logo

Návrat do záložky Aktuality

2. N:

Český jazyk:

Třída pracuje v kurzu Český jazyk a literatura pro nástavbové studium v systému Moodle.

Mgr. Robert Kupka

Návrat k menu

Anglický jazyk – paní učitelka Sládková:

Úkoly jsou zadány přímo do skupiny na facebooku.

Marie Sládková

Návrat k menu

Anglický jazyk – pan učitel Mrvík:

Výuka probíhá a bude probíhat pravidelným zadáváním a kontrolou prací přes email mrvik.a@issrako.cz. Budete–li mít jakékoliv dotazy, směřujte je, prosím, na výše uvedenou emailovou adresu.

Mgr. Antonín Mrvík

Návrat k menu

Matematika:

16. 4. V kurzu matematiky v LMS Moodle vám přibyla kapitola Slovní úlohy, kde máte deset obtížnějších vyřešených příkladů a test. Řešené příklady si pozorně prostudujte a zkuste vyřešit sami. Test je opět tvořen náhodně generovanými úlohami z bohaté databáze. Bez ohledu na to, z kterého předmětu maturujete, si tento test vyplňte. Máte neomezený počet pokusů. Budu hodnotit počet pokusů, čím více, tím lépe, a nejlepší dosažený výsledek.

28. 3. Začněte, prosím, všichni pracovat v kurzu matematiky na školním Moodlu. Opakovaně si zkoušejte vypracovávat test na slovní úlohy s procenty. Zapíšu vám pak nejlepší dosaženou známku. Po každém spuštění se do testu náhodně vkládá deset úloh, nebudete tedy počítat pořád stejné příklady. Bez ohledu na zvolený předmět, z kterého maturujete, umět procenta se vám hodí. Přeji vám hodně úspěchů.

Projděte si všechny prezentace, které najdete v záložce Digitální učební materiály na webu školy. V Moodlu školy je pro vás připraven kurz Matematika – souhrnné opakování, do kterého obdržíte mailem přihlašovací údaje.Pokud se chcete na cokoliv zeptat, napište mi mail na adresu knappova.m@issrako.cz.

RNDr. Milena Knappová

Návrat k menu

Ekonomika:

Samostudium vypracovaných maturitních témat.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Základy práva:

Samostudium vypracovaných maturitních témat.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Obchodní provoz:

Samostudium vypracovaných maturitních témat.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Marketing a management:

Samostudium vypracovaných maturitních témat.

Ing. Astrida Peruthová

Návrat k menu

Účetnictví a ekonomická cvičení:

24. 4. Pokud potřebujete s něčím pomoci nebo máte zájem o konzultaci, napište na mailovou adresu robova.v@issrako.cz.

20. 4. Můžete zdarma využívat další e–learningový kurz https://e-learning.stohl-znojmo.cz/financni-ucetnictvi. Určitě se do tohoto kurzu přihlaste a projděte si všechny dostupné materiály.

7. 4. Chtěla bych vás informovat o možnosti využívat e–learning pro studenty zdarma: https://e-learning.stohl-znojmo.cz/zaklady-podvojneho-ucetnictvi. E–learning Základy účetnictví obsahuje 10 kapitol. Do tohoto e–learningového kurzu se přihlaste a projděte si jednotlivá cvičení k tematickým celkům.

Pokračujte v zadaných praktických účetních příkladech k písemné MZ z účetnictví.

Pokračujte ve vypracování zadaných teoretických maturitních okruhů k písemné MZ z účetnictví.

Kontrola proběhne po ukončení výjimečné situace ve škole.

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Občanská nauka:

17. 4. Vypracujte si referát na téma Pythagoras, který zašlete na e–mailovou adresu: mayer.j@issrako.cz.

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Písemná a elektronická komunikace:

17. 4. Všichni – studentky a studenti kontaktujte vyučující předmětu na e–mailu: koutnikova.d@issrako.cz do 23. dubna 2020.

30. 3. Od 14. pracovního týdne pracujte dle pokynů uvedených na vzdělávacím portálu ISŠ – Moodle v kurzu 2. N 2019/2020 PEK. V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

Ve 13. pracovním týdnu si dále procvičujte učivo a odevzdejte všechny zadané úkoly.

Studijní materiály jsou k dispozici na vzdělávacím portálu ISŠ – Moodle v kurzu 2. N 2019/2020 PEK. Poznámka: Materiály budou k dispozici ve 12. pracovním týdnu.

Mgr. Dita Koutníková

Návrat k menu

Psychologie:

25. 4. Vypracujete si referát na téma Psychologie trhu v rozsahu jedné strany formátu A4, velikost písma 12, řádkování 1,5. Referát mi zašlete na adresu mrvik.a@issrako.cz do 8. května 2020. Doporučuji vám pracovat s internetovými zdroji – dobrým místem, kde začít, je např. http://sigarni.sweb.cz/DGIS/Psychologie%20trhu.htm. Další komunikace bude následně probíhat formou emailu.

Mgr. Antonín Mrvík

Návrat k menu

Informační a komunikační technologie:

16. 4. Zadáno vypracování samostatné práce na téma Počítačová grafika (na Google Classroom má kód 77sf5oo).

Mgr. et Ing. Jaroslav Krob

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník