logo

Ve středu 1. prosince a 12. ledna se bude od 8:00 do 16:00 konat Den otevřených dveří. Návštěvníci budou muset mít nasazený respirátor třídy alespoň FFP 2.

Pro školní rok 2022/2023 se otevírá přijímací řízení na následující obory:

  • Cestovní ruch
  • Podnikání
  • Zedník
  • Truhlář
  • Kominík
  • Kuchař/číšník

Více informací na stránce Pro uchazeče. Prohlédněte si také naše letáky zde a zde.

Ve středu 3. listopadu 2021 na naší škole proběhla soutěž English Travelling. O programu této soutěže si můžete přečíst zde, s výsledky soutěže se můžete seznámit zde. O soutěži si můžete přečíst v Rakovnickém deníku a v týdeníku Raport.

Ve čtvrtek 11. listopadu se naše škola zúčastnila programu Madagaskar – Adamův příběh pradávné Lemurie pořádaného Planetou 3000. Program byl velmi zajímavě zpracován, těšíme se na další pořady Planety 3000.

Zde si můžete přečíst seznam maturitní četby pro školní rok 2021/2022 pro třídy 2N a 4CR.

Adaptační kurz prvních ročníků.Vrací se soutěž English travelling pro žáky 5. – 9. ročníků základních škol. Více informací najdete na této pozvánce.

Opět se chystá regionální kolo soutěže PIŠQWORKY. Piškvorky jistě hrál někdy každý, ale pokud byste chtěli uspět v této soutěži, kde na nejlepší účastníky čekají pěkné ceny, bez tréninku to nepůjde. Přečtěte si zde informace pro zájemce.

Děkujeme Bc. Iloně Novotné, Mgr. Romaně Polcarové a žákyním 1B za reprezentaci školy na Rakovnickém posvícení.

Po slavnostním zahájení školního roku 1. září proběhl v prostorech naší školy oblíbený adaptační kurz prvních ročníků. Více v záložce Akce školy.

Dle MZČR: Přítomnost žáka ve škole pouze po provedení samotestu poskytnutého školou v rámci screeningového testování nebo čestné prohlášení o provedení tohoto testu. Je možné také doložit certifikát o dokončeném očkování, potvrzení o prodělání nemoci nebo PCR test ne starší než 7 dní, popřípadě antigenní test ne starší 72 hodin.

Ústní závěrečné zkoušky se konají 15. září 2021.

Pokud máte zájem o studium na naší škole, na všechny vaše dotazy vám odpoví statutární zástupkyně ředitele PhDr. Marie Cafourková na telefonním čísle +420 731 476 811.

Zde se můžete prostřednictvím letáku seznámit s činností veřejného ochránce práv – ombudsmana.

Zde si můžete přečíst seznam maturitních témat z anglického jazyka pro cestovní ruch školní rok 2020/2021.

Zde si můžete prohlédnout Seznam maturitní četby pro třídy 4CR a 2N ve školním roce 2020/2021.

Zde si můžete stáhnout v případě potřeby čestné prohlášení o neexistenci příznaků virové choroby. Připomínáme, že další potřebné dokumenty, např. žádost o uvolnění z vyučování, školní řád apod. si můžete stáhnout v záložce Dokumenty ke stažení.

V souvislosti s koronavirem sledujte prosím stránky ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví.

Naši kominíci jsou první v republice! Josef Koudelka a Patrik Panoch zvítězili v IX. ročníku mistrovství ČR v oboru kominík. Třídenní soutěž s mezinárodní účastí je součástí Stavebního veletrhu Brno a je zařazena do přehlídky Zlaté české ručičky. Velké poděkování patří také jejich učiteli odborného výcviku Ing. Josefu Melčovi.

ISŠ Rakovník spolu s Domovem mládeže umožňuje žákům školy i žákům ubytovaným v Domově mládeže návštěvu rakovnického Aquaparku zdarma každé úterý od 19.45 do 20.45 hodin.

V záložce Informace k maturitám jsou vyvěšeny obsahy profilových maturitních zkoušek pro obory Cestovní ruch i Podnikání a nabídky nepovinných maturitních zkoušek pro tyto obory.

Integrovaná střední škola Rakovník přijme učitele či učitelku matematiky v kombinaci s výpočetní technikou, fyzikou nebo chemií. Více informací u zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování PhDr. Marie Cafourkové.

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázků si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE.

O workshopu navazujícím na stáž našich studentů a učitelů v Itálii se můžete dočíst v záložce Erasmus+. Zde najdete slíbené recepty.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník