logo

Přejeme všem krásné prázdniny a pohodovou dovolenou! Na shledanou ve škole 4. září.

Tábor RadostK úplnému závěru školního roku patří také výlety a zájezdy. V záložce Akce školy si můžete přečíst o zájezdu na Slovensko a do Rakouska a o cyklistickém a turistickém výletu na Šumavu. Pokud ještě nevíte, kam byste se mohli podívat o prázdninách, můžete se nechat inspirovat.

Volili jsme Miss! Jmenuje se Barča, má modré vlasy a měří 33 cm. Je to panenka pro UNICEF. Více se dozvíte v záložce Akce školy. Velké poděkování patří Mgr. Ditě Koutníkové, paní učitelce Janě Růžičkové, Marušce Brožové, Vandě Vorlové, Ladě Seinerové a Kláře Štěrbové z 1. N a celé 3. CR za zhotovování panenek. Ke zdárnému průběhu volby Miss Panenka přispěli studenti z 1. CR.

Závěr školního roku patří maturitním a závěrečným zkouškám. Prohlédněte si několik fotografií v záložce Akce školy.

Studenti naší školy se zúčastnili mezinárodního setkání mládeže Sportfestgames, které pořádala MOA Rakovník. Družstva chlapců i dívek zde získala krásná 2. místa. Více v záložce Akce školy.

V červnu 2018 se můžete zúčastnit sedmidenního poznávacího zájezdu do Velké Británie a Nizozemí. Podrobný program zájezdu si můžete prohlédnout zde. Pokud vás program zaujal, zde si můžete stáhnout přihlášku. Více informací vám poskytne Mgr. Gabriela Vyskočilová.

Naší škole byla schválena žádost o grant: Projekt ERASMUS+, číslo projektu 2017–1–CZ01–KA102–034743, název projektu: Mobilita žáků a učitelů ISŠ Rakovník, praxe v podnicích. Sestavení projektu bylo vysoce hodnoceno při udělování grantů. Projekt je určen pro dvacet dva žáků naší školy. Termín realizace projektu od 1. června 2017 do 31. října 2018, trvání projektu sedmnáct měsíců.

Seznam maturitních témat z anglického jazyka pro studijní obor Cestovní ruch a stravovací služby ve formátu pdf si můžete prohlédnout zde. Věříme, že zaujme zejména studenty tohoto oboru.

Pokud máte rádi ruční práce a chcete pomoci dobré věci, můžete zhotovit panenku k adopci pro organizaci UNICEF. Podívejte se na webové stránky společnosti UNICEF. Střih a pokyny k výrobě panenky si můžete prohlédnout zde ve formátu pdf nebo zde ve formátu jpg. Rodný list panenky je ke stažení zde. Hotové panenky přineste do kabinetu 213, více informací vám poskytne RNDr. Knappová.

Naši učni oboru zedník Václav Šalda a Jan Vrzal se zúčastnili dne 12. a 13. května 2017 soutěže a přehlídky učňovských řemesel SUSO 2017 v Českých Budějovicích a celkově získali krásné druhé místo. Navíc získali celkem tři ocenění od výrobců a certifikáty za zvládnutí náročných technologií. Zařadili jsme se mezi deset nejlepších týmů oboru zedník v ČR a SR. Více se dozvíte v záložce Akce školy.

Integrovaná střední škola vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do těchto oborů:

  1. čtyřletý studijní obor Cestovní ruch a stravovací služby
  2. dvouleté nástavbové studium obor Podnikání;
  3. tříletý učební obor kuchař, kuchařka – číšník, servírka
  4. tříletý učební obor kominík
  5. tříletý učební obor truhlář
  6. tříletý učební obor zedník

2. kolo přijímacího řízení bude probíhat od 16. května 2017 do 30. června 2017. Přijďte mezi nás, těšíme se na vás.

Žáci učebních oborů zedník, truhlář a kominík se zúčastnili v poslední době několika exkurzí. Prohlédli si některé stavební památky v hlavním městě Praze, zúčastnili se předváděcí akce firmy MC Bauchemie a exkurze do závodu Valeo. Více najdete v záložce Akce školy.

Žáci prvního ročníku učebního oboru kuchař, kuchařka, číšník, servírka se podíleli na obsluze návštěvníků při slavnostním zahájení sezóny Železničního muzea v Lužné. V záložce Akce školy si můžete prohlédnout fotografie z této akce.

Žákyně 2. ročníku učebního oboru kuchař, kuchařka, číšník, servírka pomáhaly s přípravou občerstvení a obsluhou na předváděcí akci firmy PINIE – dřevovýroba Lubná. Jednalo se o prezentaci nových výrobků a nových technologických postupů v oblasti stavebnictví a dřevozpracování. V záložce Akce školy si prohlédněte fotografie z této akce.

V záložce Akce školy si můžete přečíst o zájezdu do Drážďan, který naše škola pořádala.

V záložce Pro uchazeče najdete seznamy žáků přijatých ke studiu v učebních oborech pro školní rok 2017/2018 a seznamy žáků přijatých ke studiu do oborů Cestovní ruch a stravovací služby a Podnikání.

Pro uchazeče, kteří se zúčastnili jednotných přijímacích zkoušek, připravil CERMAT webové rozhraní https://vpz.cermat.cz/testy/. Zde můžete zadat své rodné číslo a příjmení a budou vám dostupné fotokopie testů, které jste konali, doplněné o klíč správných řešení.

V záložce Akce školy si můžete prohlédnout několik fotografií z přednášky o čajích spojené s jejich degustací.

V záložce Akce školy si prohlédněte fotografie z hodiny vaření v ZŠ a MŠ Žihle, kde naše žákyně učebního oboru kuchař – číšnik vykonávaly odborný dohled.

Naši studenti oboru Cestovní ruch a stravovací služby se zúčastnili jazykové olympiády středních odborných škol v Lounech. Více v záložce Akce školy.

V záložce Akce školy si můžete prohlédnout spoustu fotografií z kurzu přípravy kávy a italské pizzy.

Přispěli jsme: Můžete si přečíst dopis a prohlédnout certifikát.

7. února naše škola pořádala další ročník soutěže pro žáky základních škol English Travelling. Můžete si ho připomenout v záložce Akce školy. O soutěži si můžete také přečíst v záložce Napsali o nás.

V záložce Sport si můžete přečíst o turnaji v sálové kopané a prohlédnout si fotografie.

V záložce Akce školy si můžete přečíst o lyžařském a snowboardovém výcvikovém kurzu a prohlédnout si několik fotografií.

Druhá vicemiss cestovního ruchu studuje na ISŠ Rakovník. Více v záložce Akce školy. Článek z týdeníku Raport si můžete přečíst v záložce Napsali o nás.

V záložce Informace k maturitám najdete jednotné zkušební schema písemných maturitních zkoušek JARO 2017, dále časový harmonogram písemných maturitních zkoušek a další informace.

Ve středu 11. ledna 2017 jsme na Dni otevřených dveří uvítali další zájemce o studium a jejich rodiče. Snažili jsme se, aby se jim u nás líbilo.

Děkujeme firmě Procter & Gamble Rakona Rakovník za sponzorský dar čisticích a pracích prostředků.

VÁNOCE 2016, NAŠE VÁNOČNÍ POSEZENÍ – děkuji všem za pomoc a zejména děkuji studentům 1. B, 2. CR, 3. CR: Terezka Šretrová, Líza Yerzhykevych, Deni Vostatková, Anet Holá, Nicol Kratochvílová, Nikol Kudrnová, Jessica Moraisová, Bára Bartošová, Deni Ožvaldová, Valerie Westfálová, Terezka Slavíková, Kája Kozáková, Alena Fejtková, Marián Bok. Další fotky a videa najdete na facebooku: Gabriela Kučerová Vyskočilová. Několik fotografií si můžete prohlédnout i v záložce Akce školy. Mgr. Vyskočilová

V červnu příštího roku se můžete zúčastnit šestidenního zájezdu na jižní Moravu, na Slovensko a do Vídně. Zde najdete podrobný program zájezdu doplněný fotografiemi a závaznou přihlášku. S dotazy se můžete obracet na Mgr. Gabrielu Vyskočilovou.

O předvánočním sportovním dnu si můžete přečíst v záložce Akce školy.

V soutěži O nejkrásnější a nejchutnější vánočku skončila naše vánočka druhá v obou kategoriích. Více v záložce Akce školy.

Den otevřených dveří si můžete připomenout v záložce Akce školy.

O okresním turnaji středních škol ve florbalu si můžete přečíst v záložce Sport.

Žáci naší školy pokračují ve spolupráci s Domem seniorů v Rakovníku. Fotografie z poslední návštěvy si můžete prohlédnout v záložce Akce školy.

V záložce Akce školy si můžete připomenout projektový týden Naše cesta.

V záložce Akce školy najdete kroužek vaření v akci. Děti ze 4. a 5. třídy ZŠ a MŠ Lubná vaří pod vedením žáků učebního obor kuchař, kuchařka, číšník, servírka.

Zúčastnili jsme se soutěže PROFI GO 2017 v Brně a student 3. CR Marian Bok skončil z 65 účastníků soutěže na velmi pěkném 11. místě. Více v záložce Akce školy.

Na Burze středních škol v KC se zájemci mohli seznámit s prací našich žáků v různých učebních i studijních oborech. Těšíme se na všechny nové žáky a přejeme, aby se jim u nás líbilo. Více v záložce Akce školy.

Pro maturanty: Mnoho užitečných informací k maturitním zkouškám v termínu JARO 2017 najdete v posledním čísle Maturitního zpravodaje. Nezapomínejte na stránky www.novamaturita.cz.

O tom, jak si vedl náš tým v soutěži Pišqworky, si můžete přečíst v záložce Akce školy. Najdete zde i několik fotografií.

V záložce Dokumenty ke stažení najdete Žádost o uvolnění z vyučování pro neplnoletého žáka a Žádost o uvolnění z vyučování pro plnoletého žáka.

Více fotografií ze setkání se seniory najdete v záložce Akce školy.

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázků si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE.

O workshopu navazujícím na stáž našich studentů a učitelů v Itálii se můžete dočíst v záložce Erasmus+. Zde najdete slíbené recepty.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník