logo

Návrat do záložky Aktuality

Milí žáci, bohužel zatím nevíme, jak dlouho pro vás zůstane škola zavřená. Současná mimořádná situace však nejsou prázdniny. Je třeba, abyste plnili zadané úkoly a řídili se pokyny vyučujících. Přejeme vám mnoho úspěchů, pevnou vůli a hlavně zdraví, vám i vašim blízkým.

Vaše úkoly najdete vlevo pod označením své třídy. Stránky jsou stále aktualizovány, jsou přidávány další úkoly, sledujte pozorně úkoly ve svých třídách KAŽDÝ DEN!

Vzhledem k tomu, že školy mohou být uzavřeny delší dobu, jsou tyto úkoly a zadaná práce důležitou součástí vašeho vzdělávání. Jejich neplnění se rovná neplnění studijních povinností a porušování školního řádu. Prosím, uvědomte si výjimečnost situace a nutnost podílet se na svém vzdělávání aktivně!

Pokud byste chtěli využít některý z odkazů na stránky, které se vám snaží v této mimořádné situaci s výukou pomoci, bylo by to jistě pro vás přínosem:

©ISŠ Rakovník