logo

Ředitel Integrované střední školy Rakovník vyhlašuje první kolo přijímacího řízení. Více si můžete přečíst v záložce Pro uchazeče. Vyplněnou přihlášku je potřeba odevzdat do 1. března 2019 bez ohledu na jarní prázdniny, stačí ji vhodit do schránky před školou.

Integrovaná střední škola Rakovník přijme učitele či učitelku matematiky v kombinaci s výpočetní technikou, fyzikou nebo chemií. Nástup září 2019. Více informací u zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování PhDr. Marie Cafourkové.

Vítězná třídaTřída 1. CR s třídní učitelkou Ing. Janou Somolovou a vyučující IT Ing. Astridou Peruthovou vyhrála soutěž pro studenty středních a vysokých škol o zájezd do Bruselu. Soutěž byla určená všem studentům SŠ a VŠ z celé České republiky. Tématem této soutěže byl 17. listopad, odměnou zájezd do Bruselu, soutěž vyhlásil místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Svými pracemi okouzlili naši studenti porotu natolik, že tuto celostátní soutěž vyhráli. Hodnotila se zajímavost i originalita odpovědí. Odměnou jim pak byla výhra v podobě pětidenního zájezdu do Bruselu s profesionálním průvodcem a prohlídka měst, Frankfurtu nad Mohanem, Lovaně, Antverp, Brugg a Gentu. V parlamentu měli pak studenti možnost s panem Teličkou diskutovat a prohlédnout si všechny důležité prostory a sály. Jako další bonus získali studenti kapesné ve výši 40 euro. Ubytování v hotelu Ibis bylo též skvělé. Z celé soutěže byli všichni účastníci nadšeni, studenti cestovního ruchu se vrátili domů ze zájezdu s nezapomenutelnými zážitky. Mgr. Ilona Musilová

Z důvodů zvyšování cen energií a potravin budou od 1. ledna 2019 navýšeny ceny stravného. Zde si můžete prohlédnout upravené ceny ve školní jídelně ve formátu pdf.

19. listopadu byly v aule školy slavnostně předány certifikáty Europass–mobility účastníkům zahraničních odborných stáží projektu 2017-1-CZ01-KA102-034743 v programu Erasmus+. Více v záložce Akce školy.

Ohlédnutí za projektem 2017-1-CZ01-KA102-034743: Můžete si přečíst zprávu z odborné stáže našich truhlářů a zprávu z odborné stáže kuchařů, číšníků a studentů oborů Podnikání a Cestovní ruch. Také se můžete inspirovat recepty v malé kuchařce italských pokrmů, kterou sestavila Jana Růžičková.

V záložce Akce školy si můžete přečíst o soutěži mezi naší školou a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Beroun – Hlinky. Jednalo se o přípravu pokrmů italské kuchyně účastníky odborných stáží v Itálii.

Již tradicí se stala naše účast na "Veletrhu práce a vzdělávání" v Kulturním centru v Rakovníku, který se pořádal pod záštitou Úřadu práce. Studenti ISŠ Rakovník tu prezentovali své dovednosti a zkušenosti, které získali během doby svého studia a na zahraničních stážích.

Děkujeme paní Marcele Novákové, CK – SN TOUR, za sponzorský dar, poskytnutí autobusové dopravy na exkurzi do Mariánských Lázní pro padesát žáků a studentů naší školy.

V týdnu od 1. do 5. října naše škola pořádala cyklistický a turistický kurz v rekreačním zařízení P&G Rakona u Kašperských Hor. Připravujeme reportáž z tohoto kurzu.

Mgr. Vyskočilová připravuje zájezd do Dánska a jižního Švédska. Zde si můžete přečíst informace o programu a ceně zájezdu.

V prvním říjnovém týdnu jsme přivítali na naší škole stážisty z Albánie, Gruzie, Itálie, Tunisu a Turecka v dalším pokračování projektu Edison. Více se o tomto projektu dovíte zde a se všemi stážisty se můžete seznámit zde.

Již tradičně se naše škola prezentovala kuchařskými výrobky na rakovnickém posvícení. Více v záložce Akce školy.

Přečtěte si o výpravě ISŠ Rakovník spolu s MŠ a ZŠ Lubná do Velké Británie. Více informací a fota najdete na facebookových stránkách Mgr. Gabriely Vyskočilové.

Přečtěte si článek z týdeníku Raport o zážitcích našich studentů při mobilitách projektu 2017-1-CZ01-KA102-034743 v Itálii.

Seznam maturitních témat z anglického jazyka pro studijní obor Cestovní ruch a stravovací služby ve formátu pdf si můžete prohlédnout zde. Věříme, že zaujme zejména studenty tohoto oboru.

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázků si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE.

O workshopu navazujícím na stáž našich studentů a učitelů v Itálii se můžete dočíst v záložce Erasmus+. Zde najdete slíbené recepty.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník