logo

Ředitel Integrované střední školy Rakovník vyhlašuje první kolo přijímacího řízení. Více si můžete přečíst v záložce Pro uchazeče.

Integrovaná střední škola Rakovník přijme učitele či učitelku matematiky v kombinaci s výpočetní technikou, fyzikou nebo chemií. Nástup září 2019. Více informací u zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování PhDr. Marie Cafourkové.

Kluci v akciI letos se zájemci zúčastnili LSVK v Krušných horách na chatě Dandie. Všichni se vrátili velmi spokojeni a těší se na příští rok. Zásluhu na tom jistě mají i tito dobrovolní kuchaři.

Z důvodů zvyšování cen energií a potravin budou od 1. ledna 2019 navýšeny ceny stravného. Zde si můžete prohlédnout upravené ceny ve školní jídelně ve formátu pdf.

19. listopadu byly v aule školy slavnostně předány certifikáty Europass–mobility účastníkům zahraničních odborných stáží projektu 2017-1-CZ01-KA102-034743 v programu Erasmus+. Více v záložce Akce školy.

Ohlédnutí za projektem 2017-1-CZ01-KA102-034743: Můžete si přečíst zprávu z odborné stáže našich truhlářů a zprávu z odborné stáže kuchařů, číšníků a studentů oborů Podnikání a Cestovní ruch. Také se můžete inspirovat recepty v malé kuchařce italských pokrmů, kterou sestavila Jana Růžičková.

V záložce Akce školy si můžete přečíst o soutěži mezi naší školou a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Beroun – Hlinky. Jednalo se o přípravu pokrmů italské kuchyně účastníky odborných stáží v Itálii.

Již tradicí se stala naše účast na "Veletrhu práce a vzdělávání" v Kulturním centru v Rakovníku, který se pořádal pod záštitou Úřadu práce. Studenti ISŠ Rakovník tu prezentovali své dovednosti a zkušenosti, které získali během doby svého studia a na zahraničních stážích.

Děkujeme paní Marcele Novákové, CK – SN TOUR, za sponzorský dar, poskytnutí autobusové dopravy na exkurzi do Mariánských Lázní pro padesát žáků a studentů naší školy.

V týdnu od 1. do 5. října naše škola pořádala cyklistický a turistický kurz v rekreačním zařízení P&G Rakona u Kašperských Hor. Připravujeme reportáž z tohoto kurzu.

Mgr. Vyskočilová připravuje zájezd do Dánska a jižního Švédska. Zde si můžete přečíst informace o programu a ceně zájezdu.

V prvním říjnovém týdnu jsme přivítali na naší škole stážisty z Albánie, Gruzie, Itálie, Tunisu a Turecka v dalším pokračování projektu Edison. Více se o tomto projektu dovíte zde a se všemi stážisty se můžete seznámit zde.

Již tradičně se naše škola prezentovala kuchařskými výrobky na rakovnickém posvícení. Více v záložce Akce školy.

Přečtěte si o výpravě ISŠ Rakovník spolu s MŠ a ZŠ Lubná do Velké Británie. Více informací a fota najdete na facebookových stránkách Mgr. Gabriely Vyskočilové.

Přečtěte si článek z týdeníku Raport o zážitcích našich studentů při mobilitách projektu 2017-1-CZ01-KA102-034743 v Itálii.

Seznam maturitních témat z anglického jazyka pro studijní obor Cestovní ruch a stravovací služby ve formátu pdf si můžete prohlédnout zde. Věříme, že zaujme zejména studenty tohoto oboru.

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázků si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE.

O workshopu navazujícím na stáž našich studentů a učitelů v Itálii se můžete dočíst v záložce Erasmus+. Zde najdete slíbené recepty.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník