logo

Návrat do záložky Aktuality

4. CR:

Český jazyk a literatura:

8. 5. Zopakujte si teorii slohu, pět druhů funkčních stylů (druhů slohu) a jejich hlavní slohové útvary.

4. 5. Ke kompletnímu literárnímu opakování nám chybí už jen literární teorie. Zopakujte si podle sešitu z prvního ročníku a přidejte umělecké prostředky, tropy a figury.

14. 4. Další téma k opakování literatury:

 • Česká literatura 70. – 80. let 20. století.
 • Oficiální, samizdatoví a exiloví autoři.

Vaše seznamy maturitní četby jsou již v pořádku.

14. 4. Další úkoly:

 • Přečtěte si text v příloze 1 a napište ho bez chyb.
 • Nejcennějším zdrojem se pro nás staly finanční informace a podmínkou našeho úspěchu je využívat jich.
  1. Urči druh posledního neohebného druhu slov.
  2. Urči druh a pád posledního zájmena.
  3. Urči vid prvního slovesa.
  4. U posledního podstatného jména urči vzor a pád.

8. 4. Většina z vás má ve svém seznamu četby Molièrova Lakomce. Podívejte se na tuto hru v pondělí 13. dubna ve 20 hodin na ČT ART. V titulní roli Bolek Polívka!

1. 4. Další úkoly – TVAROSLOVÍ:

 1. Urči druhy slov. U podstatných jmen urči vzory, u zájmen a číslovek druhy.
  • toho
  • vůdci
  • leckomu
  • boháčovi
  • Hůlův
  • takto
  • stovka
  • hleď
  • tisící
  • tamhle
  • něčemu
 2. Urči vše u zvýrazněného textu: Je všemi chápán.
 3. Doplň správné tvary zájmen:
  • Dlouho (ona) neviděl, pouze (ona) psal.
  • O (já) nejde, (já) to neublíží.
  • S (oni) nepočítejte, jděte tam (sám).
  • Na (náš) výzvu nereagovaly, tak si musí pomoci (sama).
 4. Urči vše u zvýrazněného slova: Dávám přednost televizním soutěžím.
 5. Doplň ve správných případech tečky za číslovkami:
  • Ve třídě je 28 žáků.
  • Sedíme ve 2 řadách.
  • Na 152 kilometru se stala dopravní nehoda.
  • Bylo 37 zraněných.
 6. Číslovky z předchozího cvičení přepiš v příslušném tvaru slovy.
 7. Slova v závorce dej do správného tvaru:
  • (Nové Strašecí) obyvatelé
  • před zbořenými (zeď)
  • (dětský) herci
  • taška s (dvě) (ucho)
  • tleskají (ručičky)
  • novomanželé (Král)
  • (veselý) hosté
  • před (obdivovatelé)
  • (režisérův) filmy
  • (pražský) umělci
 8. Urči rozdílný slovní druh u zvýrazněných slov:
  • Sedni si vedle.
  • Je vedle vás místo?
 1. Dodržujte rozpis předmaturitního opakování sedmi zadaných témat. Přidávám osmé téma: Česká literatura mezi světovými válkami – učivo 3. ročníku.
 2. Jistě už máte vytvořený seznam maturitní četby, takže studium vašich vybraných autorů a děl. Připravte si tříminutové projevy. Využijte čtenářské listy!

V tomto předmětu je probráno veškeré učivo dle tematického plánu. Od února jste získali sedm známek do klasifikace za třetí čtvrtletí. Byly napsány čtyři cvičné slohové práce jako trénink k maturitní slohové práci. Byly vysvětleny maturitní testy a cvičně prováděny. Bylo vám vysvětleno sepsání seznamu maturitní četby, který by měl obsahovat dvacet titulů. Byla vám zadána témata k opakování literatury. Bylo vám zadáno opakování mluvnice. Nyní je nutné samostudium!

Vyplněné seznamy s maturitní četbou, které se mají odevzdat do 30. března, odešlete své třídní učitelce na mailovou adresu knappova.m@issrako.cz.

Mgr. Milena Cermanová

Návrat k menu

Anglický jazyk:

5. 5. Vypracujte si čtyři testy na Maturita ONLINE.

6. 4. Tento týden nebyl zadán nový úkol v Google Classroomu v neděli jako obvykle, protože vás čeká test. Obsahem testu bude učivo posledních dvou týdnů:

 1. the UK
 2. the RSA
 3. vztažná zájmena
 4. časy: minulý, prostý, průběhový, předpřítomný prostý
 5. porozumění textu

Test proběhne ve středu 8. dubna 2020 od 9.00 hodin, bude na to určitý časový limit, ve kterém ho musíte odevzdat. Pokud někdo něčemu nerozumí, tentokrát se raději ptejte. Klidně pište na stream do Google Classroomu, protože info může být prospěšné pro celou skupinu.

1. 4..Úkoly od 30. března do 3. dubna 2020:

Všichni žáci pracují v učebně GOOGLE CLASSROOM, kde pravidelně odevzdávají úkoly k hodnocení a také se připravují na test a na výuku přes hangouts google video výuku. Všechna cvičení navazující na materiály, kvízy, testy, videa se zadanou prací jsou v prostřední GOOGLE CLASSROOM, kam mají studenti neustále přístup. Tato aplikace je vhodná i pro mobilní telefony, notebooky, tablety atd. Tento týden bylo zadáno:

 • Vztažná zájmena
 • Opakování časů: minulý prostý, minulý průběhový, předpřítomný
 • Čtení s porozuměním
 • Video epizoda FRIENDS – cvičení
 • Video dokument New Zealand – cvičení
 • Maturitní téma RSA – opakování v testu
 • Materiál učebnice GRAMMAR EXCCELENCE, již všechny části prvních pěti kapitol – příprava na test

Úkoly od 23. března do 27. března 2020:

Od 22. března 2020 pracujeme v prostředí Google Classroom. Každý žák má svůj pracovní prostor/záznamový arch.

 1. Watch the video https://www.youtube.com/ and answer the enclosed worksheet questions.
 2. Watch the video https://www.youtube.com/ and answer the enclosed worksheet questions.
 3. Zopakovat maturitní otázku the Republic of South Africa. Following the points below. You are going to speak on your own about the Republic of South Africa. (5 minutes speech). Proč je použit určitý člen v názvu země? The following ideas may help you:
  • Geography (Location, Landscape, Climate, Fauna, Flora)
  • Demography (People, Cities, Language, etc.)
  • Politics
  • Economics
  • Places of interest
  • Other
 4. Učebnice grammar excellence minulý čas a předpřítomný čas, je to kapitola 5.6 a 5.8 a pořád zůstává opakování kapitol 1. – 4.
 5. 3x části testu
 6. Test na grammar excellence učebnici kapitoly za první a druhý týden viz. bod 4 (ten vás čeká).
 7. Test the Republic of South Africa (ten vás čeká).

Prosím pojem Afrika a jižní Afrika a Jihoafrická republika není totéž!

Úkoly do 20. března:

Připomínám vám, že v průběhu čtyř let vašeho studia byla probrána všechna témata k maturitní zkoušce, a to ve všech jejích částech. Navíc bylo zkoušeno od prvního ročníku v průběhu studia téměř patnáct didaktických testů a k tomu napsáno dostatečné množství slohových prací. Každý student, pokud byl v daný čas ve škole, byl zkoušen ze všech témat ústní maturity.

V tuto chvíli vás všechny odkazuji na zásadní stránky týkající se průběhu celé maturitní zkoušky: www.statnimaturita-anglictina.cz.

Dále vám posílám učebnici gramatiky, tedy odkaz na ni: www.gml.cz/prof/zajickova/Oxford_Maturita_Excelence_pruvodce_gramatikou.pdf. Pokud projdete celou učebnici, má jen 24 stránek, dalších 24 stránek jsou cvičení, tak myslím, že ohledně gramatiky vás u maturity nic nemůže překvapit.

Na tuto učebnici bude po skončení mimořádné situace ve škole připraven test.

Další úkoly zatím do 20. března 2020:

V těchto přílohách: příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4 je text, který máte také doplnit. Máte zakázáno používat jakýkoli slovník. Pokud budete podvádět, je to vaše škoda, vy budete muset u maturity prokázat své znalosti. Slovník můžete používat pouze ve cvičeních označených jako level V. Děkuji vám za pochopení.

Prosím poslat úkoly do 20. března 2020, vypracované na A4 a nafocené, aby byly ke čtení. V některých případech budu ráda za napsání na počítači, občas po vás opravdu nejde číst. Zašlete mi úkoly buď na můj facebook gabriela kučerová vyskočilová, nebo na mailovou adresu gabrielavyskocilova@gmail.com. V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5.

Rada: Podívejte se každý den na nějaký film v angličtině, nic lepšího nemůžete pro poslech dělat.

Celé zadání platí pro celou třídu!

Někdo z vás dostane možná ještě jiné úkoly, ale jen v případě že budeme muset být doma déle než dva týdny.

Mgr. Gabriela Vyskočilová

Návrat k menu

Ruský jazyk:

27. 4. Zadání na období 27. dubna – 7. května:

 • 94. – 95. hodina – 27. dubna: 268/20, vyplňte po přečtení článečku tabulku 268/20 b, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 96. hodina – 30. dubna: 270/23 – přeložte otázky do českého jazyka, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 97. – 99. hodina – 4. května – 7. května: 273 – 274 – tato dvoustrana je opakováním za celé čtyři roky, schválně, co si pamatujete ♥, vyplňte, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.

7. 4. Tato zadání jsou až do 23. dubna:

 • 86. – 87. hodina – 6. dubna: 261/7 – v tomto cvičení si zopakujete slovesné a předložkové vazby s předložkou k, po které musí následovat podstatná a přídavná jména ve 3. pádě, takže zalovte ve svém archivu a najděte si namnožené listy se skloňováním a časováním. Věty napište buď do školního sešitu, nebo na volný list a potom nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • VELIKONOCE
 • 88. – 89. hodina – 14. dubna: Zopakujte si tvoření 2. stupně přídavných jmen a udělejte cvičení v pracovním sešitu 261/8, 262/9 – nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 90. hodina – 16. dubna: Zopakujte si tvoření neurčitých zájmen někdo, něco a rozdíl mezi těmi, která mají částici –нибудь, nebo –то. Vypracujte cvičení 263/12, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 91. – 92. hodina – 21. dubna: Přečtěte si text 264/13 a) a vyberte správnou odpověď, 264/13 b) – nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 93. hodina – 23. dubna: Spojte, co k sobě patří, máte to i jako opakování k maturitě z češtiny, 267/17 – nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.

Pokračujeme v distanční výuce:

 1. 81. hodina – 26. března: str. 152 – napište k obrázkům názvy spotřebičů, potom stránku nafoťte nebo naskenujte a pošlete mi na mail.
 2. 82. – 84. hodina: 257/1 – rozdělte slovíčka do jednotlivých skupin (stačí spojit s názvem skupiny): Cestování. Evropská unie. Televize. Počítač. 258/3 – spojte dvojice, které k sobě patří a potom přeložte do ruštiny. 259/5 přečtěte si článek o Chrámu Vasila Blaženého.
 3. 85. hodina – 2. dubna: 269/ přečtěte si druhý článek , potom doplňte tabulku б, pak tabulku nafoťte nebo naskenujte a pošlete mi na mail cafmar@seznam.cz.

Práce na hodiny v rámci domácí přípravy:

 1. 70. – 73. hodina – 149/1, 2 – Mluvení – cvičení 1 – písemně odpovědět rusky na otázky a otázky a odpovědi písemně přeložit do českého jazyka; 149/2 přeložit si argumenty pro a proti a připravit se na ústní argumentaci při rozhovorech
 2. 74. – 77. hodina – nácvik psaní: 151/1 – najděte cestovní kancelář, která nabízí zájezd do Ruska; rusky napište dopis kamarádovi, v němž popíšete tento zájezd – cesta, doprava, ubytování, památky
 3. 78. – 80. hodina – napište rusky vyprávění v rozsahu cca 200 slov, jak jste cestovali

PhDr. Marie Cafourková

Návrat k menu

Matematika:

16. 4. V kurzu matematiky v LMS Moodle vám přibyla kapitola Slovní úlohy, kde máte deset obtížnějších vyřešených příkladů a test. Řešené příklady si pozorně prostudujte a zkuste vyřešit sami. Test je opět tvořen náhodně generovanými úlohami z bohaté databáze. Bez ohledu na to, z kterého předmětu maturujete, si tento test vyplňte. Máte neomezený počet pokusů. Budu hodnotit počet pokusů, čím více, tím lépe, a nejlepší dosažený výsledek.

28. 3. Začněte, prosím, všichni pracovat v kurzu matematiky na školním Moodlu. Opakovaně si zkoušejte vypracovávat test na slovní úlohy s procenty. Zapíšu vám pak nejlepší dosaženou známku. Po každém spuštění se do testu náhodně vkládá deset úloh, nebudete tedy počítat pořád stejné příklady. Bez ohledu na zvolený předmět, z kterého maturujete, umět procenta se vám hodí. Přeji vám hodně úspěchů.

Děkuji za splnění vašeho prvního úkolu.

Projděte si všechny prezentace, které najdete v záložce Digitální učební materiály na webu školy. Obdržíte mailem přihlašovací údaje do kurzu Matematika – souhrnné opakování, který je vytvořen v Moodlu školy. Práce v kurzu se vám hodí k opakování a procvičování učiva matematiky. Váš první úkol je poslat mi co nejdříve mailovou zprávu na důkaz, že sledujete webové stránky školy a četli jste toto sdělení. Moje mailová adresa je knappova.m@issrako.cz. Těším se na vaše zprávy.

RNDr. Milena Knappová

Návrat k menu

Zeměpis:

16. 4. V kurzu zeměpisu v LMS Moodle si můžete opakovaně zkoušet vyplňovat test z evropských reálií. Budu hodnotit počet pokusů, čím více, tím lépe, a také nejlepší dosažený výsledek. Zároveň si vypracujte MO Zeměpis CR Evropy podle přiložené osnovy. Ideální by bylo, kdybyste podle ní dokázali samostatně alespoň 10 minut mluvit. Pečlivá příprava se vám vyplatí u maturitní zkoušky, ale osvojené poznatky se vám určitě hodí i v praxi.

5. 4.. Nezapomeňte do 13. dubna splnit své úkoly v kurzu Zeměpisu v Moodlu. Je to ve vašem zájmu, maturita se blíží.

Doplňujte si své MO. V Moodlu školy je pro vás připraven kurz Zeměpis cestovního ruchu, do kterého obdržíte přihlašovací údaje. Pokud byste se potřebovali na cokoli zeptat, napište mi mail. Moje mailová adresa je knappova.m@issrako.cz.

RNDr. Milena Knappová

Návrat k menu

Ekonomika:

Samostudium vypracovaných maturitních témat.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Základy práva:

Samostudium vypracovaných maturitních témat.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Cestovní ruch:

Samostudium vypracovaných maturitních témat.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Hotelové a lázeňské služby:

17. 4. Vypracujte si následující otázky a vypracované zašlete na e–mail peruthova.a@issrako.cz do 24. dubna 2020. Otázky z HLS:

 1. Charakterizujte a rozdělte přírodní léčivé zdroje.
 2. Kde jsou uvedeny choroby, při kterých lze poskytnout lázeňskou péči?
 3. Jmenujte a charakterizujte dvě skupiny lázeňských pobytů.
 4. Jmenujte a charakterizujte tři formy lázeňské péče.
 5. Vyjmenujte základní lázeňské služby.

Samostudium vypracovaných maturitních témat.

Ing. Astrida Peruthová

Návrat k menu

Marketing a management:

31. 3. Vypracujte si následující otázky a do 7. dubna 2020 vypracované odešlete na mail peruthova.a@issrako.cz. Vypracování otázek budu známkovat, protože máte někteří v klasifikaci zatím špatné známky. K vypracování použijte vlastní hlavu, poznámky v sešitě nebo vypracované maturitní otázky, ne internet!

 1. Co je to marketingový mix?
 2. Jak chápeme výrobek z hlediska marketingu?
 3. Jaký je rozdíl mezi spotřebním zbožím a kapitálovým statkem?
 4. Charakterizujte značku výrobku.
 5. Jaký je rozdíl mezi individuální a kmenovou značkou.
 6. Vyjmenujte fáze životního cyklu výrobku a podrobně popište první fázi.

Samostudium vypracovaných maturitních témat.

Ing. Astrida Peruthová

Návrat k menu

Občanská nauka:

17. 4. Vypracujte si referát na téma Jan Hus, který zašlete na e–mailovou adresu: mayer.j@issrako.cz.

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Psychologie:

17. 4. Vypracujte si referát na téma Paměť, který zašlete na e–mailovou adresu: mayer.j@issrako.cz.

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Administrativa:

30. 3. Od 13. pracovního týdne pracujte dle pokynů uvedených na vzdělávacím portálu ISŠ – LMS MOODLE. V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

Ve 13. pracovním týdnu si dále procvičujte učivo a odevzdejte všechny zadané úkoly.

Zadání samostatné práce zasláno do e-mailových schránek studentů. Pokud jste neobdrželi zadání pro domácí práci prostřednictvím e-mailu, kontaktujte vyučující na mailové adrese: koutnikova.d@issrako.cz.

Mgr. Dita Koutníková

Návrat k menu

Účetnictví:

31. 3. Přehled učiva k samostudiu a opakování učebnice Účetnictví II. – vybrané kapitoly a řešené úlohy, pracovní listy byl zaslán do e–mailových schránek studentů. Platí pro 12. a 13. pracovní týden. Pozor: Bylo prodlouženo do 14. pracovního týdne. Od 13. pracovního týdne pracujte dle pokynů uvedených na vzdělávacím portálu ISŠ – LMS MOODLE. V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

Ve 13. pracovním týdnu si dále procvičujte učivo a odevzdejte všechny zadané úkoly.

Přehled učiva k samostudiu a opakování (učebnice Účetnictví II. – vybrané kapitoly a řešené úlohy, pracovní listy) zaslán do e-mailových schránek studentů. Platí pro 12. a 13. pracovní týden. Pokud jste neobdrželi zadání pro domácí práci prostřednictvím e-mailu, kontaktujte vyučující na mailové adrese: koutnikova.d@issrako.cz.

Mgr. Dita Koutníková

Návrat k menu

Fiktivní firma:

30. 3. Od 13. pracovního týdne pracujte dle pokynů uvedených na vzdělávacím portálu ISŠ – LMS MOODLE. V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

Ve 13. pracovním týdnu si dále procvičujte učivo a odevzdejte všechny zadané úkoly.

Zadání samostatné práce zasláno do e-mailových schránek studentů. Pokud jste neobdrželi zadání pro domácí práci prostřednictvím e-mailu, kontaktujte vyučující na mailové adrese: koutnikova.d@issrako.cz.

Mgr. Dita Koutníková

Návrat k menu

Tělesná výchova – děvčata:

Zpracujte referát, který bude obsahovat následující body:

 1. Uveď znaky lidské motoriky.
 2. Definuj, co jsou motorické schopnosti.
 3. Jaký je rozdíl mezi pohybovými schopnostmi a pohybovými dovednostmi a uveď jejich příklady.
 4. Co je to motorické učení.
 5. Vysvětli pohybovou aktivitu FITT.
 6. Z jakých částí se skládá cvičební jednotka (hodina), jak dlouhé by jednotlivé části měly být a co by mělo být jejich obsahem nebo na co by se měly zaměřovat.
 7. Sestav plán aktivit na 90 minut cvičební jednotky (nezapomeň uvést délku každé aktivity) a popřípadě aktivitu vysvětli.

Práci zpracujte ve wordovském dokumentu. Práce bude obsahovat titulní stránku a bude mít jednotnou strukturu. Hotovou práci odešlete na můj email maruska.sladkova@gmail.com do 5. dubna.

Marie Sládková

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník