logo

Návrat do záložky Aktuality

1. B:

Český jazyk:

2. 6. Vypracujte online nastavená cvičení 01b až 05b a nechte si je vždy vyhodnotit. Tato cvičení najdete na adrese www.onlinecviceni.cz.

19. 5. V odkazu www.onlinecviceni.cz najdete: Podstatná jména – online procvičování 01b až 05b. Nastavení ponechte. Není nutný zápis do sešitu, pouze mi v messengeru pošlete zprávu, jak se vám cvičení dařila.

5. 5. Práce s textem: V uvedeném odkazu Teplota v měsících si přečtěte text, prohlédněte graf a odpovězte na otázky. Vaše odpovědi budou ihned vyhodnoceny.

21. 4. Projděte si uvedený diktát na https://www.pravopisne.cz/2013/01/diktat a pokuste se vyřešit uvedené detektivní příhody: www.youtube.com/watch.

7. 4. Napište slohové vypravování v rozsahu 250 a více slov s názvem I na malé cestě se dají zažít velká dobrodružství. Ve vypravování se musí objevit přímá řeč. Vypracovaný sloh zašlete jako přílohový dokument na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz do 13. dubna 2020 20.00 hodin.

27. 3. Využíváme internetové procvičování českého jazyka na těchto odkazech: https://www.ocestine.cz/gramatika/ a https://www.ocestine.cz/testy/. Samostatně a svým tempem si projděte výklad gramatiky v prvním odkazu. Zároveň si ji hned procvičte na jevech uvedených v odkazu druhém.

Vypracujte si všechna cvičení a všechny úkoly v kapitole Přídavná jména – najdete na těchto přílohách: příloha 1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4.

Práce je zadána na počet hodin, který odpovídá vašemu rozvrhu.

Cvičení se mnou můžete konzultovat. Vypracujte je do školních sešitů a předložte ke kontrole, až se uvidíme. Mám také messenger a můžete mi psát na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz. Děkuji, hodně zdaru a opatrujte se.

Mgr. Robert Kupka

Návrat k menu

Anglický jazyk – paní učitelka Sládková:

 • – Přepište si do sešitu slovíčka ze 4. a 5. lekce. Všechna slovíčka se postupně naučte.
 • – Přepište do sešitu slovíčka School and work ze strany 26 nahoře a naučte se je.
 • – Přečtěte si články na stranách 25 a 26, následně zpracujte cv. 1 na str. 29.
 • – Zpracujte cvičení 8 a 9 ze str. 30.
 • – Přečtěte si článek Školy a doprava v USA na str. 30 – 31.
 • – Zpracujte všechna cvičení na stranách 132 – 133.

V případě nejasností mě můžete kontaktovat na emailu maruska.sladkova@gmail.com. Vše bude kontrolováno po skončení mimořádné situace ve škole.

Marie Sládková

Návrat k menu

Anglický jazyk – paní učitelka Zdobinska:

16. 4. D/U od 14. dubna do 24. dubna:

 1. Do the exercises on the base of the text Taking Restaurant Bookings.
 2. Listen to the audio track 10, track 11 and do the exercises Taking Restaurant Bookings.

29. 3. D/U ke kontrole do 1. dubna 2020: Prosím nafoťte nebo naskenujte D/U ke kontrole a pošlete na můj e–mail natalia.zdobinska@gmail.com do 1. dubna 2020. D/U musí být čitelné a dobře nafocené. V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5. Pokud vám něco není jasné, prosím pište na můj e–mail.

29. 3. D/U od 31. března 2020 do 10. dubna 2020:

 1. Přečtěte si text Taking Restaurant Bookings, který najdete na této příloze, vypište si neznámá slova do sešitu a pošlete je ke kontrole.
 2. Exercises 1, 2 page 58, která najdete na této příloze – vyplňte a pošlete ke kontrole.
 3. Exercises 3 5 page 59, která najdete na této příloze – vyplňte a pošlete ke kontrole.

Prosím D/U pošlete na můj e-mail do 12. dubna 2020 ke kontrole. D/U musí být čitelné a dobře nafocené. V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5. Pokud vám něco není jasné, prosím pište na můj e-mail.

Unit 6:

 1. Text page 39 + page 40 – Relaxing / At the tram stop: číst a vědět, o čem je text, nová slova zapsat do sešitu, napište tři otázky k textu Relaxing a odpovědi na ně do sešitu.
 2. Grammar page 41 – 42 samostudium, udělat všechna cvičení ze stránek 42 – 44.
 3. Písemná práce / Written work – How I relax – minimálně 60 slov, použijte následující informace:
  • – What do you do to relax? – Co děláte pro relaxovani?
  • – Where do you like to relax? – Kde rád relaxujete?
  • – When do you relax? – Kdy relaxujete?
  • – Why do you relax? – Proč relaxujete?
  • – What is the best relaxation for you? – Jaký je pro vás nejlepší odpočinek?

Natalia Zdobinska

Návrat k menu

Německý jazyk – paní učitelka Musilová:

28. 5. Přečtěte a přeložte si úvodní článek 8. lekce, zapište si novou slovní zásobu, vypracujte cvičení 69/a, 69/b, 69/c, dále si opište z učebnice mluvnici na str. 70 Vazba es gibt a na str. 71 Údaje hodin.

5. 5. Na straně 59 a straně 60: 7. lekce – přečtěte si a přeložte článek, zapište a naučte se novou slovní zásobu z této lekce.

7. 4. Vypracujte si cvičení str. 56/5, 57/7, 59/přelož článek, 61/opište si předložky, 62/zopakujte si látku Přísudkové sloveso po číslovkách. Vypracovaná cvičení pošlete na mail musiilona@ post.cz.

29. 3. Zadána práce na Google – učitelky.

54/a – utvořte správný pád, 54/b – nahraďte slova zájmeny, 54/c – vypracujte podle zadání, 55/a – doplňte sloveso können, 55/b – přeložte do českého jazyka.

Mgr. Ilona Musilová

Návrat k menu

Německý jazyk – pan učitel Krob:

17. 4. Vypracujte si cvičení a zapište si a naučte se slovíčka 8. lekce, 9. lekce a 10. lekce z učebnice německého jazyka. Na Google Classroom kód yuxzwaa.

Mgr. et Ing. Jaroslav Krob

Návrat k menu

Matematika:

23. 4. Další úkoly z matematiky budou zadány přes e–mailovou adresu: mayer.j@issrako.cz. Kontrola úkolů bude probíhat přes stejnou e–mailovou adresu.

Zopakujte si všechny příklady na Pythagorovu větu.

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Technologie:

8. 6. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Nezapomínejte na TEST.

18. 5. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Nezapomínejte na TEST.

4. 5. Úkoly od 4. května do 22. května: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Přílohy ze zeleniny a ovoce. Test – opakování odevzdáte do 8. května na Google Classroom.

20. 4. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Přílohy k hlavním pokrmům z rýže, obilovin, luštěnin.

7. 4. Prezentace máte vždy zveřejněné na Google Classroom: Vypište si do sešitu poznámky z prezentace Přílohy z mouky a zpracujte si kontrolní otázky, které do 10. dubna 2020 odevzdáte v Google Classroom.

23. 3. Prostudujte si prezentace, které najdete ve školní skupině na facebooku: Základní TU přílohy a doplňky k hlavním pokrmům a Přílohy z brambor. Zapište si do sešitu poznámky z prezentací a vypracujte kontrolní otázky, které do 27. března pošlete na mail ruzickova.m@issrako.cz.

Prostudujte si tyto prezentace, které najdete ve školní skupině na facebooku: Základní omáčky, Omáčky k vařenému hovězímu masu, Složité omáčky a Rosol – aspik.

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

Potraviny a výživa:

8. 6. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Tuky. Nezapomínejte na TEST.

19. 5. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Vejce. Nezapomínejte na TEST.

4. 5. Úkoly od 4. května do 22. května: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Mléčné výrobky, máslo, tvaroh, sýry.

20. 4. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Potraviny živočišného původu: mléko. Vypracujte si test z PAV, který odevzdáte v Google Classroom

7. 4. Prezentace máte vždy zveřejněné na Google Classroom: Vypište si do sešitu poznámky z prezentace Sladidla a zpracujte si kontrolní otázky, které do 10. dubna 2020 odevzdáte v Google Classroom.

23. 3. Prostudujte si prezentaci, které najdete ve školní skupině na facebooku: Ostatní pochutiny, kypřící prostředky. Zapište si do sešitu poznámky z prezentace a vypracujte kontrolní otázky, které do 27. března pošlete na mail ruzickova.m@issrako.cz.

Prostudujte si tyto prezentace, které najdete ve školní skupině na facebooku: Čaj, Kakao a čokoláda.

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

Chemie:

20. 4. Vaším úkolem bylo nastudovat ethanol, proto vypracujte kratší referát na téma ethanol. Referát pošlete na e–mailovou adresu: mayer.j@issrako.cz.

Nastudujte si tato témata: freony, methanol a ethanol.

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Občanská nauka:

8. 5. Vaším dalším úkolem je prostudovat si tento materiál. Žádné úkoly vám z něho neplynou, zamyslete se nad obsahem. Je ale nezbytně nutné, abyste poslali úkoly minulé jako podklady pro hodnocení za 2. pololetí.

1. 4. DALŠÍ ÚKOL: Přečtěte si text O umění, který najdete na příloze 1 a na příloze 2. Vyberte si jakéhokoliv umělce (spisovatele, herce, zpěváka, sochaře, malíře, skladatele a podobně), popište druh umění, ve kterém působí, zpracujte o něm referát nebo prezentaci a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.

Přečtěte si a vypracujte ze zadání, které najdete pod tímto odkazem odpovědi na všechny otázky a úkoly. Protože se jedná o rozsáhlejší text, pracujte po jednotlivých podkapitolách.

Mgr. Karel Mencl

Návrat k menu

Stolničení:

Práce zadána ve facebookové skupině.

Bc. Ilona Novotná

Návrat k menu

Společenská výchova:

Práce zadána ve facebookové skupině.

Bc. Ilona Novotná

Návrat k menu

Ekonomika:

7. 4. Práce je zadána přes Google Classroom.

Vypracujte referáty a zašlete je do 31. března na mailovou adresu robova.v@issrako.cz:

 1. Sociální a zdravotní pojištění:
  • – podstata sociálního a zdravotního pojištění
  • – k čemu jsou určena
  • – kdo se podílí na jejich platbě
  • – komu se odvádí platby
  • – sazby
  • – které zdravotní pojišťovny znáte
 2. Majetek podniku: Uveďte příklady dlouhodobého a oběžného majetku, který máte na provozovně, ve které vykonáváte odborný výcvik.

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Ekologie:

7. 4. Práce je zadávána přes Google Classroom.

12. 3. Vypracujte referáty a zašlete je do 31. března na mailovou adresu robova.v@issrako.cz:

 1. Znečištění ovzduší v ČR
 2. Znečištění povrchových a spodních vod v ČR

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Odborný výcvik:

25. 5. Úkoly od 25. května do 29. května 2020: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Tento týden bychom se měli seznámit s GASTRONOMICKÝMI PRAVIDLY. Proto vám vkládám oporu v podobě prezentace, vše si prosím zapište do sešitu.

28. 4. Úkoly od 27. dubna do 30. dubna 2020: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Tento týden bychom měli začít FORMY PRODEJE, proto vám vkládám prezentaci v programu PowerPoint, vše si prosím zapište do sešitu. DÁLE: Posílám vám docela zábavné i poučné video: Jak by (ne)měla vypadat obsluha. Napište mi, který z číšníků z ukázky bude mít větší šanci dostat práci ve  špičkových restauracích a hotelích? Těším se na vaše názory.

14. 4. Úkoly od 14. dubna do 17. dubna 2020: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Prostudujte si prezentaci Velký stolní inventář: rozdělení, druhy porcelánového nádobí, jejich použití a doplňte do sešitu poznámky z prezentace. Žáci, kteří nebyli hodnoceni za první pololetí, vypracují vložený test a odpovědi (výsledky) odevzdají do Google Glassroom.

7. 4. Od 29. března jsou veškeré materiály k výuce vkládány přes Google Classroom. Teď právě procvičujeme normování:

 • gulášová polévka
 • houbová omáčka
 • pórková omáčka
 • okurková omáčka
 • houskové knedlíky (kynuté)
 • bramborové knedlíky

Nanormujte si pokrmy dle daného menu – laboratorní cvičení. Počet porcí je zadán ve studijní opoře. Opora laboratorního cvičení je zde v programu PowerPoint: laboratorní práce 1. B.

Bc. Romana Polcarová

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník