logo

2023/2024

Pracovna č. 207

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

Učni ze třídy 2. B jsou ve škole v sudých týdnech. V lichých týdnech mají odborný výcvik.

2B nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2B zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 2. B učební obor kuchař, kuchařka, číšník, servírka – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Matematika Technologie Anglický jazyk Německý jazyk Fyzika Občanská nauka Potraviny a výživa Speciální technologie
Úterý Matematika Speciální obsluha Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Občanská nauka Výpočetní technika Výpočetní technika
Středa Potraviny a výživa Český jazyk a literatura Speciální obsluha Ekonomika Speciální technologie Stolničení Technologie Technologie
Čtvrtek Ekonomika Fyzika Stolničení Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Anglický jazyk
Pátek Tělesná výchova Tělesná výchova Stolničení Stolničení Anglický jazyk

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Novotná

Další vyučující:

Mgr. Ludmila Chytalová

Mgr. Miroslava Růžičková

Ing. Vera Robová

Bc. Natalia Zdobinska

Mgr. Robert Kupka

Ing. Jan Mayer

PhDr. Marie Cafourková

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník