logo

Máte možnost přihlásit se na letošní cyklistický a turistický kurz, který se koná od 23. do 27. září v areálu LDT Radost na Šumavě poblíž Kašperských Hor. Kurz bude zahájen výletem k Černému a Čertovu jezeru. Více informací o tomto kurzu si můžete přečíst zde. Přihlášky přijímá Mgr. Kupka, 1. patro, číslo dveří 250.

Adaptační kurzy.Adaptační kurz prvních ročníků probíhal tradičně v TC Cafex Rakovník. Byl podpořen městem Rakovník a v projektu Nakroč zážitkům také Středočeským krajským úřadem.

Od pondělí 9. září se vyučuje podle rozvrhů včetně odpoledního vyučování. Jedná se o lichý vyučovací týden.

Termíny maturitních zkoušek PODZIM 2019 najdete v záložce Informace k maturitám, termíny závěrečných zkoušek učebních oborů PODZIM 2019 najdete v záložce Závěrečné zkoušky.

Pokud byste v září 2020 chtěli jet s naší školou k Jaderskému moři do Chorvatska, dozvíte se více informací zde.

Mnoho fotografií z praktických závěrečných zkoušek si můžete prohlédnout v záložce Závěrečné zkoušky.

Na pracovní stáž do Itálie v rámci projektu 2018-1-CZ01-KA102-047418 programu Erasmus+ vyjeli další žáci naší školy. Naučili se připravovat pokrmy pravé italské kuchyně, poznali provoz hotelů na pobřeží Jaderského moře a vyzkoušeli si průvodcovskou činnost.

Vážíme si rozhodnutí studentů třídy 4. CR věnovat ze svého plesu částku 4 014 Kč Domovu Ráček o.p.s., viz Darovací smlouva.

Tři studenti z 2. CR se zúčastnili Olympiády anglického jazyka v Lounech. V konkurenci skoro padesáti účastníků se na krásném 5. místě umístil Vítek Lacko a těsně pod čarou finále na 13. a 15. místě se umístila děvčata Natálie Jiravová a Natálie Černohorská. Určitě jim patří poděkování za reprezentaci a gratulace.

Prvních deset žáků naší školy se vrátilo z odborných stáží v italských Dolomitech, kam se dostali díky projektu 2018-1-CZ01-KA102-047418 s názvem Mobilita žáků ISŠ Rakovník – praxe v podnicích v programu Erasmus+.

Jazyková olympiáda pro střední odborné školy v Lounech: Chci poděkovat třem studentům a jedné paní učitelce za krásný dnešní den. Mám ve třídě nejlepší děti, jaké jen můžu mít, a tato skupinka to dnes opět potvrdila. Děkuji Natálie, Vítku, Alexi a paní učitelko Marie Sládková. Po první části soutěže byl Vítek na úžasném prvním místě, Natálie Jiravová na 13. a Natálie Černohorská na 15. místě z počtu 49 soutěžících. Po postupu do druhé finálové části bylo pro naše studenty konečné pořadí: Vítek Lacko 5. místo, Natálie Jiravová 13. místo, Natálie Černohorská 15. místo. DĚKUJI VÁM. Mgr. Vyskočilová Gabriela Fota si můžete prohlédnout v záložce Akce školy.

Žáci učebního oboru kominík Tomáš Kopecký a Josef Koudelka se zúčastnili Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí Brno 2019 – Soutěž odborných dovedností oboru vzdělání KOMINÍK. Při své první účasti, kdy jeli hlavně sbírat zkušenosti, obsadili Tomáš Kopecký a Josef Koudelka pod vedením učitele odborného výcviku oboru kominík Ing. Josefa Melče krásné 4. místo. GRATULUJEME! Přečíst si můžete i článek v týdeníku Raport.

Integrovaná střední škola Rakovník přijme učitele či učitelku matematiky v kombinaci s výpočetní technikou, fyzikou nebo chemií. Nástup září 2019. Více informací u zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování PhDr. Marie Cafourkové.

Každé pondělí si můžete zakoupit svačiny – viz nabídka, které pro vás připravují studenti 3. CR s paní učitelkou Ilonou Novotnou v rámci předmětu Fiktivní firma.

Třída 1. N se v rámci soutěže Poznáváme firmy ve středních Čechách, kterou pořádá Krajská hospodářská komora Střední Čechy, zúčastnila exkurzí ve firmách Tesco, Dachser a Valeo. Krajská hospodářská komora chce soutěží přiblížit provozy zajímavých výrobních firem, ukázat žákům, jaké profese jsou nyní potřeba, a přilákat je ke studiu těchto potřebných oborů. Součástí soutěže je hrací karta, kam firmy potvrzují účastníkům návštěvu. Více se o soutěži dovíte v návštěvní knížce. Soutěž končí 15. května. Fota z exkurze najdete v záložce Akce školy.

Uskutečnil se už šestý ročník soutěže English Travelling. Máme radost, že zájem o tuto soutěž je rok od roku větší. Více se dovíte v záložce Akce školy. Také si můžete přečíst článek v týdeníku Raport.

Třída 1. CR s třídní učitelkou Ing. Janou Somolovou a vyučující IT Ing. Astridou Peruthovou vyhrála soutěž pro studenty středních a vysokých škol o zájezd do Bruselu. Soutěž byla určená všem studentům SŠ a VŠ z celé České republiky. Více si můžete přečíst v záložce Akce školy.

Z důvodů zvyšování cen energií a potravin budou od 1. ledna 2019 navýšeny ceny stravného. Zde si můžete prohlédnout upravené ceny ve školní jídelně ve formátu pdf.

19. listopadu byly v aule školy slavnostně předány certifikáty Europass–mobility účastníkům zahraničních odborných stáží projektu 2017-1-CZ01-KA102-034743 v programu Erasmus+. Více v záložce Akce školy.

Ohlédnutí za projektem 2017-1-CZ01-KA102-034743: Můžete si přečíst zprávu z odborné stáže našich truhlářů a zprávu z odborné stáže kuchařů, číšníků a studentů oborů Podnikání a Cestovní ruch. Také se můžete inspirovat recepty v malé kuchařce italských pokrmů, kterou sestavila Jana Růžičková.

V záložce Akce školy si můžete přečíst o soutěži mezi naší školou a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Beroun – Hlinky. Jednalo se o přípravu pokrmů italské kuchyně účastníky odborných stáží v Itálii.

Již tradicí se stala naše účast na "Veletrhu práce a vzdělávání" v Kulturním centru v Rakovníku, který se pořádal pod záštitou Úřadu práce. Studenti ISŠ Rakovník tu prezentovali své dovednosti a zkušenosti, které získali během doby svého studia a na zahraničních stážích.

Děkujeme paní Marcele Novákové, CK – SN TOUR, za sponzorský dar, poskytnutí autobusové dopravy na exkurzi do Mariánských Lázní pro padesát žáků a studentů naší školy. Více o exkurzi v záložce Akce školy.

V týdnu od 1. do 5. října naše škola pořádala cyklistický a turistický kurz v rekreačním zařízení P&G Rakona u Kašperských Hor. Více v záložce Akce školy.

Mgr. Vyskočilová připravuje zájezd do Dánska a jižního Švédska. Zde si můžete přečíst informace o programu a ceně zájezdu.

Již tradičně se naše škola prezentovala kuchařskými výrobky na rakovnickém posvícení. Více v záložce Akce školy.

Přečtěte si o výpravě ISŠ Rakovník spolu s MŠ a ZŠ Lubná do Velké Británie. Více informací a fota najdete na facebookových stránkách Mgr. Gabriely Vyskočilové.

Přečtěte si článek z týdeníku Raport o zážitcích našich studentů při mobilitách projektu 2017-1-CZ01-KA102-034743 v Itálii.

Seznam maturitních témat z anglického jazyka pro studijní obor Cestovní ruch a stravovací služby ve formátu pdf si můžete prohlédnout zde. Věříme, že zaujme zejména studenty tohoto oboru.

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázků si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE.

O workshopu navazujícím na stáž našich studentů a učitelů v Itálii se můžete dočíst v záložce Erasmus+. Zde najdete slíbené recepty.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník