logo

Co možná nevíte

ředitel školy Mgr. Karel Mencl

Výroční zpráva ISŠ Rakovník za rok 2015/2016

V posledních letech se na naší škole stále něco děje. V celé budově byla vyměněna stará dřevěná okna za plastová, byla provedena rozsáhlá rekonstrukce truhlářské dílny. Do školní kuchyně byly zakoupeny nové pánve. V současné době probíhá výměna a rekonstrukce střechy školy. Za peníze získané z projektu výzvy EU penizeskolam.cz bylo vybaveno pět pracoven interaktivními datovými projektory se sklopnými rameny. Více informací o tomto projektu najdete v záložce Digitální učební materiály. Za peníze získané z projektu Nadačního fondu společnosti TESCO byla pořízena do jedné pracovny interaktivní tabule. Za sponzorský dar od firmy Procter&Gamble byl zakoupen a nainstalován ve vestibulu školy informační panel. Chceme, aby se učňům i studentům na naší škole líbilo a prostředí školy pozitivně ovlivňovalo jejich vzdělávání.

Školu navštěvují také žáci z okresů Kladno, Plzeň-sever, Louny, Beroun a Rokycany. Patří mezi největší střední školy na okrese Rakovník.

Z historie školy

Integrovaná střední škola vznikla v roce 1994 sloučením SOU a Rodinné školy. První žáci začali navštěvovat SOU v roce 1977 v učebních oborech zedník a kominík. V dalších letech se vyučovalo také oborům tesař, pokrývač, instalatér, malíř interiérů a stavební výroba. Na škole se také vyučovalo v nástavbovém maturitním studiu Stavební provoz a na Rodinné škole ve dvou studijních zaměřeních. Škola také zajišťovala pro Úřad práce rekvalifikační studium v několika učebních oborech. Celkem od založení školy získalo zvolenou kvalifikaci přes 3300 studentů a učňů.

Projekty, ve kterých je naše škola zapojena:

RECYKLOHRANÍ
Naše škola je zapojena v projektu Recyklohraní. Studenti a zaměstnanci se podílejí na třídění a sběru odpadů a na plnění úkolů v rámci tohoto projektu. Jednalo se např. o sběr nepoužívaných mobilů, baterií, elektrozařízení, výrobu ekovlajky ke Dni Země, návrh řešení odstranění černé skládky. Za splnění úkolů škola získává body, které může v katalogu odměn směnit za zvolené předměty. Tak bylo v uplynulém období pořízeno osm vědeckých kalkulaček, které jsou velmi intenzivně využívány v hodinách matematiky. Dále byly pořízeny reproduktory k ozvučení pracovny, hra Petangue a kancelářské potřeby. V přízemí školy je umístěn sběrný kontejner. Objemnější zařízení po domluvě odvezeme. Recyklohraní slouží dobré věci.
ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ
Naše škola je členem AŠSK a pravidelně se účastní mnoha sportovních soutěží. Dosahujeme úspěchů ve stolním tenise, kopané, atletice, basketbalu, volejbalu a florbalu. V hodinách tělesné výchovy využíváme moderně vybavenou posilovnu a školní hřiště s povrchem třetí generace, v prostorách školy lze hrát i stolní tenis. V zimním období probíhají vyučovací bloky tělesné výchovy mimo budovu školy, ale zato v nejlepším možném prostředí – v rakovnické Sportovní hale, která je i snadno dostupná pro dojíždějící žáky. Využij také posilovnu školy nebo se přihlas na některou ze soutěží.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník