logo

Návrat do záložky Aktuality

3. B:

Český jazyk:

19. 5. Připravujte se na závěrečné a přijímací zkoušky.

5. 5. Přečtěte si ukázku z úvodu knihy současného českého autora Michala Viewegha Účastníci zájezdu a odpovězte na otázky. Odpovědi odešlete na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz nebo v messengeru.

 1. Jaký byl vztah mezi Helgou a Šarlotou? Jaký byl odhadem jejich věk?
 2. Ignác byl umělec. Je pravda, že byl malířem?
 3. Jaký měla postoj Denisa k důchodcům?
 4. Kdo byl Beach Boy a jak byste ho charakterizovali? Jak byl starý?
 5. Jaký měla Jolana postoj ke svému otci?

21. 4. Připravujte se stále na nástavbové studium: https://www.youtube.com/watch a https://www.youtube.com/watch?v=Gv4ClPTnAYc. Videa si podle situace samozřejmě zastavujte a pokuste se úlohy vyřešit nejprve sami.

7. 4. Tentokrát je vaším úkolem práce s textem a vypracování úkolů za textem: příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3 a příloha č. 4. U úlohy č. 15 si zopakujte druhy vedlejších vět v přiloženém odkazu: https://www.pravopisne.cz/2012/01/pravidla-prehled-vedlejsich-vet. Řešení cvičení odešlete na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz do 13. dubna 2020 do 20.00 hodin.

Přeji vám krásné Velikonoce a nenechte si je zkazit neústupným výrem.

27. 3. Využíváme internetové procvičování českého jazyka na těchto odkazech: https://www.ocestine.cz/gramatika/ a https://www.ocestine.cz/testy/. Samostatně a svým tempem si projděte výklad gramatiky v prvním odkazu. Zároveň si ji hned procvičte na jevech uvedených v odkazu druhém.

27. 3. Dále si prostudujte prezentaci Vypravování, kterou najdete zde. Vypracujte úkol, který je v prezentaci.

Připravujte se k přijímacím zkouškám na nástavbové studium, zadání najdete zde. Vypracovávejte si průběžně testy, nejlépe do samostatného sešitu, který předložíte ke kontrole, sami si můžete vyhodnocovat a poznamenávejte si problémovější úlohy, které byste chtěli vysvětlit. Tento úkol nemusí dělat ti, kteří k přijímacím zkouškám nepůjdou.

Přečtěte si text, který najdete na přílohách příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4 a příloha 5. Napište krátký sloh – zamyšlení nad tím, co mají ze života tyto civilizace, o co přicházejí v současném světě, nebo naopak o co jsou bohatší.

Vypracujte si všechna cvičení a všechny úkoly v kapitole Přídavná jména – najdete na těchto přílohách: příloha 1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4.

Práce je zadána na počet hodin, který odpovídá vašemu rozvrhu.

Cvičení se mnou můžete konzultovat. Vypracujte je do školních sešitů a předložte ke kontrole, až se uvidíme. Mám také messenger a můžete mi psát na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz. Děkuji, hodně zdaru a opatrujte se.

Mgr. Robert Kupka

Návrat k menu

Anglický jazyk – paní učitelka Sládková:

 1. Připravujte se k ZZ na základě podkladů, které máte.
 2. Vypracujte si cvičení a slovíčka, viz příloha – posláno žákovi Lukáši Hroudovi, který je pověřen rozesláním, zpracujte si do sešitu.
 3. Zpracujte či přepracujte anglické části svých závěrečných prací.
 4. Opakujte si slovíčka z tématického celku maso a vnitřnosti, opakujte si a naučte se další skupiny slovíček z tématických celků: drůbež, ryby, zelenina, ovoce. Podklady byste měli mít, ale pro jistotu vám zašlu.

V případě nejasností mě můžete kontaktovat na emailu maruska.sladkova@gmail.com. Vše bude kontrolováno po skončení mimořádné situace ve škole.

Marie Sládková

Návrat k menu

Anglický jazyk – pan učitel Mrvík:

Výuka probíhá a bude probíhat pravidelným zadáváním a kontrolou prací přes email mrvik.a@issrako.cz. Budete–li mít jakékoliv dotazy, směřujte je, prosím, na výše uvedenou emailovou adresu.

Mgr. Antonín Mrvík

Návrat k menu

Německý jazyk:

28. 5. Přečtěte a přeložte si články ze stran 192 a 200, doplňte si slovní zásobu ze str. 186, 193 a 201.

5. 5. Str. 190/6 – odpovězte na otázky, 190/7 – přeložte recept, 190/8 – vyplňte. Vypracovaná cvičení pošlete na mail musiilona@ post.cz.

7. 4. Vypracujte si cvičení 188/3 – uveď příklady, 189/4 – přeložte a doplňte slovíčka (jde o jídelníček). Vypracovaná cvičení pošlete na mail musiilona@ post.cz.

29. 3. Zadána práce na Google – učitelky.

187/a – doplňte vhodnou předložku a cvičení přeložte do českého jazyka, 187/b – přeložte do německého jazyka, 188/1 – přeložte do českého jazyka, 188/2 – přeložte do českého jazyka.

Mgr. Ilona Musilová

Návrat k menu

Matematika:

23. 4. Další úkoly z matematiky budou zadány přes e–mailovou adresu: mayer.j@issrako.cz. Kontrola úkolů bude probíhat přes stejnou e–mailovou adresu.

Zopakujte si příklady na rovnice.

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Technologie:

4. 5. Úkoly od 4. května do 29. května: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Diferencovaná strava 3. Připravujte se k závěrečným zkouškám.

20. 4. Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Doplňte si do sešitu poznámky z prezentace Diferencovaná strava 2.

7. 4. Veškeré materiály jsou na Google Classroom. Doplňte si do sešitu výpisky z prezentace Diferencovaná strava 1.

23. 3. Zadaná práce na doma: příprava k závěrečným zkouškám, opakovaní ústních a písemných otázek. Prostudujte si prezentaci, kterou najdete ve školní skupině na facebooku: Význam různých druhů potravin v dietním stravování. Zapište si do sešitu poznámky z prezentace.

Byla zadána práce na doma: příprava k závěrečným zkouškám, opakovaní ústních a písemných otázek. Komunikace bude probíhat přes facebookovou skupinu.

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

Speciání technologie:

4. 5. Úkoly od 4. května do 29. května: Veškeré materiály najdete na Google Classroom. Připravujte se k závěrečným zkouškám.

20. 4. Od 6. dubna 2020 jste měli vypracovat a do 20. dubna 2020 odevzdat na Google Classroom tento úkol: Sestavte restaurační menu o třech chodech, do menu zařaďte hlavní pokrm z jehněčího nebo skopového masa. Napište charakteristiky u všech uvedených pokrmů ve vámi sestaveném menu.

7. 4. Vypracujte a do 10. dubna 2020 odevzdejte na Google Classroom: Sestavte restaurační menu o třech chodech, do menu zařaďte alespoň dva chody charakteristické pro vepřové hody. Napište charakteristiky u všech uvedených pokrmů ve vámi sestaveném menu.

23. 3. Do 27. března pošlete na mail ruzickova.m@issrako.cz tuto práci: Sestavte restaurační menu o třech chodech, do menu zařaďte pokrm české národní kuchyně (jako hlavní pokrm). Napište charakteristiky u všech uvedených pokrmů ve vámi sestaveném menu. Napište jeden regionální pokrm včetně jeho charakteristiky.

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

Výpočetní technika – pan učitel Mayer:

Vypracujte si referát na téma Internet. Referát pošlete na e–mailovou adresu: mayer.j@issrako.cz.

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Výpočetní technika – pan učitel Krob:

17. 4. Dokončete rozpracovanou prezentaci v MS PowerPoint na vámi vybrané téma. V Google Classroom kód n3sydcq.

Mgr. et Ing. Jaroslav Krob

Návrat k menu

Odborný výcvik:

8. 5. Přečtěte si pozorně tyto POKYNY KE KONZULTACÍM 11. května.

4. 5. Tento úkol vypracujte a pošlete do 7. května na email ruzickova.j@issrako.cz. Napište:

 • Technologický postup chateaubriand – médium a dvě vhodné přílohy též s technologickým postupem.
 • TP základní vaječná omeleta a příloha, napište, čím můžeme omeletu doplnit a jak ji potom můžeme podávat – různé možnosti – uveďte příklad.
 • TP vepřenky s cibulí a dvě přílohy včetně TP.
 • TP kuřecí koktejl a podávání.
 • TP smažené bramborové krokety.
 • TP zapečená růžičková kapusta.
 • Popište všeobecně výrobu paštiky a její možné použití a podávání.
 • Vysvětlete pojem supereme (saprím).

29. 4. Apeluji na ty z vás, kteří jste mi ještě neposlali SOP ke konzultaci, tak neprodleně učiňte, jelikož zítra byste ji měli mít hotovou. Dále žádám ty, kteří jste mi neposlali ještě vypracovaný úkol, tak opět neprodleně učiňte! SOP a úkoly posílejte na email ruzickova.j@issrako.cz.

7. 4. Opět připomínám, abyste mi zasílali SOP ke konzultaci.

VELKÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY Z VÁS, KTEŘÍ JSTE NEBYLI HODNOCENI Z OV: Vypracované úkoly, které jsem vám zadala, mi pošlete prosím na email ruzickova.j@issrako.cz do středy 8. dubna 2020 – nutné pro klasifikaci.

31. 3. Práci máte zadánu ve své skupině, nezapomínejte na zadané úkoly.

Vzhledem k tomu, že nemůžete na odborný výcvik a blíží se závěrečné zkoušky, zadávám vám práci na doma, kterou po příchodu do školy všichni odevzdáte.

Napište z receptur technologický postup a normování – výchozí norma, nanormovat na jednu porci a dále na dvě porce u všech pokrmů včetně přílohy, tak jak to děláte v laborkách. Přílohy budou různé, pokud to půjde, nebudou se opakovat. Práci vypracujte svědomitě a čitelně.

 1. Kapr na modro, včetně přílohy
 2. Bažant pečený na slanině + dvě vhodné přílohy
 3. Hovězí guláš + dvě přílohy
 4. Švestkové knedlíky z bramborového těsta
 5. Koprová omáčka včetně přílohy
 6. Srnčí kýta na víně + dvě přílohy
 7. Čočková polévka
 8. Skopové na majoránce + dvě přílohy
 9. Vepřový závitek na smetaně + dvě přílohy
 10. Karlovarský knedlík + dva vhodné pokrmy

Pro vás, co nejste hodnoceni z odborného výcviku za 1. pololetí, je nutné vypracovat a po příchodu do školy okamžitě odevzdat ke kontrole:

 1. Napište název a technologický postup jednoho minutkového pokrmu z hovězího, vepřového, telecího, skopového masa, z ryb, drůbeže, zvěřiny a mletého masa včetně přílohy.
 2. Popište výrobu majonézy a její použití, nápravu sražené majonézy.
 3. Popište výroba paštik a galantiny.
 4. Popište předkrmy studené a teplé, u každého uveďte tři příklady.
 5. Napište název a technologický postup jedné polévky, hlavního jídla včetně přílohy a moučníku u kuchyně české, moravské a slovenské.

Ještě jedno upozornění, týká se samostatné odborné práce – ke konzultaci můžete zasílat na emailovou adresu ruzickova.j@issrako.cz. Práce musí obsahovat název pokrmu, normování, TP, charakteristiku pokrmu, vhodnou úpravu na talíři a další použití jednotlivých částí.

Protože nechodíte do školy a na odborný výcvik, zadávám vám úkol na domácí vypracování – připravte a vypracujte samostatnou odbornou práci, kterou po příchodu do školy předložíte ke konzultaci a následně odevzdáte. Dále, kdo mi ještě neodevzdal 5. laboratorní cvičení ke kontrole a žádanku, též vypracujte a ihned po příchodu do školy odevzdáte.

Jana Růžičková

Návrat k menu

Stolničení:

Práce zadána ve facebookové skupině.

Bc. Ilona Novotná

Návrat k menu

Ekonomika:

Práce zadána ve facebookové skupině.

Bc. Ilona Novotná

Návrat k menu

Občanská nauka:

24. 4. Pokud potřebujete s něčím pomoci nebo máte zájem o konzultaci, napište na mailovou adresu robova.v@issrako.cz.

7. 4.

 1. Vypracujte si referát na téma Spotřebitelský úvěr – kdy a k čemu ho lze využít, které instituce jej poskytují, co je kreditní karta. Tento referát zašlete na mailovou adresu robova.v@issrako.cz do konce dubna.
 2. Vypracujte si referát na téma Hypoteční úvěr – co je a k čemu ho lze využít, čím je podmíněno jeho získání, jaké je hlavní riziko hypotečního úvěru. Tento referát zašlete na mailovou adresu robova.v@issrako.cz do konce května.

Vypracujte referáty a zašlete je do 31. března na mailovou adresu robova.v@issrako.cz:

 1. Finanční úřady
 2. Rodinný rozpočet

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Speciální obsluha:

Práce zadána ve facebookové skupině.

Bc. Ilona Novotná

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník