logo

Návrat do záložky Aktuality

2. A:

Český jazyk:

2. 6. Vypracujte online nastavená cvičení 01b až 05b a nechte si je vždy vyhodnotit. Tato cvičení najdete na adrese www.onlinecviceni.cz.

19. 5. V odkazu www.onlinecviceni.cz najdete: Podstatná jména – online procvičování 01b, 02b, 03b, 04b. Nastavení ponechte. Není nutný zápis do sešitu, pouze mi v messengeru pošlete zprávu, jak se vám cvičení dařila.

5. 5. Na odkazu si přečtěte článek Šachy a odpovězte na otázky s vyhodnocením.

21. 4. Popište naši třídu podle ilustračních obrázků – obrázek č. 1, obrázek č. 2 a obrázek č. 3. Začněte celkovým pohledem a směřujte k detailům. Pozor, aby se vám neopakovala stejná slovesa (ale ani příslovce). Hotový popis prosím odeslat na mail kupka.robert@seznam.cz do pondělí 27. dubna 2020 do 14.00 hodin.

7. 4. Napište slohové vypravování v rozsahu 250 a více slov s názvem I na malé cestě se dají zažít velká dobrodružství. Ve vypravování se musí objevit přímá řeč. Vypracovaný sloh zašlete jako přílohový dokument na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz do 13. dubna 2020 20.00 hodin.

27. 3. Využíváme internetové procvičování českého jazyka na těchto odkazech: https://www.ocestine.cz/gramatika/ a https://www.ocestine.cz/testy/. Samostatně a svým tempem si projděte výklad gramatiky v prvním odkazu. Zároveň si ji hned procvičte na jevech uvedených v odkazu druhém.

Přečtěte si text, který najdete na přílohách příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4 a příloha 5. Napište krátký sloh – zamyšlení nad tím, co mají ze života tyto civilizace, o co přicházejí v současném světě, nebo naopak o co jsou bohatší.

Vypracujte si všechna cvičení a všechny úkoly v kapitole Přídavná jména – najdete na těchto přílohách: příloha 1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4.

Práce je zadána na počet hodin, který odpovídá vašemu rozvrhu.

Cvičení se mnou můžete konzultovat. Vypracujte je do školních sešitů a předložte ke kontrole, až se uvidíme. Mám také messenger a můžete mi psát na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz. Děkuji, hodně zdaru a opatrujte se.

Mgr. Robert Kupka

Návrat k menu

Anglický jazyk – paní učitelka Sládková:

7. 4. Vypracujte si cvičení v této příloze a zašlete na email maruska.sladkova@gmail.com do 12. dubna.

 • – Učte se slovíčka z 9 a 10. lekce.
 • – Vypracujte si všechna cvičení na stranách 134 – 135.

V případě nejasností mě můžete kontaktovat na emailu maruska.sladkova@gmail.com. Vše bude kontrolováno po skončení mimořádné situace ve škole.

Marie Sládková

Návrat k menu

Anglický jazyk – pan učitel Mrvík:

17. 4. Vzhledem k vývoji situace mi zašlete cvičení, jež jste měli zadaná za domácí úkoly, na adresu mrvik.a@issrako.cz. Vypracovaný úkol pošlete nejlépe formou dokumentu MS Word do 24. dubna 2020. Další výuka bude následně probíhat formou emailové komunikace.

Učte se slovní zásobu 10. lekce (důležitost těchto slovíček jsme si vysvětlovali) a vypracujte přiložený soubor cvičení, který najdete zde, do sešitů. Budete-li na mne mít jakékoliv dotazy, budete chtít pomoci s kontrolou cvičení či si nebudete něčím v pracovním listu jisti, kontaktujte mne, prosím, emailem na adrese mrvik.a@issrako.cz.

Mgr. Antonín Mrvík

Návrat k menu

Matematika:

2. 6. Projděte si cvičení na dělení mnohočlenů 01 až 05 a nechte si cvičení vždy vyhodnotit. Najdete je na adrese www.onlinecviceni.cz.

19. 5. V odkazu www.onlinecviceni.cz jsou nastaveny tři úrovně cvičení pro nácvik řešení lineárních rovnic. Nastavení ponechte. Vyzkoušejte si je online a třetí odkaz řešení rovnic s deseti rovnicemi přepište do sešitu a vyřešte. Využijte možnost online zpětné kontroly. Budete předkládat ke kontrole.

5. 5. Prohlédněte si v odkazu výklad k řešení lineárních rovnic s úvodem pro začátečníky až po téma LINEÁRNÍ ROVNICE 1. Vyřešte na list papíru nebo do sešitu rovnice z přílohy a řešení zašlete ofocené v messengeru.

21. 4. Podívejte se na uvedené video a naučíte se vypočítat objem a povrch válce. Své znalosti si vyzkoušíte v následných čtyřech cvičeních: https://cs.khanacademy.org/math/9-trida/x4e76afc81ecf6617:objem-kuzelu-valce-a-koule. Samozřejmě se můžete podívat i na další matematické kapitoly a procvičit si to, co vám zrovna nejde.

7. 4. Tentokrát vás čeká fotoúkol. Pro seznámení s matematickou hrou využijte i tyto odkazy: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tangram a http://janaondrackova.cz/7-duvodu-pro-tangram/. Ke zhotovení skládačky využijte tužší papír třeba z nějaké krabice, bude se vám s ní pak lépe pracovat. Trénujte různé obrázky, možná nějaký sami vymyslíte. Čeká vás turnaj ve skládání na čas. Po vystřižení základních tvarů tangramu vyfoťte sestavený základní čtverec a pošlete mi jej do konce tohoto týdne v messengeru.

27. 3. Vytvořte si síť a vymodelujte z papíru modely těles: kvádr, krychle, válec a libovolný jehlan.

27. 3. Jako zajímavý bonus si vyzkoušejte projekci hologramu 3D, ke které budete potřebovat hranol vyrobený podle instruktážního videa. Výšku u lichoběžníku zvolte oproti návodu v = 4 cm (uvidíte hologram celý). Jako plast nemusíte na stěny používat obal od CD (je dost tuhý), ale nějaký měkčí. Hologramy pustíte v mobilu nebo na monitoru notebooku v platformě Youtube. Až se uvidíme, můžeme probrat, kde všude se tento jev využívá. Hodně pěkných zážitků – stojí to za to!

Návod na výrobu projektoru: https://www.youtube.com/watch?v=P0gQy1qqWlA

Hologramy najdete: https://www.youtube.com/watch?v=Y60mfBvXCj8

Narýsujte si cvičení 5/84, 9 a 10/85, 11/86 a 13/87. Zadání najdete na přílohách příloha 1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4.

Práce je zadána na počet hodin, který odpovídá vašemu rozvrhu.

Cvičení se mnou můžete konzultovat. Vypracujte je do školních sešitů a předložte ke kontrole, až se uvidíme. Mám také messenger a můžete mi psát na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz. Děkuji, hodně zdaru a opatrujte se.

Mgr. Robert Kupka

Návrat k menu

Chemie:

7. 4. Vypracujte si referát na téma Škodlivost kouření – čím je nebezpečné kouření, jaké nebezpečné látky jsou v cigaretovém kouři, jaké nemoci se mohou vyskytovat u kuřáků. Tento referát zašlete na mailovou adresu robova.v@issrako.cz do konce dubna.

Vypracujte referáty a zašlete je do 31. března na mailovou adresu robova.v@issrako.cz:

 1. Ropa a její zpracování
 2. Stavební hmoty,vápno,cement
 3. Složení dřeva

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Občanská nauka:

14. 5. Prostudujte si do 20. června tyto materiály: příloha 1, příloha 2,.příloha 3 a příloha 4.

27. 4. Přečtěte si tyto studijní texty přílohu č. 1, přílohu č. 2, přílohu č. 3, přílohu č. 4 a přílohu č. 5 a odpovězte na následující otázky:

 1. Proč je pro existenci demokracie důležitá svoboda projevu u informací?
 2. Jaké jsou hlavní záruky spravedlnosti soudního rozhodování a v čem spočívají?
 3. Kdo může rozhodovat o vině a trestu v trestním řízení?
 4. Charakterizujte podmínky pokojného a trvalého vzájemného soužití etnických a národnostních menšin.

Zpracované kontrolní otázky pošlete do 30. dubna 2020 na email: ruzickova.m@issrako.cz.

14. 4. Další úkoly: Přečtěte si tyto studijní texty přílohu č. 1, přílohu č. 2, přílohu č. 3, přílohu č. 4 a přílohu č. 5 a odpovězte na následující otázky:

 1. Proč je pro existenci demokracie důležitá svoboda projevu u informací?
 2. Jaké jsou hlavní záruky spravedlnosti soudního rozhodování a v čem spočívají?
 3. Kdo může rozhodovat o vině a trestu v trestním řízení?
 4. Charakterizujte podmínky pokojného a trvalého vzájemného soužití etnických a národnostních menšin.

Zpracované kontrolní otázky pošlete do 30. dubna 2020 na email: ruzickova.m@issrako.cz.

29. 3. Nastudujte si přiložený materiál Základní práva a svobody, rovnoprávnost, zpracujte kontrolní otázky, které pošlete do 3. dubna 2020 na email: ruzickova.m@issrako.cz.

Nastudujte si přiložený tematické celky Lidská a občanská práva a svobody a Svoboda z těchto stránek: strana 1, strana 2 a strana 3. Vypracujte kontrolní otázky a pošlete mi je na mailovou adresu ruzickova.m@issrako.cz do 20. března.

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

Odborné předměty oboru kominík:

30. 3. Práce je zadávána prostřednictvím vzájemně odsouhlasené komunikace a to jsou osobní emaily. Vždy v pondělí jsou zasílána zadání ke zpracování krátkých příprav z jednotlivých předmětů a témata v aktuálním učebním týdnu. Týž den probíhá telefonická konzultace a ověření obdržení a pochopení zadání. Na konci týdne žáci zasílají zpracované referáty zpět na mail melc.j@issrako.cz.

Úkoly ke studiu byly zadány ústně před ukončením osobní účasti ve škole. Od pondělí mají mít žáci učebního oboru kominík praxi, bude ověřováno, zda jsou na praxi brigádně či nikoliv.

Ing. Josef Melč

Návrat k menu

Technologie – zedníci:

Prostudujte si materiál Montážní příručka sádrokartonáře. Tento materiál využijte jako podklad pro referát na téma Sádrokarton –  materiál a technologické postupy (příčky, předstěny, stropní podhledy), který odevzdáte po návratu do školy.

Ing. Hana Frančová

Návrat k menu

Výrobní zařízení – truhláři:

Vypracujte si seminární práci na téma Lisy – druhy lisů, při psaní práce čerpejte z webu https://cs.wikipedia.org/wiki/Lis, a na téma Ohýbačky, čerpejte z webu https://www.eurourban.cz/ohybani-dreva-bendywood a https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=dXsnL0xBRAY (video ohýbaný nábytek thonet).

Seminární práci pošlete na mailovou adresu kohout.iss@seznam.cz do 20. dubna 2020. Na stejné mailové adrese se můžete ptát a konzultovat své práce.

Seminární práce by měla obsahovat úvodní stranu s názvem školy, jménem a příjmením autora, předmětem, ze kterého je vypracovávána, a názvem práce. Vlastní práce by měla být napsána svými slovy bez kopírování, (pokud byste chtěli něco do práce nakopírovat, musíte uvést na závěr zdroj, odkud jste čerpali), a měla by mít rozsah minimálně dvou stran A4. Do práce můžete použít grafy, obrázky, statistiky apod. Velikost písma by měla být 12 – 14. Práci je vhodné členit na odstavce.

Bohumil Kohout

Návrat k menu

Ostatní odborné předměty oboru truhlář:

24. 4. Pokračujte v plnění zadaných úkolů.

Mgr. Petr Rédl

Návrat k menu

Nauka o materiálech – zedníci:

Vypracujte si referát na téma Hydroizolace a Tepelná izolace. Referát pošlete na mailovou adresu kohout.iss@seznam.cz do 20. dubna 2020. Na stejné mailové adrese se můžete ptát a konzultovat své práce.

Referát by měl být napsán svými slovy bez kopírování, (pokud byste chtěli něco do něj nakopírovat, musíte uvést na závěr zdroj, odkud jste čerpali), a měl by mít rozsah minimálně jedné strany A4. Do referátu můžete vložit grafy, obrázky, statistiky apod. Velikost písma by měla být 12 – 14. Referát je vhodné členit na odstavce.

Bohumil Kohout

Návrat k menu

Výpočetní technika:

16. 4. Zadáno vypracování referátu Historie počítačů (na Google Classroom kód wl5md6q).

Mgr. et Ing. Jaroslav Krob

Návrat k menu

Odborný výcvik – zedníci:

19. 4. Nezapomínejte na facebookový profil https://www.facebook.com/Zedn%C3%ADci-IS%C5%A0-Rakovnik-1754876321400819/, kde najdete pokyny od učitele odborného výcviku, užitečné odkazy a mnoho zajímavého.

Emil Hanych

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník