logo

2023/2024

Pracovna č. 234

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

Učni ze třídy 3. B jsou ve škole v lichých týdnech. V sudých týdnech mají odborný výcvik.

3B nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3B zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 3. B učební obor kuchař, kuchařka, číšník, servírka – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Občanská nauka Český jazyk a literatura Anglický jazyk Technologie Hospodářské výpočty Speciální technologie Stolničení Stolničení
Úterý Stolničení Technologie Technologie Český jazyk a literatura Německý jazyk Matematika Výpočetní technika Výpočetní technika
Středa Matematika Anglický jazyk Speciální obsluha Speciální obsluha Český jazyk a literatura Speciální technologie Technologie Výpočetní technika
Čtvrtek Anglický jazyk Občanská nauka Technologie Hospodářské výpočty Český jazyk a literatura Německý jazyk Výpočetní technika
Pátek Tělesná výchova Tělesná výchova Stolničení Speciální obsluha Anglický jazyk

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Růžičková

Další vyučující:

Mgr. Ludmila Chytalová

Bc. Natalia Zdobinska

Mgr. Ilona Musilová

Ing. Jan Mayer

Mgr. Ilona Novotná

Bc. Daniel Knapp

Radek Červený

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník