logo

Návrat do záložky Aktuality

2. CR:

Český jazyk:

12. 6. Ukončuji příjem a hodnocení vašich prací. Už nic neposílejte! Závěrečná klasifikace je uzavřena a nahlášena třídním.

14. 5. Další úkoly na TVAROSLOVÍ:

 1. Vypiš podstatná jména hromadná a pomnožná:
  • Můj karnevalový kostým doplňovaly široké červené kalhoty, žluté botky a černý klobouk s barevným peřím.
 2. Doplň koncovky:
  • Dobré výkony se chválí sam-.
  • Chodí všude sam- dva.
  • Jabloně byly sam- květ.
  • Chlapci sušili houby, které sam- nasbírali.
 3. Rozhodni, zda napíšeš za číslovkou tečku. Přepiš věty správně:
  • Naše škola má celkem 22 tříd.
  • V 1 dílu v kapitole 46 na straně 205 najdete potřebné údaje.
 4. Zapiš sloveso ve 3. os. mn. č. podm. zp. sl. rod – Č: POKRAČOVAT
 5. Zařaď podstatná jména ke vzorům, podle kterých se skloňují:
  • tetřev
  • Posázaví
  • dítě
  • kukuřice
  • rákosí
  • lůj
  • jaro
 6. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • (soused) holubi
  • (Petr) bratři
  • pro (Hlaváč) vnučku
  • o (učitel) radě
 7. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • Musíš šlapat (obě nohy).
  • Dívej se s (otevřené oči).
  • Pan Kraus má potíže s (uši).
  • Mám tašku s (kožená ucha).
  • Přátelé si potřásli (ruce).
 8. Přepiš v množném čísle:
  • Pařížský šofér, ubohý otrok, pravěký člověk, obrovský dravec, lehký atlet.
 9. Urči mluvnické kategorie u zvýrazněného slova: LIDOVÍ vypravěči
 10. Doplň náležité tvary zájmen:
  • Jestliže (ona) neuvidím, rád (ona) vyřídím pozdrav.
  • Když (já) nechceš pomáhat, raději se tu nepleť.
  • Nejvíce (já) zaujaly ilustrace Mikoláše Alše.
  • Ty jsi (on) včera nepoznal?

8. 5. Jazykový rozbor:

Krajem se roznesla pověst, že Bohuslav a jeho zbrojnoši vjeli ve chvíli nejvyššího nebezpečí do Blaníku, který se před nimi tajemně rozestoupil a pak opět zavřel.

 1. Urči pád a vzor podstatného jména krajem.
 2. Napiš tvar 6. pádu čísla množného podstatného jména chvíle.
 3. Urči stupeň přídavného jména nejvyššího.
 4. Urči druh a pád zájmena nimi.
 5. Napiš tvar prvního pádu zájmena nimi.
 6. Urči vid slovesa roznesla se a napiš sloveso vidu opačného.
 7. Kterými větnými členy jsou tato slova v daném textu:
  • jeho
  • ve chvíli
  • nebezpečí
 8. Vyznač, jak vzniklo slovo nejvyššího.
 9. Urči, o jaký druh souvětí jde.
 10. Urči druh vedlejší věty: ...že Bohuslav a jeho zbrojnoši vjeli ve chvíli nejvyššího nebezpečí do Blaníku.
 11. Nahraď synonymem výraz roznesla se.
 12. Uveď slovo opačného významu k výrazu zavřel.
 13. Který autor napsal Staré pověsti české, ze kterých pochází i pověst o blanických rytířích?

4. 5. Další úkoly na TVAROSLOVÍ:

 1. Vypiš podstatná jména hromadná a pomnožná:
  • Okolo stavení se ve sněhu povalovalo dříví, kamení a nejrůznější harampádí.
 2. Slova v závorkách převeď do množného čísla:
  • (Chyba) se člověk učí.
  • U potoka rostly (bříza a jíva).
  • (Otep) slámy byly naloženy na vozech.
  • Trávu sekali (srp) nebo (kosa).
  • Motýlí (larva) se změnily v (kukla).
 3. Zařaď podstatná jména ke vzorům, podle kterých se skloňují:
  • gymnasta
  • správce
  • účes
  • havran
  • naděje
  • víla
  • topení
  • srdce
 4. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • (soused) holubi
  • (spisovatel) romány
  • do (Vodička) ulice
  • (otec) známí
 5. Přepište v množném čísle:
  • Hluchý tetřev, brandýský rodák, blízký přítel, venkovský farář, hezký hoch.
 6. Urči mluvnické kategorie u zvýrazněného slova: LVÍ hříva
 7. Doplň náležité tvary zájmen:
  • Odpovězte (já) srozumitelně.
  • Prý jste o (já) mluvil s mým otcem.
  • Mohu se na (ona) vždy spolehnout.
  • Nemluvil o (ona) často, ale často se s (ona) setkával.
 8. Doplň koncovky:
  • Dobré výkony se chválí sam-.
  • Chodí všude sam- dva.
  • Jabloně byly sam- květ.
  • Chlapci sušili houby, které sam- nasbírali.
 9. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • Začátek představení byl o (dvacet) hodině.
  • Před (tři dny) jsem tam byl.
  • Řekněme si to mezi (čtyři oči).
  • Trvá to už (tři) den.
 10. Rozhodni, zda napíšeš za číslovkou tečku. Přepiš věty správně:
  • Naše škola má celkem 22 tříd.
  • V 1 dílu v kapitole 46 na straně 205 najdete potřebné údaje.
 11. Zapiš sloveso ve 3. os. mn. č. podm. zp. sl. rod – Č: POKRAČOVAT
 12. Urči slovesnou třídu a vzor u sloves BYDLET a MALOVAT.
 13. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • Zkus to udělat (vlastní ruce).
  • Díval se (krásné modré oči).
  • Rybář vytáhl síť s (velká oka).
  • Poslouchej (obě uši).

14. 4. Další úkoly – TVAROSLOVÍ:

 1. Urči druhy slov. U podstatných jmen urči vzory, u zájmen a číslovek druhy.
  • srdcím
  • padesátka
  • tudy
  • leckomu
  • nějak
  • televizi
  • nám
  • kratší
  • Alešovy
  • čtyřem
  • ničemu
 2. Urči vše u zvýrazněného slova: Má na tom lví podíl.
 3. Doplň správný tvar zájmen:
  • Rodiče jedou na dovolenou (sám), na (já) jim nezáleží.
  • (Tvůj) přátelé (já) nepomohli.
  • Na (její) rtech se objevil úsměv, (naše) srdcím se ulevilo.
  • Někdo se na (ona) díval, tak skryla (svůj) tvář.
 4. Urči vše u zvýrazněného textu: V jeho případě bylo rozhodnuto.
 5. Doplň ve správných případech tečky za číslovkami:
  • Na 132 straně najdeš 28 slov cizího původu.
  • To 17 slovo vysvětli.
  • S 3 slovy se vůbec nezabývej.
 6. Číslovky z předchozího cvičení přepiš v příslušném tvaru slovy.
 7. Slova v závorce dej do příslušného tvaru:
  • (hezký) kluci
  • (dědova) vnučky
  • (pravý) hrdinové
  • zánět v (obě) (ucho)
  • na manžele (Dvořák)
  • hodinky s (rozbité ručičky)
  • (Karlovy Vary) hosté
 8. Urči rozdílný slovní druh u zvýrazněných slov:
  • Šel okolo nás.
  • Až půjdeš okolo, stav se.

1. 4. Další úkoly:

 • A přátel máte u nás hodně, neboť oba naše národy milují svobodu.
  1. Vypiš a urči druhy neohebných slov.
  2. Vypiš zájmena a urči jejich druhy.
  3. Urči vše u prvního podstatného jména.
  4. Obsahuje-li věta číslovku, urči její druh.
  5. Urči vše u posledního slovesa.
 • Dej zájmena do správného tvaru:
  1. Čekal na (já), aby (já) dal peníze.
  2. Nedívej se na (ona) tak zvědavě, není (ona) to příjemné.
  3. Davy lidí se (sám) rozejdou.
 • Dej do 7. pádu čísla množného:
  1. ochrnutá noha
  2. rozbitá zeď
  3. dělníkovy ruce
  4. cizí film
  5. leklé ryby
 • K předložkám přidej podstatná jména a urči pád.
  1. okolo
  2. přes
  3. z
 • Číslovky z vět vypiš čísly:
  1. Koupil jsem dva lístky do kina.
  2. Máme osmou řadu.
  3. Hrají od dvacáté hodiny.
  4. Přijdu pro tebe tak v sedm hodin.

Čeští realisté 19. století

Následující úkoly vypracujte do školního sešitu, bude použito ve výuce:

 1. Vypracovat referát na téma: Alois Jirásek – život a dílo (zdroj: internet).
 2. Četba a rozbor ukázky z Čítanky str. 248 – 251:
  • – Porovnat a charakterizovat kněze Kániše a Bydlinského.
  • – Jakou roli mezi nimi zaujímá Zdena?
 3. Četba a rozbor ukázky z Čítanky str. 252 – 254:
  • – Vypiš jména tří husitských bojovníků.
  • – Vypiš pět archaismů.

Mgr. Milena Cermanová

Návrat k menu

Anglický jazyk:

Výuka probíhá a bude probíhat pravidelným zadáváním a kontrolou prací přes email mrvik.a@issrako.cz. Budete–li mít jakékoliv dotazy, směřujte je, prosím, na výše uvedenou emailovou adresu.

Mgr. Antonín Mrvík

Návrat k menu

Ruský jazyk:

16. 4. D/U od 14. dubna do 24. dubna:

 1. 78/1, 79/2 – spojte obrázky s číslovkami a přidejte ke každému obrázku přídavné jméno ze žlutého lístečku na stránce, 79/3 – napište do sešitu časování a také věty ze cv. 3b.
 2. 80/4 napište věty podle vzoru do sešitu, 80/7 – poslechněte si nahrávku, máte k učebnici CD, a vypracujte cvičení.
 3. 150/1 – 3, 151/4 – 5, 152/7

D/U vyfoťte a pošlete v Google Classroom. Prosím posílejte celé stránky, ne každé cvičení jako samostatné foto.

30. 3. Studentům jsou tyto úkoly také zadávány v prostředí Google Classroom. D/U od 30. března do 3. dubna:

 • Упр. 12 стр. 70 – odpovězte na otázky a vypište z textu zdravé a nezdravé zvyky.
 • Упр. 16 стр. 73 – přečtěte si text a napište Да/Нет.
 • Vytvořte rozhovor У врача, В аптеке na základě cv. 8 ze str. 68 a cv 10 ze str. 69, tyto rozhovory napište do sešitu nebo ve Wordu na počítači.
 • Cv. 7, 8, 10 str. 147
 • Cv. 15, 16, 17, 18 str. 149

D/U vyplňte, vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na můj email natalia.zdobinska@gmail.com do 3. dubna 2020 ke kontrole. Prosím D/U vyplňovat tak, abych mohla přečíst a zkontrolovat do 3. dubna. Studenti, kteří neodevzdají D/U do 3. dubna, budou ohodnoceni za každý úkol známkou 5.

Přeji Vám hodně úspěchů a v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailu. Kdo má email na Googlu, prosím přihlašte se k programu Google Classroom.

24. 3. Prosím nafoťte nebo naskenujte D/U a pošlete na můj email natalia.zdobinska@gmail.com do 29. března 2020 na kontrolu:

 1. Упр. 1, 2, 3 стр. 145 – vyfoťte vypracovaná cvičení z učebnice
  • Упр. 5 стр. 146 – vyfoťte vypracované cvičení z učebnice
  • Упр. 9 стр. 147 – vyfoťte vypracované cvičení z učebnice
  • Упр. 13 стр. 148 – vyfoťte vypracované cvičení z učebnice
 2. Упр. 4 стр. 146 – napsané v sešitě
  • Упр. 6 стр. 146 – napsané v sešitě
 3. Projekt ze str. 72 (minimálně 60 slov) – Что для вас здоровый образ жизни, který byl zadán 16. 3., práce vypracovaná na A4 a nafocená, aby bylo možné číst.

V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5. Pokud vám není něco jasné, prosím pište na email natalia.zdobinska@gmail.com.

Prosím nenechávejte domácí úkoly na poslední chvíli, na konci týdne pošlu nové úkoly k výuce.

16. 3. Урок 15:

 1. текст стр. 66 – читать, знать о чем текст / číst a vědět, o čem je text, незнакомые слова выписать в словарь / nová slova zapsat do sešitu – slovniku
 2. Слова из Урока 15 выписать в словарь / zapsat do slovniku
 3. Грамматика – самостоятельное изучение / samostudium стр. 66 Упр. 1 Повелительное Наклонение – продолжение стр. 72 Упр. 14,15 – Нельзя.
 4. Словарный запас / Slovní zásoba – Упр. 5 стр.67, 6 стр.68, 9 стр. 69.
 5. Выполнить упражнения / udělat cvičení – Упр. 1, 2, 3 стр. 145, Упр. 4, 5, 6 стр. 146, Упр. 9 стр. 147, Упр . 13, 14 стр. 148
 6. Проект – написать Что для вас здоровый образ жизни? стр.72 / Písemná práce – Co je pro tebe zdravý životní styl? – минимум 60 слов. Написать – napsat:
  • – как вы понимаете, что такое здоровый образ жизни – jak chápete, co je zdravý životní styl
  • – ведете ли вы сами здоровый образ жизни – žijete zdravým životním stylem vy sami
  • – ваши советы по здоровому образу жизни – vaše rady ke zdravému životnímu stylu
  • – напишите свое мнение – napište svůj názor

Natalia Zdobinska

Návrat k menu

Německý jazyk:

28. 5. Ze stran 124, 125, 130, 131, 132 a 133 si opište novou gramatiku, je to vždy v šedivém rámečku.

5. 5. Na str. 123 si opište novou gramatiku DORT, DORTHIN, na str. 123/1, 2 – přeložte pouze slovíčka z těchto cvičení, str. 123/3 – doplňte chybějící slova. Vypracovaná cvičení pošlete na mail musiilona@ post.cz.

7. 4. Vypracujte si cvičení str. 109/11, 12, str. 110/13,14 a str.122/přečíst a přeložit si článek. Vypracovaná cvičení pošlete na mail musiilona@ post.cz.

29. 3. Zadána práce na Google – učitelky.

Vypracujte si tato cvičení: 107/6a, 6b – utvořte vedlejší věty, 107/7 – spojte oba sloupečky v souvětí – pozor na slovosled, jde o vedlejší věty, 107/5 – doplňte koncovky, 108/8 – vyberte si téma a jedno z nich popište, napište minimálně 70 slov, 108/10 – přeložte do češtiny.

Mgr. Ilona Musilová

Návrat k menu

Matematika:

18. 5. Do poloviny června si vypracujte všechny požadované testy v LMS Moodle. Příklady z testů si počítejte na papír, výsledky pak do testu zadávejte podle pokynů v zadání. Denně si vypracujte maximálně dva testy, ať nejste unavení a neprojeví se to na horších výsledcích testů.

16. 4. V kurzu matematiky v LMS Moodle vám přibyla kapitola Slovní úlohy, kde máte deset obtížnějších vyřešených příkladů a test. Řešené příklady si pozorně prostudujte. Zadání a řešení si zapište a zkuste vyřešit sami. Test je opět tvořen náhodně generovanými úlohami z bohaté databáze. Některé úlohy můžete vyřešit úsudkem, trojčlenkou, všechny můžete řešit rovnicí nebo soustavou rovnic. Máte neomezený počet pokusů. Budu hodnotit počet pokusů, čím více, tím lépe, a nejlepší dosažený výsledek.

7. 4. Začněte, prosím, už všichni pracovat v kurzu matematiky na školním Moodlu. Opakovaně si můžete zkoušet vypracovávat test na slovní úlohy s procenty. Zapíšu vám pak nejlepší dosaženou známku. Po každém spuštění se do testu náhodně vkládá deset úloh, nebudete tedy počítat pořád stejné příklady. Přeji vám hodně úspěchů.

30. 3. Po zápisu do kurzu začněte, prosím, všichni pracovat v kurzu matematiky na školním Moodlu. Do pátku 6. dubna si můžete opakovaně zkoušet vypracovávat test na slovní úlohy s procenty. V pátek v 15.00 hodin odpoledne se podívám na vaše pokusy a zapíšu vám nejlepší dosaženou známku. Po každém spuštění se do testu náhodně vkládá deset úloh, nebudete tedy počítat pořád stejné příklady. Pokud budete mít problémy s přihlášením, napište mi, pošlu vám nové přihlašovací údaje. Přeji vám hodně úspěchů.

28. 3. Abych s vámi mohla začít pracovat v kurzu matematiky na školním Moodlu, potřebuji od každého z vás nutně napsat mail na mou adresu knappova.m@issrako.cz. Získám tak od vás funkční mailovou adresu a budu vás moci do kurzu zapsat. Tento úkol splňte, prosím, co nejdříve, nejpozději do úterý 3. dubna do 13.00 hodin, jinak ho budu hodnotit nedostatečnou. Děkuji vám.

Opakujte si probranou látku, počítejte si samostatně řešené příklady, které máte v sešitě. Projděte si prezentace k planimetrii a opakování základního učiva, které najdete v záložce Digitální učební materiály na webu školy. V Moodlu školy je pro vás připraven kurz Matematika – souhrnné opakování, do kterého obdržíte mailem přihlašovací údaje. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, napište mi mail. Moje mailová adresa je knappova.m@issrako.cz.

RNDr. Milena Knappová

Návrat k menu

Zeměpis:

28. 5. Dovolená v severských zemích – vyberte si alespoň šest zajímavých oblastí či míst a vypracované zašlete na mail musiilona@ post.cz.

5. 5. Velká Británie, Severní Irsko – vypište si do sešitu základní zeměpisné údaje, kulturní a přírodní památky, pamětihodnosti, zajímavosti daných států.

7. 4. Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko – vypište si do sešitu základní zeměpisné údaje, kulturní a přírodní památky, pamětihodnosti, zajímavosti daných států.

29. 3. Zadána práce na Google – učitelky.

Opakujte si probranou látku. Prostudujte si státy východní Evropy a vypracujte prezentaci Přírodní či kulturní zajímavosti států východní Evropy v minimálním rozsahu šesti snímků.

Mgr. Ilona Musilová

Návrat k menu

Cestovní ruch:

Byla zadána práce podle individuálních témat.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Ekonomika:

Procvičování učiva za první pololetí a příprava na test, který bude zadán ve škole po skončení mimořádné situace.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Průvodcovství:

25. 3. Z materiálu v příloze si vypište poznámky do sešitu – od str. 22 kapitola 6.6.2 Typy účastníků podle důvodu cesty až po str. 25 kapitola 7.1 Osobní výbava průvodce včetně. Poznámky vyfoťte a pošlete e-mailem do 31. března 2020.

12. 3. Procvičování učiva za první pololetí a příprava na test, který bude zadán ve škole po skončení mimořádné situace.

Ing. Astrida Peruthová

Návrat k menu

Stravovací služby:

8. 6. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Pokračujte v zadaném úkolu.

28. 5. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Typologie stravovacích služeb a provozů. Vypracujte úkol do 12. června 2020 na Google Classroom.

14. 5. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Typologie stravovacích služeb a provozů. Vypracujte úkol do 12. června 2020 na Google Classroom.

27. 4. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Organizace práce ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Vyplňte kontrolní otázky a odevzdejte je do 8. května 2020 na Google Classroom.

20. 4. Úkoly od 20. dubna do 8. května 2020: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Organizační struktura v hotelnictví a gastronomii. Vypracujte kontrolní otázky, které odevzdejte na Google Classroom.

14. 4. Úkoly od 14. dubna do 17. dubna 2020: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Organizace práce ve stravovacích a ubytovacích zařízeních.

7. 4. Od 30. března jsou veškeré materiály na Google Classroom. Doplňte si do sešitu výpisky z prezentace Management hotelových a gastronomických podniků.

29. 3. Veškeré materiály k výuce přes Google Classroom.

23. 3. Do 3. dubna pošlete na mail ruzickova.m@issrako.cz vypracovanou maturitní otázku DRUHY STRAVY. Práci na otázce můžete konzultovat přes email. Dále si zapište do sešitu poznámky z prezentace Asijská kuchyně, kterou najdete na facebookové skupině.

Doplňte si do sešitu poznámky podle prezentace Cizí kuchyně – Americká kuchyně, která vám byla zaslána do skupiny. Vypracovanou maturitní otázku MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ zašlete do 20. března 2020 na email ruzickova.m@issrako.cz.

Vypracujte si maturitní otázku na téma Mezinárodní kuchyně, na hodině vám byly vysvětleny náležitosti.

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

Účetnictví:

7. 4. Od 15. pracovního týdne je výuka realizována prostřednictvím LMS MOODLE. V případě dotazů i problémů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

30. 3. Přehled učiva k samostudiu Daňová evidence a pracovní listy Opakování učiva z 1. pololetí zaslány do e–mailových schránek studentů. Platí pro 12. a 13. pracovní týden. Pozor: Prodlouženo do 14. pracovního týdne. V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

Ve 13. pracovním týdnu si dále procvičujte učivo a odevzdejte všechny zadané úkoly.

Přehled učiva k samostudiu Daňová evidence a pracovní listy Opakování učiva z 1. pololetí, zasláno do e-mailových schránek studentů. Platí pro 12. a 13. pracovní týden. Pokud jste neobdrželi zadání pro domácí práci prostřednictvím e-mailu, kontaktujte vyučující na mailové adrese: koutnikova.d@issrako.cz.

Mgr. Dita Koutníková

Návrat k menu

Občanská nauka:

17. 4. Nastudujte si téma majetek (hmotný, nehmotný, finanční). Vypracujte si referát na téma Světová náboženství, který zašlete na e–mailovou adresu: mayer.j@issrako.cz.

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Písemná a elektronická komunikace:

17. 4. Všichni – studentky a studenti kontaktujte vyučující předmětu na e–mailu: koutnikova.d@issrako.cz do 23. dubna 2020.

7. 4. Od 15. pracovního týdne je výuka realizována prostřednictvím LMS MOODLE. V případě dotazů i problémů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

30. 3. Zadání samostatné práce Výhody a nevýhody elektronické komunikace, Elektronický podpis bylo zasláno do e–mailových schránek studentů. Platí pro 12. a 13. pracovní týden. Pozor: Bylo prodlouženo do 14. pracovního týdne. V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

Ve 13. pracovním týdnu si dále procvičujte učivo a odevzdejte všechny zadané úkoly.

Zadání samostatné práce Výhody a nevýhody elektronické komunikace, Elektronický podpis, zasláno do e-mailových schránek studentů. Platí pro 12. a 13. pracovní týden. Pokud jste neobdrželi zadání pro domácí práci prostřednictvím e-mailu, kontaktujte vyučující na mailové adrese: koutnikova.d@issrako.cz.

Mgr. Dita Koutníková

Návrat k menu

Stolničení:

Práce zadána z minulého týdne. Způsob odevzdání bude upřesněn.

Bc. Ilona Novotná

Návrat k menu

Fyzika:

28. 5. Aby byl váš přehled o učivu fyziky úplný, prostudujte si další základní poznatky:

14. 5. Prostudujte si základní poznatky:

28. 4. Prostudujte si další důležité základní pojmy z fyziky – na této příloze.

20. 4. Prostudujte si další důležité základní pojmy z fyziky na této příloze.

16. 4. Prostudujte si základní pojmy z fyziky na příloze 1 a příloze 2.

Mgr. et Ing. Jaroslav Krob

Návrat k menu

Informační a komunikační technologie:

16. 4. Zadáno vypracování referátu Historie Internetu (na Google Classroom má kód efpf56m).

Mgr. et Ing. Jaroslav Krob

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník