logo

Návrat do záložky Aktuality

2. B:

Český jazyk:

28. 5. Světoví i čeští představitelé doby – 2. poloviny 19. století. Romantismus v Anglii, Německu, Francii, Rusku, USA, Polsku a v Itálii.

5. 5. Prohlédněte si pravopisná cvičení z portálu Umíme česky ONLINE. V nabídce Mluvené diktáty si vyberte nějaké diktáty pro střední školy a alespoň tři vyplněné zašlete na mail musiilona@ post.cz.

7. 4. Světoví představitelé básnických směrů 19.st. – Baudelaire, Verlain, Rimbaud – vyhledejte si na internetu údaje o jejich životě a napište si o nich několik poznámek a názvy jejich hlavních děl.

29. 3. Zadána práce na Google – učitelky.

Nastudujte si život a dílo autorů Alois Jirásek, Zikmund Winter, Teréza Nováková a dramatickou tvorbu Viléma a Aloise Mrštíků.

Na internetu vyhledejte, co jsou historismy, archaismy a neologismy. Zapište si do sešitu.

Mgr. Ilona Musilová

Návrat k menu

Anglický jazyk – paní učitelka Sládková:

 • – Vypracujte všechna cvičení na stranách 134 – 135.
 • – Vypracujte cv. 10, 11 a 12 na str. 66.
 • – Přečtěte si článek Nakupování v USA na str. 66.
 • – Napište si slovíčka z 10. lekce a naučte se je, zopakujte si také slovíčka z 9. lekce.
 • – Přečtěte si články na str. 67 a 68 a následně vypracujte cvičení 1 na str. 68.

V případě nejasností mě můžete kontaktovat na emailu maruska.sladkova@gmail.com. Vše bude kontrolováno po skončení mimořádné situace ve škole.

Marie Sládková

Návrat k menu

Anglický jazyk – paní učitelka Zdobinska:

16. 4.Vážení studenti, minulý týden jsem vám všem posílala na opakování materiály k testu. Někteří z vás si procvičili, opakovali a odevzdali práce. Proto prosím buďte 16. dubna v 10.00 hodin v programmu Google Classroom, abychom mohli vyplnit test, který bude limitován časem. V případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat.

7. 4. D/U od 6. dubna do 12. dubna: Zopakujte si materiály – příloha č. 1, příloha č. 2 a příloha č. 3, abyste se připravili na závěrečný test z lekce 9.

29. 3. D/U ke kontrole do 3. dubna 2020: Prosím nafoťte nebo naskenujte D/U ke kontrole a pošlete na můj e–mail – natalia.zdobinska@gmail.com do 3. dubna 2020. D/U musí být čitelné a dobře nafocené. V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5. Pokud vám něco není jasné, prosím pište na můj e–mail.

29. 3. D/U od 31. března 2020 do 10. dubna 2020:

 1. Exercises 1 – 9, pages 132 – 133: Vyplnit a poslat ke kontrole.

Prosím nafoťte nebo naskenujte D/U a pošlete na můj e–mail – natalia.zdobinska@gmail.com do 10. dubna 2020 ke kontrole. D/U musí být čitelné a dobře nafocené. V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5. Pokud vám něco není jasné, prosím pište na můj e–mail.

Unit 9, Unit 10:

 1. Learn all irregular verbs / Naučte se všechna nepravidelná slovesa ze stránky 62, Grammar page 6 – samostudium.
 2. Udělejte všechna cvičení ze stránky 65 – 66.
 3. Písemná práce / Written work – Shoppoing in the Czech Republic – minimálně 60 slov. Použijte následující informace:
  • – How do Czech people do shopping? – Jak nakupují Češi?
  • – Where do Czech people do shopping? – Kde nakupují Češi?
  • – What do Czech people buy? – Co nakupují Češi?
  • – What types of shops are there? – Jaké jsou obchody?
  • – When do they do shopping? – Kdy nakupují Češi?
 4. Text page 67, 68 – Jife in a city / Conversation on the phone/číst a vědět, o čem je text, nová slova zapsat do sešitu, napište do sešitu tři otázky k textu Life in a city a odpovědi na ně.
 5. Exercise 2, 3 page 72

Natalia Zdobinska

Návrat k menu

Německý jazyk:

28. 5. Přečtěte a přeložte si článek na str. 136, zapište si novou slovní zásobu ze str. 137, na straně 138 a 139 si opište novou gramatiku Préteritum slabých sloves a Préteritum způsobových sloves.

5. 5. Na str. 131 si opište novou gramatiku "Slabé skloňování podstatných jmen" a na str. 132 vypracujte cvičení a, b. Vypracovaná cvičení zašlete na mail musiilona@ post.cz.

7. 4. Vypracujte si cvičení 128/přeložit článek, 130/a,b – utvořte podle vzoru, 131/d. Vypracovaná cvičení pošlete na mail musiilona@ post.cz.

29. 3. Zadána práce na Google – učitelky.

Vypracujte si: 126/6 – přeložte článek, 126/6 – pod článkem vypracujte doplňující cvičení, 126/8 odpovězte na otázky.

Mgr. Ilona Musilová

Návrat k menu

Matematika:

28. 5. Prohlédněte si obsah videa a pokuste se pochopit výklad s ukázkou pro řešení slovních úloh pomocí rovnic.

14. 5. Prohlédněte si v odkazu výklad k řešení lineárních rovnic s úvodem pro začátečníky až po téma LINEÁRNÍ ROVNICE 1. Vyřešte na list papíru nebo do sešitu rovnice z přílohy a řešení zašlete ofocené v messengeru.

28. 4. Podívejte se na uvedené video a naučíte se vypočítat objem a povrch válce. Své znalosti si vyzkoušíte v následných čtyřech cvičeních: https://cs.khanacademy.org/math/9-trida/x4e76afc81ecf6617:objem-kuzelu-valce-a-koule. Samozřejmě se můžete podívat i na další matematické kapitoly a procvičit si to, co vám zrovna nejde.

14. 4. Tentokrát vás čeká fotoúkol. Pro seznámení s matematickou hrou využijte i tyto odkazy: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tangram a http://janaondrackova.cz/7-duvodu-pro-tangram/. Ke zhotovení skládačky využijte tužší papír třeba z nějaké krabice, bude se vám s ní pak lépe pracovat. Trénujte různé obrázky, možná nějaký sami vymyslíte. Čeká vás turnaj ve skládání na čas. Po vystřižení základních tvarů tangramu vyfoťte sestavený základní čtverec a pošlete mi jej do konce tohoto týdne, tedy do 17. dubna 2020 včetně do 20.00 hodin, v messengeru.

30. 3. Vytvořte si síť a vymodelujte z papíru modely těles: kvádr, krychle, válec a libovolný jehlan.

30. 3. Jako zajímavý bonus si vyzkoušejte projekci hologramu 3D, ke které budete potřebovat hranol vyrobený podle instruktážního videa. Výšku u lichoběžníku zvolte oproti návodu v = 4 cm (uvidíte hologram celý). Jako plast nemusíte na stěny používat obal od CD (je dost tuhý), ale nějaký měkčí. Hologramy pustíte v mobilu nebo na monitoru notebooku v platformě Youtube. Až se uvidíme, můžeme probrat, kde všude se tento jev využívá. Hodně pěkných zážitků – stojí to za to!

Návod na výrobu projektoru: https://www.youtube.com/watch?v=P0gQy1qqWlA

Hologramy najdete: https://www.youtube.com/watch?v=Y60mfBvXCj8

Narýsujte si cvičení 5/84, 9 a 10/85, 11/86 a 13/87. Zadání najdete na přílohách příloha 1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4.

Práce je zadána na počet hodin, který odpovídá vašemu rozvrhu.

Cvičení se mnou můžete konzultovat. Vypracujte je do školních sešitů a předložte ke kontrole, až se uvidíme. Mám také messenger a můžete mi psát na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz. Děkuji, hodně zdaru a opatrujte se.

Mgr. Robert Kupka

Návrat k menu

Technologie:

28. 5. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Příprava pokrmů z mletého masa.

14. 5. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Úprava zvěřiny. Připravte se na test Technologické postupy – polévky.

27. 4. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentací TP přípravy pokrmů ze zvěřiny. Příprava zvěřiny vysoké, nízké a černé – TP. Připravujte se na test z tématu Maso.

14. 4. Úkoly od 14. dubna do 17. dubna 2020: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace TP přípravy pokrmů ze zvěřiny. Rozdělení, použití jednotlivých částí, příprava zvěřiny vysoké. Čeká vás test z tématu Ryby.

29. 3. Veškeré materiály k výuce přes Google Classroom.

Prostudujte si tyto prezentace, které najdete ve školní skupině na facebooku: Úprava měkkýšů a obojživelníků a Drůbež, dále prezentace: Předběžná příprava drůbeže, vykošťování, porcování, Příprava drůbeže vařením, zaděláváním a dušením, Příprava drůbeže pečením s nádivkami a smažením, Příprava vnitřností z drůbeže.

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

Speciální technologie:

28. 5. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Pokrmy z mletého masa a vypracujte zadaný úkol.

14. 5. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Pokrmy z mletého masa.

27. 4. Doplňte si do sešitu Nakládání zvěřiny Napište technologický postup:

 1. Bažant na žampionech
 2. Divoká kachna nebo husa na slanině

Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Technologické postupy odevzdejte na Google Classroom.

14. 4. Úkoly od 14. dubna do 17. dubna 2020: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. TU – Zvěřina. Napište technologické postupy z receptur:

 1. Srnčí kýta po myslivecku
 2. Zajíc na černo

TU pošlete do 17. dubna 2020 na Google Classroom.

29. 3. Veškeré materiály k výuce přes Google Classroom.

Prostudujte si technologické postupy na pokrmy: Selská omeleta, Smažené bramborové krokety, Kapr na modro.

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

Potraviny a výživa:

28. 5. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Správná výživa a způsoby stravování. Připravujte se na test.

14. 5. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Správná výživa a způsoby stravování. Připravte se na test z PAV I.

27. 4. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Správná výživa a způsoby stravování. Připravte se na test z PAV II.

14. 4. Úkoly od 14. dubna do 17. dubna 2020: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Fyziologie výživy 2. Čeká vás test z Fyziologie výživy.

29. 3. Veškeré materiály k výuce přes Google Classroom.

Prostudujte si: Fyziologie výživy, Trávicí ústrojí a jeho části, dutina ústní, Trávení v žaludku, trávení v tenkém střevě, Činnost tlustého střeva.

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

Odborný výcvik:

8. 6. Názvy pokrmů: Napište dva názvy pokrmů připravených z ryb, dva názvy pokrmů připravených z drůbeže a dva názvy pokrmů připravených z mletého masa a k tomu ke každému pokrmu napište, jakou technologickou úpravou je připravován.

19. 5. Charakteristika vybraných pokrmů: Hovězí pečeně přírodní, Vepřové maso dušené na kmíně na Google Classroom.

5. 5. Pracujeme na Google Classroom. Napište a odevzdejte technologické postupy:

 • TP: Králík dušený na paprice se žampióny
 • TP: Skopová plec na česneku

20. 4. Pracujeme na Google Classroom. Vyhledejte v recepturách teplých pokrmů pokrmy z hovězího masa, které se připravují:

 • na cibulovém základu – 5 pokrmů
 • na paprikovém základu – 4 pokrmy
 • na zeleninovém základu – 4 pokrmy

Vyhledejte v recepturách teplých pokrmů pokrmy z vepřového masa, které se připravují:

 • na cibulovém základu – 4 pokrmy
 • na paprikovém základu – 5 pokrmů
 • na zeleninovém základu – 2 pokrmy

Napište jejich přesný název a odevzdejte do 24. dubna 2020 na Google classroom.

7. 4. Materiály k výuce jsou vloženy na Google Classroom. Opakujte si polévky a vložky do polévek.

Polévky:

 • gulášová
 • dršťková
 • hrachová
 • kulajda
 • bramborová
 • čočková
 • květáková

Vložky do polévek:

 • vaječný svítek
 • krupicové noky
 • celestinské nudle
 • fridátové nudle
 • vaječná sedlina
 • játrová rýže
 • masové knedlíčky
 • tyrolské knedlíčky

23. 3.:

 1. Nanormujte a vytvořte žádanku na 4. laboratorní cvičení, které najdete na facebookové skupině.
 2. Dále nanormujte a napište žádanku na každý pokrm s přílohou:
  • Svíčková na smetaně, kynutý knedlík, 26 porcí
  • Myslivecká hovězí pečeně, dušená rýže, 35 porcí
  • Plněný vepřový závitek dušený na smetaně, karlovarský knedlík, 45 porcí
  • Hamburská vepřová kýta, mrkvový knedlík, 15 porcí

12. 3. Nanormujte si laboratorní cvičení na porce, které byly zadané. Dále si nanormujte: vepřový závitek 26 porcí, hovězí guláš 35 porcí a hovězí maso na pepři 45 porcí včetně vhodných příloh.

Helena Sobotková

Návrat k menu

Občanská nauka:

12. 5. Vaším dalším úkolem je prostudovat si tyto materiály: příloha 1, příloha 2,.příloha 3 a příloha 4. Žádné úkoly vám z nich neplynou, zamyslete se nad obsahem. Je ale nezbytně nutné, abyste poslali úkoly minulé jako podklady pro hodnocení za 2. pololetí.

1. 4. Věnujte pozornost odevzdávání zadaných úkolů! Další úkoly:

 1. Přečtěte si přílohu č. 1, přílohu č. 2, přílohu č. 3, přílohu č. 4 a přílohu č. 5.
 2. Vypracujte odpovědi na otázky ze str. 148.
 3. Vypracujte odpovědi na otázky ze str. 152.

Vypracované odpovědi pošlete na můj mail cafmar@seznam.cz.

Přečtěte si a vypracujte ze zadání, které najdete pod tímto odkazem 145/1, 2, 3; 146/1, 2, 3, 4.

Připomínám, že mi ještě všichni neodevzdali minulé úkoly!

Mgr. Karel Mencl

Návrat k menu

Výpočetní technika:

17. 4. Vypracujte si referát na téma Historie počítačů, který zašlete na e–mailovou adresu: mayer.j@issrako.cz.

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Ekonomika:

Práce zadána ve facebookové skupině prostřednictvím paní učitelky Mgr. Růžičkové.

Bc. Ilona Novotná

Návrat k menu

Stolničení:

Práce zadána ve facebookové skupině prostřednictvím paní učitelky Mgr. Růžičkové.

Bc. Ilona Novotná

Návrat k menu

Speciální obsluha:

25. 5. Úkoly od 25. května do 29. května 2020: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Tento týden bychom se měli seznámit s PODÁVÁNÍM POKRMŮ V ALOBALU, PAPILOTĚ NEBO POKRMŮ NA JEHLE. Proto vám vkládám oporu v podobě prezentace, vše si prosím zapište do sešitu. Opora výukové hodiny je vložena v programu PowerPoint. Dále vám posílám pro inspiraci jeden odkaz na přípravu LOSOSA V PAPILOTĚ. DOBROU CHUŤ.

26. 5. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Měli bychom si projít a naučit se: Pokrmy, které si host upravuje u stolu sám – FUNDUE. Proto vám vkládám prezentaci, vše si prosím zapište do sešitu. Dále vám posílám dva odkazy. V prvním odkazu je malá ukázka fondue soupravy. Druhý odkaz je obsáhlejší a je zde dobrý tip na SNÍDANI.

28. 4. Úkoly od 27. dubna do 30. dubna 2020: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Dnešní hodinu bychom měli začít RESTAURAČNÍ ZPŮSOBY OBSLUHY, proto vám vkládám prezentaci, vše si prosím zapište do sešitu. Opora výukové hodiny je vložena v programu PowerPoint. DÁLE: Nabízím opravu známky ze slavnostního menu. Zadání je stále stejné jako v předešlém úkolu. Téma slavnostní příležitosti je shodné z minulého úkolu. Tato oprava je dobrovolná.

14. 4. Úkoly od 14. dubna do 17. dubna 2020: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Prostudujte si prezentaci PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ MENU a udělejte si do sešitu poznámky. Žáci, kteří nebyli hodnoceni za první pololetí nebo byli hodnoceni známkou 5, si vypracují vložený test a odpovědi (výsledky) odevzdají do Google Glassroom.

7. 4. Od 29. března jsou veškeré materiály k výuce vkládány přes Google Classroom. Teď právě probíráme Sestavení slavnostního menu.

Vypracujte dané úkoly, které jsou vloženy do vaší skupiny – podívat se na ně můžete zde: úkoly ze speciální obsluhy. Vypracované úkoly prosím zasílejte na e-mailovou adresu polcarova.r@issrako.cz do 23. března 2020.

Bc. Romana Polcarová

Návrat k menu

Fyzika:

28. 5. Aby byl váš přehled o učivu fyziky úplný, prostudujte si další základní poznatky:

14. 5. Prostudujte si základní poznatky:

28. 4. Prostudujte si další důležité základní pojmy z fyziky – na této příloze.

20. 4. Prostudujte si další důležité základní pojmy z fyziky na této příloze.

17. 4. Prostudujte si základní pojmy z fyziky na příloze 1 a příloze 2.

Mgr. et Ing. Jaroslav Krob

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník