logo

Návrat do záložky Aktuality

1. N:

Český jazyk:

12. 6. Ukončuji příjem a hodnocení vašich prací. Už nic neposílejte! Závěrečná klasifikace je uzavřena a nahlášena třídním.

4. 6. Zařaďte si do mluvnického sešitu výklad sloves a neohebných slov. Zde najdete výklad sloves a zde výklad neohebných slov.

14. 5. Text z přílohy přepište bez chyb.

8. 5. Další úkoly – čeština z hlediska pravopisného – lexikální pravopis:

Přepište celé cvičení a doplňte:

 • Pozb-l rozumu, těžce nab-té zkušenosti, dob-tí hradu, dob-l prázdnou autobaterii, taška nab-tá nákupem, přib-l laťku, pob-l u nás týden, přib-lo hodně vody, ub-l nepřítele, odb-la dvanáctá hodina, odb-l úkol, vyb-tá zvěř, vyb-tá energie, přib-l na návštěvu, přeb-l nižší kartu, sb-l bednu, prodavač mě odb-l, nab-l pušku, ub-l na váze, rozb-l vázu.

Najděte a opravte všechny chyby. Celé cvičení přepište správně:

 • Ranný středověk, kvetoucí ocún, kočka se shrbila, mikrovlná trouba, stěžka dosedl, havraní vlasy, plasské ulice, výkonný ředitel, romantizmus, houba pýchavka, kdo z koho, manikúra a pedikůra, dceřiná společnost, ztěží mu porozuměl, zapířila se studen, zhlédnout film, městská poliklinika, zasklená skříň, vyzívavé a přezíravé chování, francouští herci, zcvrklé ovoce, zatmnění Slunce, sběhlý v matematice, jelenní ragů, zaplatit kurzovné, dobré uzemění, vikýř na střeše, cítil se nevinnen, šestiranná puška, vysutý most, skomolená zpráva, vyviklaný zub, ztemnělé ulice, horská tůra, skamarádit se, vřelé obětí, komíhat nohama, zužující bolesti, nejsem s to vydržet, zplavená hlína, vyjímečný případ, osmileté gymnazium, krkonošští lyžaři, spytovat svědomí, plamenný řečník, tamnější obyvatelé, lecos popletl, vymýtat ďábla, poštovní cenina, ztrávit čas, zpřetrhané provazy, politechnické zaměření, půlitr piva, hlasité vískání dětí, rozbitá přeska u opasku, zvířený prach, bouřlivá diskuze, vyhrál milión, dysharmonický vztah, vysoké podpadky.

4. 5. Další úkoly na TVAROSLOVÍ:

 1. Vypiš podstatná jména hromadná a pomnožná:
  • Můj karnevalový kostým doplňovaly široké červené kalhoty, žluté botky a černý klobouk s barevným peřím.
 2. Doplň koncovky:
  • Dobré výkony se chválí sam-.
  • Chodí všude sam- dva.
  • Jabloně byly sam- květ.
  • Chlapci sušili houby, které sam- nasbírali.
 3. Rozhodni, zda napíšeš za číslovkou tečku. Přepiš věty správně:
  • Naše škola má celkem 22 tříd.
  • V 1 dílu v kapitole 46 na straně 205 najdete potřebné údaje.
 4. Zapiš sloveso ve 3. os. mn. č. podm. zp. sl. rod – Č: POKRAČOVAT
 5. Zařaď podstatná jména ke vzorům, podle kterých se skloňují:
  • tetřev
  • Posázaví
  • dítě
  • kukuřice
  • rákosí
  • lůj
  • jaro
 6. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • (soused) holubi
  • (Petr) bratři
  • pro (Hlaváč) vnučku
  • o (učitel) radě
 7. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • Musíš šlapat (obě nohy).
  • Dívej se s (otevřené oči).
  • Pan Kraus má potíže s (uši).
  • Mám tašku s (kožená ucha).
  • Přátelé si potřásli (ruce).
 8. Přepiš v množném čísle:
  • Pařížský šofér, ubohý otrok, pravěký člověk, obrovský dravec, lehký atlet.
 9. Urči mluvnické kategorie u zvýrazněného slova: LIDOVÍ vypravěči
 10. Doplň náležité tvary zájmen:
  • Jestliže (ona) neuvidím, rád (ona) vyřídím pozdrav.
  • Když (já) nechceš pomáhat, raději se tu nepleť.
  • Nejvíce (já) zaujaly ilustrace Mikoláše Alše.
  • Ty jsi (on) včera nepoznal?

14. 4. Další úkoly – TVAROSLOVÍ:

 1. Urči druhy slov. U podstatných jmen urči vzory, u zájmen a číslovek druhy.
  • toho
  • vůdci
  • leckomu
  • boháčovi
  • Hůlův
  • takto
  • stovka
  • hleď
  • tisící
  • tamhle
  • něčemu
 2. Doplň správné tvary zájmen:
  • Dlouho (ona) neviděl, pouze (ona) psal.
  • O (já) nejde, (já) to neublíží.
  • S (oni) nepočítejte, jděte tam (sám).
  • Na (náš) výzvu nereagovaly, tak si musí pomoci (sama).
 3. Urči vše u zvýrazněného textu: Je všemi chápán.
 4. Urči rozdílný slovní druh u zvýrazněných slov:
  • Sedni si vedle.
  • Je vedle vás místo?
 5. Urči vše u zvýrazněného slova: Dávám přednost televizním soutěžím.
 6. Doplň ve správných případech tečky za číslovkami:
  • Ve třídě je 28 žáků.
  • Sedíme ve 2 řadách.
  • Na 152 kilometru se stala dopravní nehoda.
  • Bylo 37 zraněných.
 7. Číslovky z předchozího cvičení přepiš v příslušném tvaru slovy.
 8. Slova v závorce dej do správného tvaru:
  • (Nové Strašecí) obyvatelé
  • před zbořenými (zeď)
  • (dětský) herci
  • taška s (dvě) (ucho)
  • tleskají (ručičky)
  • novomanželé (Král)
  • (veselý) hosté
  • před (obdivovatelé)
  • (režisérův) filmy
  • (pražský) umělci

1. 4. Další úkoly:

 • Přečtěte si text v příloze 1 a napište ho bez chyb.
 • Nejcennějším zdrojem se pro nás staly finanční informace a podmínkou našeho úspěchu je využívat jich.
  1. Urči druh posledního neohebného druhu slov.
  2. Urči druh a pád posledního zájmena.
  3. Urči vid prvního slovesa.
  4. U posledního podstatného jména urči vzor a pád.

Opakujte si pravopis! Vypracujte všechna cvičení ze zadání č. 1 i zadání č. 2.

Mgr. Milena Cermanová

Návrat k menu

Anglický jazyk – paní učitelka Sládková:

Úkoly jsou zadány přímo do skupiny na facebooku.

Marie Sládková

Návrat k menu

Anglický jazyk – pan učitel Mrvík:

Výuka probíhá a bude probíhat pravidelným zadáváním a kontrolou prací přes email mrvik.a@issrako.cz. Budete–li mít jakékoliv dotazy, směřujte je, prosím, na výše uvedenou emailovou adresu.

Mgr. Antonín Mrvík

Návrat k menu

Matematika:

18. 5. Do poloviny června si vypracujte všechny požadované testy v LMS Moodle. Příklady z testů si počítejte na papír, výsledky pak do testu zadávejte podle pokynů v zadání. Denně si vypracujte maximálně dva testy, ať nejste unavení a neprojeví se to na horších výsledcích testů.

16. 4. V kurzu matematiky v LMS Moodle vám přibyla kapitola Slovní úlohy, kde máte deset obtížnějších vyřešených příkladů a test. Řešené příklady si pozorně prostudujte. Zadání a řešení si zapište a zkuste vyřešit sami. Test je opět tvořen náhodně generovanými úlohami z bohaté databáze. Některé úlohy můžete vyřešit úsudkem, trojčlenkou, všechny můžete řešit rovnicí nebo soustavou rovnic. Máte neomezený počet pokusů. Budu hodnotit počet pokusů, čím více, tím lépe, a nejlepší dosažený výsledek.

28. 3. Začněte, prosím, všichni pracovat v kurzu matematiky na školním Moodlu. Můžete si opakovaně zkoušet vypracovávat test na slovní úlohy s procenty. Zapíšu vám pak nejlepší dosaženou známku. Po každém spuštění se do testu náhodně vkládá deset úloh, nebudete tedy počítat pořád stejné příklady. Pokud budete mít problémy s přihlášením, napište mi, pošlu vám nové přihlašovací údaje. Přeji vám hodně úspěchů.

Opakujte si probranou látku, počítejte si samostatně řešené příklady, které máte v sešitě. Projděte si prezentace ke slovním úlohám a souhrnnému opakování, které najdete v záložce Digitální učební materiály na webu školy. V Moodlu školy je pro vás připraven kurz Matematika – souhrnné opakování, do kterého obdržíte mailem přihlašovací údaje. Abych vás mohla do kurzu zapsat, potřebuji znát vaši mailovou adresu. Napište mi mail na adresu knappova.m@issrako.cz. Upozorňuji, že kdo tento úvodní úkol nesplní do pátku 20. března včetně, bude hodnocen nedostatečnou.

RNDr. Milena Knappová

Návrat k menu

Ekonomika:

31. 3. Pokračujte ve vypracovávání maturitních otázek č. 4 až 6. Vypracované otázky můžete poslat ke kontrole na email somolova.j@issrako.cz.

Vypracujte si písemně maturitní témata č. 1 až 3, předložíte je ve škole ihned po skončení mimořádné situace.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Obchodní provoz:

31. 3. Zpracuje maturitní téma Význam obchodního provozu, členění obchodu a druhy maloobchodních jednotek.

Samostudium probraného učiva a příprava na opakovací test z učiva Velkoobchod.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Základy práva:

31. 3. Vypracujte si poznámky a úkoly z tématu Pracovní a občanské právo, materiály vám budou zasílány průběžně třídní učitelkou.

Vypracujte písemně maturitní téma Ústavní právo, práci předložíte ve škole ihned po skončení mimořádné situace.

Ing. Astrida Peruthová

Návrat k menu

Marketing a management:

31. 3. Vypracujte si poznámky a úkoly z tématu Výrobek, materiály vám budou zasílány průběžně třídní učitelkou.

Samostudium probraného učiva a příprava na opakovací test z učiva Marketingový výzkum.

Ing. Astrida Peruthová

Návrat k menu

Účetnictví:

20. 4. Můžete zdarma využívat další e–learningový kurz https://e-learning.stohl-znojmo.cz/financni-ucetnictvi. Určitě se do tohoto kurzu přihlašte a projděte si všechny dostupné materiály.

7. 4. Chtěla bych vás informovat o možnosti využívat e–learning pro studenty zdarma: https://e-learning.stohl-znojmo.cz/zaklady-podvojneho-ucetnictvi. E–learning Základy účetnictví obsahuje 10 kapitol. Do tohoto e–learningového kurzu se přihlašte a projděte si jednotlivá cvičení k tematickým celkům.

 1. Účtování DPH, učebnice kapitola 6.2.
 2. Účtování materilu učebnice kapitola 6.3.
  • - neplátce DPH
  • - plátce DPH
  • - stanovení pořizovací ceny
  • - inventarizace materilu
  • - vypracovat příklady v učebnici

Práce bude zkontrolována po ukončení výjimečné situace ve škole.

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Ekonomická cvičení:

Vypracujte referáty a zašlete je do 31. března na mailovou adresu robova.v@issrako.cz:

 1. Přehled nejdůležitějších typů daní
 2. Zdravotní pojištění
 3. Sociální pojištění – nemocenské pojištění
 4. Důchodové pojištění
 5. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Písemná a elektronická komunikace:

17. 4. Všichni – studentky a studenti kontaktujte vyučující předmětu na e–mailu: koutnikova.d@issrako.cz do 23. dubna 2020.

16. 4. Důležité upozornění: V kurzu PEK LMS Moodle musí pracovat celá třída bez ohledu na dělení při práci ve škole, tedy i polovina paní Pastorové.

30. 3. Zvyšování přesnosti a rychlosti – procvičování znaků s dodržováním desetiprstové hmatové metody. Platí pro 14. a 15. pracovní týden.

Od 14. pracovního týdne pracujte dle pokynů uvedených na vzdělávacím portálu ISŠ – LMS MOODLE. Zadání samostatné práce na téma: Způsoby vyznačování (zvýrazňování) textu. Termín a forma odevzdání práce: Na konci 15. pracovního týdne dle pokynů na LMS MOODLE.

V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

I ve 13. pracovním týdnu si zvyšujte tréninkem přesnost a rychlost psaní. Dodržujte desetiprstovou hmatovou metodu!

Zvyšování přesnosti a rychlosti – procvičování znaků s dodržováním desetiprstové hmatové metody.

Mgr. Dita Koutníková

Návrat k menu

Informační a komunikační technologie:

16. 4. Zadáno vypracování samostatné práce na téma Historie PC a význam mikroelektroniky pro PC (na Google Classroom má kód f2fyjfx).

Mgr. et Ing. Jaroslav Krob

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník