logo
Od 19. května probíhá druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do následujících oborů:
Maturitní obor, kód oboru Obor Délka studia Forma studia
65-42-M/02 Cestovní ruch a stravovací služby 4 denní
Obory s výučním listem, kód oboru Obor Délka studia Forma studia
65-51-H/01 Kuchař, kuchařka – číšník, servírka 3 denní
36-56-H/01 Kominík 3 denní
33-56-H/01 Truhlář 3 denní
36-67-H/01 Zedník 3 denní

Oznamujeme uchazečům o ubytování v Domově mládeže ISS Rakovník na školní rok 2021/2922, že kapacity pro ubytování děvčat jsou již vyčerpány a pro ubytování chlapců máme poslední tři volná místa.

V záložce Pro uchazeče najdete seznamy přijatých žáků do studijních i učebních oborů na školní rok 2021/2022.

Povinné testování žáků antigenními testy probíhá vždy v pondělí první vyučovací hodinu. Pokud žák není v tuto dobu ve škole přítomen a testování nepodstoupil, musí ihned po svém příchodu do školy vyhledat recepční paní Andělovou, případně se obrátit na svého třídního učitele, a test podstoupit. Bez otestování se nesmí zúčastnit prezenční výuky. Test si nemusí dělat ten, kdo prokáže, že od prodělání onemocnění covid–19 neuplynulo 180 dní (SMS z nemocnice, hygieny o potvrzené pozitivitě), dále ten, kdo má potvrzení o negativním PCR testu, které není starší 7 dní, a také ten, kdo je úplně očkován a od 2. dávky uplynulo minimálně 14 dní.

Pokud máte zájem o studium na naší škole, na všechny vaše dotazy vám odpoví statutární zástupkyně ředitele PhDr. Marie Cafourková na telefonním čísle +420 731 476 811.

Zde se můžete prostřednictvím letáku seznámit s činností veřejného ochránce práv – ombudsmana.

Zde se můžete seznámit s dokumenty: STANOVENÍ OBSAHU A ROZSAHU PROFILOVÝCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A CIZÍHO JAZYKA a STANOVENÍ KRITÉRIÍ HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A CIZÍHO JAZYKA.

Zde si můžete přečíst seznam maturitních témat z anglického jazyka pro cestovní ruch školní rok 2020/2021.

Podle dalších opatření vlády se zakazuje od středy 14. října i osobní účast žáků na praktické přípravě. Úkoly jim budou zadávány příslušnými učiteli odborného výcviku prostřednictvím MS Teams.

Vláda omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz středních škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Distanční výuka nadále pokračuje na platformě MS Teams.

Důležité upozornění: Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je od pondělí 5. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy, viz Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, bod 2. Od 5. října 2020 je tedy pro žáky školy povinná distanční výuka. Distanční výuka bude probíhat na platformě MS Teams v souladu s rozvrhy předmětů v jednotlivých dnech. Domov mládeže i školní jídelna zůstávají v provozu i po 5. říjnu.

Zde si můžete prohlédnout Seznam maturitní četby pro třídy 4CR a 2N ve školním roce 2020/2021.

Zde si můžete stáhnout v případě potřeby čestné prohlášení o neexistenci příznaků virové choroby. Připomínáme, že další potřebné dokumenty, např. žádost o uvolnění z vyučování, školní řád apod. si můžete stáhnout v záložce Dokumenty ke stažení.

V souvislosti s koronavirem sledujte prosím stránky ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví.

Naši kominíci jsou první v republice! Josef Koudelka a Patrik Panoch zvítězili v IX. ročníku mistrovství ČR v oboru kominík. Třídenní soutěž s mezinárodní účastí je součástí Stavebního veletrhu Brno a je zařazena do přehlídky Zlaté české ručičky. Velké poděkování patří také jejich učiteli odborného výcviku Ing. Josefu Melčovi.

ISŠ Rakovník spolu s Domovem mládeže umožňuje žákům školy i žákům ubytovaným v Domově mládeže návštěvu rakovnického Aquaparku zdarma každé úterý od 19.45 do 20.45 hodin.

V záložce Informace k maturitám jsou vyvěšeny obsahy profilových maturitních zkoušek pro obory Cestovní ruch i Podnikání a nabídky nepovinných maturitních zkoušek pro tyto obory.

Integrovaná střední škola Rakovník přijme učitele či učitelku matematiky v kombinaci s výpočetní technikou, fyzikou nebo chemií. Více informací u zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování PhDr. Marie Cafourkové.

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázků si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE.

O workshopu navazujícím na stáž našich studentů a učitelů v Itálii se můžete dočíst v záložce Erasmus+. Zde najdete slíbené recepty.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník