logo

Po dobu prázdnin jsou úřední hodiny sekretariátu školy od 8.00 do 13.00. V této době si zde také mohou vyzdvihnout vysvědčení žáci, kteří si pro něj nepřišli 30. června.

Oznamujeme zájemcům o ubytování v Domově mládeže ISŠ Rakovník na školní rok 2021/2022, že kapacity pro ubytování chlapců i děvčat jsou již vyčerpány.

Povinné testování žáků antigenními testy probíhá vždy v pondělí první vyučovací hodinu. Pokud žák není v tuto dobu ve škole přítomen a testování nepodstoupil, musí ihned po svém příchodu do školy vyhledat recepční paní Andělovou, případně se obrátit na svého třídního učitele, a test podstoupit. Bez otestování se nesmí zúčastnit prezenční výuky. Test si nemusí dělat ten, kdo prokáže, že od prodělání onemocnění covid–19 neuplynulo 180 dní (SMS z nemocnice, hygieny o potvrzené pozitivitě), dále ten, kdo má potvrzení o negativním PCR testu, které není starší 7 dní, a také ten, kdo je úplně očkován a od 2. dávky uplynulo minimálně 14 dní.

Od 19. května probíhá druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do následujících oborů:
Maturitní obor, kód oboru Obor Délka studia Forma studia
65-42-M/02 Cestovní ruch a stravovací služby 4 denní
Obory s výučním listem, kód oboru Obor Délka studia Forma studia
65-51-H/01 Kuchař, kuchařka – číšník, servírka 3 denní
36-56-H/01 Kominík 3 denní
33-56-H/01 Truhlář 3 denní
36-67-H/01 Zedník 3 denní

V záložce Pro uchazeče najdete seznamy přijatých žáků do studijních i učebních oborů na školní rok 2021/2022.

Pokud máte zájem o studium na naší škole, na všechny vaše dotazy vám odpoví statutární zástupkyně ředitele PhDr. Marie Cafourková na telefonním čísle +420 731 476 811.

Zde se můžete prostřednictvím letáku seznámit s činností veřejného ochránce práv – ombudsmana.

Zde si můžete přečíst seznam maturitních témat z anglického jazyka pro cestovní ruch školní rok 2020/2021.

Zde si můžete prohlédnout Seznam maturitní četby pro třídy 4CR a 2N ve školním roce 2020/2021.

Zde si můžete stáhnout v případě potřeby čestné prohlášení o neexistenci příznaků virové choroby. Připomínáme, že další potřebné dokumenty, např. žádost o uvolnění z vyučování, školní řád apod. si můžete stáhnout v záložce Dokumenty ke stažení.

V souvislosti s koronavirem sledujte prosím stránky ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví.

Naši kominíci jsou první v republice! Josef Koudelka a Patrik Panoch zvítězili v IX. ročníku mistrovství ČR v oboru kominík. Třídenní soutěž s mezinárodní účastí je součástí Stavebního veletrhu Brno a je zařazena do přehlídky Zlaté české ručičky. Velké poděkování patří také jejich učiteli odborného výcviku Ing. Josefu Melčovi.

ISŠ Rakovník spolu s Domovem mládeže umožňuje žákům školy i žákům ubytovaným v Domově mládeže návštěvu rakovnického Aquaparku zdarma každé úterý od 19.45 do 20.45 hodin.

V záložce Informace k maturitám jsou vyvěšeny obsahy profilových maturitních zkoušek pro obory Cestovní ruch i Podnikání a nabídky nepovinných maturitních zkoušek pro tyto obory.

Integrovaná střední škola Rakovník přijme učitele či učitelku matematiky v kombinaci s výpočetní technikou, fyzikou nebo chemií. Více informací u zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování PhDr. Marie Cafourkové.

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázků si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE.

O workshopu navazujícím na stáž našich studentů a učitelů v Itálii se můžete dočíst v záložce Erasmus+. Zde najdete slíbené recepty.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník