logo
2017-1-CZ01-KA102-034743 2015-1-CZ01-KA102-013002 logo Erasmus+

Europass Soutěž Beroun

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Můžete si přečíst zprávu z odborné stáže našich truhlářů a zprávu z odborné stáže kuchařů, číšníků a studentů oborů Podnikání a Cestovní ruch. Také se můžete inspirovat recepty v malé kuchařce italských pokrmů, kterou sestavila Jana Růžičková.

Prohlédněte si prezentaci, kterou naši studenti vytvořili po svém návratu z pracovní stáže v Itálii.

Přečtěte si článek z týdeníku Raport o zážitcích našich studentů při mobilitách projektu 2017-1-CZ01-KA102-034743 v Itálii.

Naši žáci při pobytu v Itálii v rámci projektu Erasmus+ pracovali:

Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+

Zde jsou fotografie souhrnně dokumentující pobyt v Itálii:

Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+ Projekt Erasmus+

Návrat k menu

Slavnostní předávání certifikátů Europass

19. listopadu na slavnostním shromáždění školy byly předány účastníkům odborných zahraničních stáží projektu 2017-1-CZ01-KA102-034743 programu Erasmus+ certifikáty Europass–mobility.

Na odborné pracovní stáže do Itálie v programu Erasmus+ vycestovalo již několik desítek našich žáků oborů Kuchař, kuchařka, číšník, servírka, Podnikání, Cestovní ruch a stravovací služby a Truhlář. Děkujeme všem za příkladnou reprezentaci naší školy a také pedagogům podílejícím se na náročné přípravě těchto žáků.

Mgr. Ilona Musilová

Předávání certifikátů Europass–mobility:

Můžete si prohlédnout video z předávání certifikátů Europass-mobility:

Předávání certifikátů Europass-mobility

Návrat k menu

Soutěž v přípravě pokrmů italské kuchyně

6. listopadu soutěžili mezi sebou žáci ISŠ Rakovník a SOŠ a SOU Beroun – Hlinky v přípravě italských pokrmů podle originálních receptur, které získali během svých pobytů na odborných stážích v italských hotelech a restauracích.

Obě družstva soutěžících obdržela stejné zadání: Připravit boloňské špagety, sýrovou a šunkovou pizzu, libovolný těstovinový salát a prostřít slavnostní tabuli. Pokrmy a tabule hodnotila odborná porota tvořená vyučujícími z obou škol.

Pokrmy byly velmi dobře připraveny, tabule byly bezchybně prostřeny a po sečtení získaných bodů bylo zjištěno, že obě družstva získala stejný počet. Proto byla hlavní cena pro vítěze rozdělena mezi všechny soutěžící.

Soutěž probíhala v poklidné atmosféře, soutěžící byli velmi dobře připraveni. Žáci si mezi sebou předávali zkušenosti, které získali v Itálii během stáží projektů Erasmus+.

Mgr. Gabriela Vyskočilová

Několik fotografií z této soutěže:

Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun Gastrosoutěž Beroun

Návrat k menu

Evidenční číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034743
Název projektu: Mobilita žáků a učitelů ISŠ, Rakovník – praxe v podnicích
Název příjemce podpory: Integrovaná střední škola Rakovník, příspěvková organizace se sídlem Lubenská 2309, Rakovník II, 26901 Rakovník

Projekt vznikl na základě výborných zkušeností se zahraničními stážemi z minulých let. Jeho hlavním cílem je zajistit kontinuitu mezinárodní spolupráce a rozšířit ji o nové partnery. Projekt umožní dvoutýdenní praktickou stáž pro čtyři žáky z oboru truhlář na severu Itálie v regionu Trento – Alto Adige, kde má práce se dřevem bohatou historii. Naši truhláři se zapojí do praktické výuky ve škole La Rosa Bianca – Weise Rose, a na smluvních pracovištích školy. Ověří své dovednosti, získají zahraniční zkušenosti a rozvinou si jazykové schopnosti.

Italská škola La Rosa Bianca – Weise Rose také zajistí dvoutýdenní stáž v místních hotelech a restauracích pro šest žáků z oboru Cestovní ruch a pro šest žáků z oboru Podnikání. Žáci budou pracovat za běžného provozu podniků pod vedením italských profesionálů na úsecích kuchyně, restaurace, housekeeping, bar a recepce. Seznámí se s fungováním místních hotelů a restaurací. Odpoledne pro ně škola připravila odborné exkurze do místních firem od malých rodinných firem až po velká družstva (sýrárna, pivovar, výrobna masných produktů, vinařství atd.)

V regionu Trento – Alto Adige proběhne také měsíční stáž v hotelu Garni Laurino pro čtyři žáky z učebního oboru kuchař, číšník. Žáci budou pracovat za běžného provozu podniků pod vedením italských profesionálů na úsecích kuchyně, restaurace, bar. Seznámí se s fungováním místních hotelů a restaurací. Díky dlouhodobé stáži získají nové odborné a jazykové dovednosti a zlepší se jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Na ostrově Sardinie proběhne tříměsíční stáž pro dva žáky z oborů Kuchař – číšník, Cestovní ruch, Podnikání. Žáci budou praktikovat v hotelovém resortu Free Beach Club v centrální hotelové restauraci Il Centrale, v hotelové restauraci Moby Dick na břehu moře, v pizzerii a grilerii Alle Palme a v hotelovém baru u bazénu. Zařazení této aktivity do projektu reaguje na zájem ze strany žáků o dlouhodobou odbornou stáž v prosperujícím podniku, jakým je resort Free Beach Club.

Dále projekt umožní jobshadowing dvou učitelů v resortu Free Beach Club. Učitelé potřebují získat více příkladů dobré praxe, získat zkušenosti z tržního prostředí, spojit teorii s praxí. Inovativní postupy, metody a příklady dobré praxe pomohou aktualizovat ŠVP, zefektivnit výuku a připravit žáky – budoucí absolventy na požadavky současného trhu práce. Učitelé se seznámí s fungování resortu, budou rozvíjet své profesní kompetence i jazykové dovednosti. Mobilita učitelů přispěje ke zvýšení kvality výuky na naší škole a přinese do výuky ověřené postupy ze zahraničí.

Výstupem projektu bude celkem dvacet dva podpořených žáků a dva pedagogové, kteří získají Europass a certifikát o vykonané zahraniční praxi. Tyto doklady jsou důležitými dokumenty pro budoucí absolventy, protože jim pomohou při hledání zaměstnaní.

Dalším výstupem projektu bude prezentace výsledků projektu formou projektového dne ve škole. V rámci projektového dne seznámí účastníci stáže spolužáky a učitele s svými zkušenosti a postřehy, předvedou nově získané znalosti a dovednosti. Dále zpracují získané materiály do příručky, která bude obsahovat též odborný slovníček. Projekt bude prezentován v propagačních materiálech školy, na webových stránkách a nástěnkách školy, v regionální tisku, na burze středních škol.

Zde si můžete prohlédnout společné pokyny pro účastníky mobility v Dolomitech ve formátu pdf, dále podrobný Harmonogram mobility pro obory Cestovní ruch, Podnikání a kuchař – číšník ve formátu pdf a podrobný Harmonogram mobility pro obor truhlář ve formátu pdf.

Návrat k menu

logo Erasmus+
Evidenční číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013002
Název projektu: Praxe v Evropě – šance pro zaměstnanost absolventů a vzdělávání učitelů
Název příjemce podpory: Integrovaná střední škola, Na Jirkově 2309, Rakovník 26901
Byli jsme v Itálii Workshop

Itálie, region Emilia Romagna, přímořské středisko Gatteo a Mare, hotel Raffaello, hostitelská škola IAL Cesenatico

Díky výše uvedenému projektu sem dvacet žáků a dvanáct učitelů naší školy vyjelo na zahraniční stáž. Cílem stáže bylo zvýšit kvalitu odborného vzdělávání v naší škole, získat profesní zkušenosti a také zlepšit komunikaci v anglickém jazyce.

Itálie je jednou z nejoblíbenějších destinací turistů z České republiky. Mohou zde obdivovat historické památky, užívat si teplé moře, ale také ochutnávat proslulé pokrmy tradiční italské kuchyně.

Regiony Itálie Region Emilia Romagna se vyznačuje výbornou kuchyní. Naši studenti a učitelé měli to štěstí, že se v partnerské střední škole IAL v přímořském středisku Cesenatico mohli naučit připravovat tradiční italské pokrmy přímo pod vedením tamních odborných učitelů. Vyzkoušeli si přípravu tradičních těstovin, zpracování ryb a mořských plodů. upekli si pizzu, vydatný slaný koláč, připravili si tiramisu podle regionálního receptu. Základem všech těchto pokrmů byly čerstvé kvalitní suroviny. Prošli krátkým baristickým a sommeliérským kurzem, ochutnali vynikající italskou zmrzlinu. Zúčastnili se exkurze v tradiční rodinné firmě v Modeně a měli možnost ochutnat pravé tradiční balzamikové octy. Jejich chuť je nesrovnatelná s těmi, které jsou u nás běžně k sehnání v obchodních řetězcích. Také navštívili rodinné vinařství v S. Giovanni in Marignano a seznámili se s výrobou vín, která měli možnost degustovat.

Pro účastníky stáže bylo připraveno také mnoho zajímavých výletů. Prohlédli si přímořská střediska Gatteo a Mare, Cesenatico s muzeem historických lodí, v Cervii navštívili Muzeum soli a tamní velký trh Mercato, v Rimini si prohlédli město s mnoha památkami z doby starých Římanů a navštívili zábavní park Italia in Miniatura. Vyjeli na horu Monte Titano a navštívili republiku San Marino. Při těchto výletech jim byli průvodci studenti oboru Cestovní ruch a stravovací služby, kteří si tak mohli v praxi vyzkoušet, jaké to je provádět skupinu turistů a starat se o ně.

Stáž byla jednoznačně pro všechny zúčastněné velkým přínosem.

RNDr. Milena Knappová

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázkou si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE. Také si můžete prohlédnout prezentaci o stáži v Itálii a video ze stáže v Itálii, které si připravili po návratu sami studenti.

Návrat k menu

Workshop Erasmus+

V úterý 31. května, necelé dva týdny po návratu našich studentů z dvoutýdenní pracovně – vzdělávací stáže z Itálie s programem Erasmus+ KA1, se uskutečnila zajímavá celodenní akce pod názvem WORKSHOP ERASMUS+.

Žáci oboru kuchař – číšník připravili pod vedením učitelek Ilony Novotné a Jany Růžičkové ochutnávku několika italských specialit, které se naučili připravovat právě na zmiňované stáži a které je možné připravit i ze surovin dostupných na našem trhu. Po celý den pak byly speciality připravovány a nabízeny návštěvníkům.

Žáci oboru Cestovní ruch a stravovací služby předvedli pod vedením Mgr. Gabriely Vyskočilové krátký kulturní program na začátku dne, kdy se účastníkům stáže slavnostně předávaly certifikáty a europassy. V průběhu celého dne pak právě účastnící stáže, žáci oboru Cestovní ruch a stravovací služby, prováděli skupinky návštěvníků krátkou prezentací a následně se snažili se žáky základních škol besedovat o přínosech podobných stáží a jejich významu pro každého jednotlivce.

Tato celodenní akce byla určena pro širokou veřejnost rakovnického regionu. Byla propagována ve všech místních restauracích, kam studenti roznášeli letáky, které na akci upozorňovaly. Dále tato akce byla zaměřena na žáky základních škol. Zúčastnilo se jich kolem dvou set ze základních škol celého okresu.

Články o této akci najdete na stránkách Rakovnického deníku a v týdeníku Raport 7. 6. 2016, více v rubrice Napsali o nás.

Mgr. Gabriela Vyskočilová

miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii miniatura obrázku z workshopu o stáži v Itálii

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník