logo

Návrat do záložky Aktuality

3. CR:

Český jazyk:

12. 6. Ukončuji příjem a hodnocení vašich prací. Už nic neposílejte! Závěrečná klasifikace je uzavřena a nahlášena třídním.

5. 6. Zařaďte si jako výklad do mluvnického sešitu souvětí souřadné a souvětí souřadné pokračování.

4. 6. Vypracujte úkol z této přílohy. Při odesílání úkolu se řiďte pokyny, které jsou na příloze uvedené. Kvůli pozdějšímu zveřejnění tohoto úkolu je termín odevzdání posunutý nejpozději do 10. června. Pokud jste to ještě neudělali, nezapomeňte také odeslat předchozí úkol.

14. 5. Určete druhy vedlejších vět:

 1. Vláda se rozhodla, že omezí nošení roušek, protože se zmírnil počet nakažených.
 2. I když se tyto počty snižují, je třeba zachovávat opatrnost.
 3. Je třeba se chránit v uzavřených místnostech, aby se lidé nenakazili.
 4. Ti, kteří se chovají nezodpovědně, škodí i sami sobě.
 5. Když budeme všichni ohleduplní, brzy se uvolní i ostatní zákazy.
 6. Je tedy nutné, abychom se všichni snažili a chránili tak své zdraví.
 7. Těšíme se, že si prázdniny, které nás čekají, svobodně užijeme.
 8. Protože jsme pilní studenti, zameškané učivo dohoníme v příštím školním roce.

Určete druhy VV a výsledky zašlete do 20. května 2020 na mailovou adresu: cerman@marcofitness.cz. Možno zaslat v těchto formátech: DOC,DOCX (MS Word), PDF (Adobe Acrobat), JPG (sken, fotografie). V případě fotografie nebo skenu psaného textu dbejte na to, aby byl zaslaný text dobře čitelný. Do předmětu zprávy uveďte text: ISŠ.

8. 5. Další úkoly na TVAROSLOVÍ:

 1. Vypiš podstatná jména hromadná a pomnožná:
  • Okolo stavení se ve sněhu povalovalo dříví, kamení a nejrůznější harampádí.
 2. Slova v závorkách převeď do množného čísla:
  • (Chyba) se člověk učí.
  • U potoka rostly (bříza a jíva).
  • (Otep) slámy byly naloženy na vozech.
  • Trávu sekali (srp) nebo (kosa).
  • Motýlí (larva) se změnily v (kukla).
 3. Zařaď podstatná jména ke vzorům, podle kterých se skloňují:
  • gymnasta
  • správce
  • účes
  • havran
  • naděje
  • víla
  • topení
  • srdce
 4. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • (soused) holubi
  • (spisovatel) romány
  • do (Vodička) ulice
  • (otec) známí
 5. Přepište v množném čísle:
  • Hluchý tetřev, brandýský rodák, blízký přítel, venkovský farář, hezký hoch.
 6. Urči mluvnické kategorie u zvýrazněného slova: LVÍ hříva
 7. Doplň náležité tvary zájmen:
  • Odpovězte (já) srozumitelně.
  • Prý jste o (já) mluvil s mým otcem.
  • Mohu se na (ona) vždy spolehnout.
  • Nemluvil o (ona) často, ale často se s (ona) setkával.
 8. Doplň koncovky:
  • Dobré výkony se chválí sam-.
  • Chodí všude sam- dva.
  • Jabloně byly sam- květ.
  • Chlapci sušili houby, které sam- nasbírali.
 9. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • Začátek představení byl o (dvacet) hodině.
  • Před (tři dny) jsem tam byl.
  • Řekněme si to mezi (čtyři oči).
  • Trvá to už (tři) den.
 10. Rozhodni, zda napíšeš za číslovkou tečku. Přepiš věty správně:
  • Naše škola má celkem 22 tříd.
  • V 1 dílu v kapitole 46 na straně 205 najdete potřebné údaje.
 11. Zapiš sloveso ve 3. os. mn. č. podm. zp. sl. rod – Č: POKRAČOVAT
 12. Urči slovesnou třídu a vzor u sloves BYDLET a MALOVAT.
 13. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • Zkus to udělat (vlastní ruce).
  • Díval se (krásné modré oči).
  • Rybář vytáhl síť s (velká oka).
  • Poslouchej (obě uši).

4. 5. Jazykový rozbor:

Krajem se roznesla pověst, že Bohuslav a jeho zbrojnoši vjeli ve chvíli nejvyššího nebezpečí do Blaníku, který se před nimi tajemně rozestoupil a pak opět zavřel.

 1. Urči pád a vzor podstatného jména krajem.
 2. Napiš tvar 6. pádu čísla množného podstatného jména chvíle.
 3. Urči stupeň přídavného jména nejvyššího.
 4. Urči druh a pád zájmena nimi.
 5. Napiš tvar prvního pádu zájmena nimi.
 6. Urči vid slovesa roznesla se a napiš sloveso vidu opačného.
 7. Kterými větnými členy jsou tato slova v daném textu:
  • jeho
  • ve chvíli
  • nebezpečí
 8. Vyznač, jak vzniklo slovo nejvyššího.
 9. Urči, o jaký druh souvětí jde.
 10. Urči druh vedlejší věty: ...že Bohuslav a jeho zbrojnoši vjeli ve chvíli nejvyššího nebezpečí do Blaníku.
 11. Nahraď synonymem výraz roznesla se.
 12. Uveď slovo opačného významu k výrazu zavřel.
 13. Který autor napsal Staré pověsti české, ze kterých pochází i pověst o blanických rytířích?

14. 4. Další úkoly:

 • A přátel máte u nás hodně, neboť oba naše národy milují svobodu.
  1. Vypiš a urči druhy neohebných slov.
  2. Vypiš zájmena a urči jejich druhy.
  3. Urči vše u prvního podstatného jména.
  4. Obsahuje-li věta číslovku, urči její druh.
  5. Urči vše u posledního slovesa.
 • Dej zájmena do správného tvaru:
  1. Čekal na (já), aby (já) dal peníze.
  2. Nedívej se na (ona) tak zvědavě, není (ona) to příjemné.
  3. Davy lidí se (sám) rozejdou.
 • Dej do 7. pádu čísla množného:
  1. ochrnutá noha
  2. rozbitá zeď
  3. dělníkovy ruce
  4. cizí film
  5. leklé ryby
 • K předložkám přidej podstatná jména a urči pád.
  1. okolo
  2. přes
  3. z
 • Číslovky z vět vypiš čísly:
  1. Koupil jsem dva lístky do kina.
  2. Máme osmou řadu.
  3. Hrají od dvacáté hodiny.
  4. Přijdu pro tebe tak v sedm hodin.

1. 4. Další úkoly – TVAROSLOVÍ:

 1. Urči druhy slov. U podstatných jmen urči vzory, u zájmen a číslovek druhy.
  • srdcím
  • padesátka
  • tudy
  • leckomu
  • nějak
  • televizi
  • nám
  • kratší
  • Alešovy
  • čtyřem
  • ničemu
 2. Urči vše u zvýrazněného slova: Má na tom lví podíl.
 3. Doplň správný tvar zájmen:
  • Rodiče jedou na dovolenou (sám), na (já) jim nezáleží.
  • (Tvůj) přátelé (já) nepomohli.
  • Na (její) rtech se objevil úsměv, (naše) srdcím se ulevilo.
  • Někdo se na (ona) díval, tak skryla (svůj) tvář.
 4. Urči vše u zvýrazněného textu: V jeho případě bylo rozhodnuto.
 5. Doplň ve správných případech tečky za číslovkami:
  • Na 132 straně najdeš 28 slov cizího původu.
  • To 17 slovo vysvětli.
  • S 3 slovy se vůbec nezabývej.
 6. Číslovky z předchozího cvičení přepiš v příslušném tvaru slovy.
 7. Slova v závorce dej do příslušného tvaru:
  • (hezký) kluci
  • (dědova) vnučky
  • (pravý) hrdinové
  • zánět v (obě) (ucho)
  • na manžele (Dvořák)
  • hodinky s (rozbité ručičky)
  • (Karlovy Vary) hosté
 8. Urči rozdílný slovní druh u zvýrazněných slov:
  • Šel okolo nás.
  • Až půjdeš okolo, stav se.
 1. Vypracovat referát na téma: Karel Čapek – život a dílo (zdroj: internet) – zpracovat do školního sešitu, bude použito při výuce.
 2. Samostudium meziválečné poezie – opakování moderních básnických směrů, bude prověřeno písemnou prací.
 3. Určování druhů vedlejších vět – vypracujte si celé cvičení z této přílohy: Věty hlavní a vedlejší.

Mgr. Milena Cermanová

Návrat k menu

Anglický jazyk:

6. 4. Tento týden nebyl zadán nový úkol v Google Classroomu v neděli jako obvykle, protože vás čeká test. Obsahem testu bude učivo posledních dvou týdnů:

 1. the UK
 2. the RSA
 3. vztažná zájmena
 4. časy: minulý, prostý, průběhový, předpřítomný prostý
 5. porozumění textu

Test proběhne ve středu 8. dubna 2020 od 9.00 hodin, bude na to určitý časový limit, ve kterém ho musíte odevzdat. Jak se test dělá, jste si vyzkoušeli minulý týden, když byl APRÍL. Pokud někdo něčemu nerozumí, tentokrát se raději ptejte. Klidně pište na stream do Google Classroomu, protože info může být prospěšné pro celou skupinu.

1. 4. Úkoly od 30. března do 3. dubna 2020:

Všichni žáci pracují v učebně GOOGLE CLASSROOM, kde pravidelně odevzdávají úkoly k hodnocení a také se připravují na test a na výuku přes hangouts google video výuku. Všechna cvičení navazující na materiály, kvízy, testy, videa se zadanou prací jsou v prostřední GOOGLE CLASSROOM, kam mají studenti neustále přístup. Tato aplikace je vhodná i pro mobilní telefony, notebooky, tablety atd. Tento týden bylo zadáno:

 • Vztažná zájmena
 • Opakování časů: minulý prostý, minulý průběhový, předpřítomný
 • Čtení s porozuměním
 • Video epizoda FRIENDS – cvičení
 • Video dokument New Zealand – cvičení
 • Maturitní téma RSA – opakování v testu
 • Materiál učebnice GRAMMAR EXCCELENCE, již všechny části prvních pěti kapitol

Úkoly od 23. března do 27. března 2020:

Od 22. března 2020 pracujeme v prostředí Google Classroom. Každý žák má svůj pracovní prostor/záznamový arch.

 1. Watch the video https://www.youtube.com/ and answer the enclosed worksheet questions.
 2. Watch the video https://www.youtube.com/ and answer the enclosed worksheet questions.
 3. Vypracovat maturitní otázku the Republic of South Africa. Following the points below. You are going to speak on your own about the Republic of South Africa. (5 minutes speech). Proč je použit určitý člen v názvu země? The following ideas may help you:
  • Geography (Location, Landscape, Climate, Fauna, Flora)
  • Demography (People, Cities, Language, etc.)
  • Politics
  • Economics
  • Places of interest
  • Other
 4. Učebnice grammar excellence minulý čas a předpřítomný čas, je to kapitola 5.6 a 5.8. (Následuje pak gramatická část v učebnici bod 5. v seznamu) a pořád zůstává opakování kapitol 1. – 5.
 5. Učebnice str. 35/1, 2 read it, + write it ex. 3.
 6. Učebnice 112/1 write it.
 7. 3x části testu
 8. Test na grammar excellence učebnice kapitoly za první a druhý týden viz. bod 4 (ten vás čeká).
 9. Test the Republic of South Africa (ten vás čeká).

Prosím pojem Afrika a jižní Afrika a Jihoafrická republika není totéž!

Úkoly do 20. března:

 1. Naučit se slovíčka 4. lekce.
 2. Ze slovíček 4. lekce vybrat 15 slov a popsat je, ale v popisu nepoužít vybrané slovo.
 3. Vystupňovat přídavná jména (doufám, že znáte jejich význam): Slow, fine, thin, dry, nice, useful, friendly handsome, high, ambitious, valuable, early
 4. Text učebnice str. 32/2., 3
 5. V těchto přílohách: příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4 je text, který máte také doplnit. Máte zakázáno používat jakýkoli slovník. Pokud budete podvádět, je to do budoucna vaše b... Slovník můžete používat pouze ve cvičeních označených jako level V. Děkuji vám za pochopení.

Posílám vám odkaz na učebnici gramatiky. Oxford_Maturita_Excelence_pruvodce_gramatikou.pdf. Zopakujte si strany 4, 5, 6 a 7.

Na veškerou práci, kterou zadávám, zároveň připravuji několik testů, které dostanete vypracovat hned po skončení mimořádné situace. Úkoly vypracovávejte postupně, za poslední den to pak nestihnete. Získáte za ně hodně důležité známky.

Prosím poslat úkoly do 20. března 2020, vypracované na A4 a nafocené, aby byly ke čtení. V některých případech budu ráda za napsání na počítači, občas po vás opravdu nejde číst. Zašlete mi úkoly buď na můj facebook gabriela kučerová vyskočilová, nebo na mailovou adresu gabrielavyskocilova@gmail.com. V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5. V případě velké podobnosti např. cvičení 2 bude hodnoceno opět 5.

Mgr. Gabriela Vyskočilová

Návrat k menu

Ruský jazyk – paní učitelka Cafourková:

14. 5. Zadání na 20. – 21. týden:

 • 91. – 92. hodina – 11. května: 204/8 – přeložte věty v tomto cvičení, zopakujte si tvoření 3. stupně přídavných jmen – složený tvar (slovo "samyj" + 1. stupeň přídavného jména), věty nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 93. hodina – 13. května: 210/22 – najděte osm rozdílů a napište, co nemá v druhém pokoji, postupujte podle vzoru, nezapomeňte dávat podstatná jména do druhého pádu! Nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 94. – 95. hodina – 18. května: Str. 208 – 209 cvičení 19, přeložte články, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 96. hodina – 20. května: Vypracujte cvičení 212/27 – zopakujte si časování sloves v závorkách, doplňte správné tvary; nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.

Celá řada z vás mi dluží úkoly minulé, zamyslete se nad sebou.

27. 4. Zadání na 18. – 19. týden:

 • 85. – 86. hodina – 27. dubna: Napsat slovíčka 23. lekce; udělat cvičení 199/1 a.
 • 87. hodina – 29. dubna: 199/1 b, napište celou větou odpovědi, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 88. – 89. hodina – 4. května: 200/2 – doplňte názvy článků, přeložte články do českého jazyka, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz, 201/3 a – doplňte, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 90. hodina – 6. května: Vyberte si jednu památku v naší republice, která je zapsaná mezi památky UNESCO, udělejte o ní referát nebo prezentaci v ruském jazyce a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.

5. 4. Pokračujeme ve 22. lekci:

 • 78. – 79. hodina – 6. dubna: 63/9 a) – přečtěte si text, na vynechaná místa doplňte slova, která jsou v rámečku nad textem ( jídlo, voda, jezera, Země, den, zásoby). Text si čtěte nahlas s patřičnými přízvuky a intonací. 63/9 b) – přečtěte si otázky, přeložte je do školního sešitu do češtiny, napište česky odpověď a tuto přeložte do ruštiny. Vypracované cvičení tzn. překlad, česká a ruská odpověď, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 80. hodina – 8. dubna: 64/10 b) pusťte si poslech na CD a zaškrtněte správnou odpověď – pokud nemáte možnost, nevadí, uděláme pak společně. 194/17 – ve cvičení je osm vět v minulém čase. Věty přeložte do českého jazyka a potom je v ruštině napište, ale slovesa dávejte do času přítomného. Cvičení potom nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • VELIKONOCE
 • 81. hodina – 15. dubna: 196/22 a) – přečtěte si pět textů a potom napište celou větou odpovědi na otázky 197/b; nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 82. – 83. hodina – 20. dubna: 197/23 – přečtěte si text na straně 72 ŽIVELNÉ POHROMY a odpovězte na otázky (197/23), nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 84. hodina – 22. dubna: Vyberte si ohrožený druh z říše zvířat nebo rostlin a zpracujte referát nebo prezentaci, které mi pošlete na mail cafmar@seznam.cz.

V případě nejasností nebo potíží pište na mail cafmar@seznam.czl nebo volejte 731 476 811

Pokyny k distanční výuce na další dva týdny:

 1. 74. hodina – 25. března: str. 282 – zde najdete vyčasované sloveso быть, podle tabulky se sloveso naučte časovat (již byste měli umět), následně si vypracujte cvičení 59/2, tvary slovesa zapište do tabulky; 59/3 – toto cvičení napište do sešitu, nafoťte nebo naskenujte a pošlete na můj mail.
 2. 75. – 76. hodina – 30. března: str. 60/4 a) – přepište si slovní spojení do slovníčku a přeložte; 60/4 б – stejně jako быть se časuje také забыть, doplňte tvary sloves do daného cvičení nafoťte nebo naskenujte a pošlete opět na můj mail. 60/5 – v tomto cvičení se máte zamyslet nad tím, jak můžeme ušetřit elektrickou energii, přeložte si začátky a konce vět v obou rámečcích a potom věty spojte podle smyslu k sobě.
 3. 77. hodina – 1. dubna: Prohlédněte si obrázky 61/6, doplňte názvy spotřebičů a zapište si české i ruské výrazy do slovníčku (jako slovíčka!) Vypracujte si do sešitu cvičení 62/7, 8.

Přeji všem klidné dny, pokud vám není něco jasné, pište na mail cafmar@seznam.cz nebo volejte 731476811.

Úkoly z ruského jazyka:

 1. 68. hodina 11. března 2020 – 184/19 b; 185/20 b; 185/21 a, b, c, vše doplnit do pracovního sešitu písemně; umět časovat slovesa хотеть, мочь, помочь
 2. 69. – 70. hodina 16. března 2020 – 186/22 – doplnit, přeložit a napsat slovíčka z 22. lekce
 3. 71. hodina 18. března 2020 – naučit se slovíčka z 22. lekce
 4. 72. – 73. hodina 23. března 2020 – 58/1 – umět číst a překládat text, 59/1 b – vybrat správnou odpověď

PhDr. Marie Cafourková

Návrat k menu

Ruský jazyk – paní učitelka Zdobinska:

20. 4. D/U od 20. dubna do 24. dubna:

 1. 76/1 a) – poslechněte si a napište odpovědi ke každému jménu. 76/1 б) – vyplňte tabulku (můžete v učebnici, jenom dávejte pozor na rukopis!)
 2. 78 – 79/1 a) nová neznámá slovíčka si napište do slovníku (pošlete ke kontrole; dodržujte správné psaní slovíček do slovníku!). 78 – 79/1 б) můžete vyplnit v učebnici. 78 – 79/1 в) napište odpovědi na otázky. 78 – 79/1 г) spojte datumy s událostmi a napište věty podle vzoru.
 3. 199/1 a) můžete vyplnit v učebnici. 199/1 б) napište do sešitu (dávejte pozor na rukopis!) – dodatečnou informaci o lidech na základě otázek; vymyslete své otázky.
 4. 200/2
 5. 201/3

7. 4. D/U od 6. dubna do 17. dubna:

0d 30. března pracujeme v Google Classroom.

Dodržujte termíny odevzdání zadané práce a úkolů.

 1. Прочитайте текст. Новые слова выпишите в словарь. (Помните слова записываем в словарь с транскрипцией, переводом, указанием рода, числа и спряжением глагола!) – оценка №1.
 2. Выполните упражнения к тексту – оценка № 2.
 3. Напишите о праздновании Пасхи в вашей семье и в Чехии. Какие различия и традиции. Минимально 100 слов. – оценка № 3.

30. 3. Studentům jsou tyto úkoly také zadávány v prostředí Google Classroom. D/U od 30. března do 3. dubna:

Работа по видео сюжету – День защиты окружающей среды

 1. Посмотрите видео – ссылка https://www.youtube.com/watch?v=DWob2ZnhZfY.
 2. Выполните тест: 5 вопросов из них 1 ответ правильный.
 3. Напишите ответьте на вопросы.
 4. Выполните упражнения на закрепление грамматики. (копия D/U od 30. března do 3. dubna.)

D/U vyplňte, vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na můj email natalia.zdobinska@gmail.com do 3. dubna 2020 ke kontrole. Prosím D/U vyplňovat tak, abych mohla přečíst a zkontrolovat do 3. dubna. Studenti, kteří neodevzdají D/U do 3. dubna, budou ohodnoceni za každý úkol známkou 5.

Přeji Vám hodně úspěchů a v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailu. Kdo má email na Googlu, prosím přihlašte se k programu Google Classroom.

24. 3. Prosím nafoťte nebo naskenujte D/U a pošlete na můj email natalia.zdobinska@gmail.com do 29. března 2020 na kontrolu:

 1. Projekt ze str. 67 (minimálně 60 slov) – O Зоопарке, který byl zadán 16. března, práce vypracovaná na A4 a nafocená tak, aby se dala číst.
 2. Упр. 15 стр.68 – napsané v sešite (8 vět)
  • Упр. 18 стр. 69 – napsané v sešite (3 podrobné věty)
  • Упр. 15 в) стр. 193 – napsané v sešitě
  • Упр. 16 стр 193 – vyfoťte vypracované cvičení z učebnice
  • Упр. 17 стр. 194 – vyfoťte vypracované cvičení z učebnice
  • Упр. 18 стр. 194 – vyfoťte vypracované cvičení z učebnice
  • Упр. 20 стр. 195 vyfoťte vypracované cvičení z učebnice (popis) + v sešitě vaše znaky a popis.
  • Упр 22 б) стр. 196 197 vyfoťte vypracované cvičení z učebnice
  • Упр. 23 б) стр. 197 – napsané v sešitě

V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5. Pokud vám není něco jasné, prosím pište na email natalia.zdobinska@gmail.com.

Prosím nenechávejte domácí úkoly na poslední chvíli, na konci týdne pošlu nové úkoly k výuce.

16. 3. Úkoly z ruského jazyka:

Урок 22:

 1. тексты стр. 64 упр. 13 / стр. 70 Упр. 19 + упр. к тексту / стр. 71 Упр. 21 + упр. к тексту, читать и знать о чем текст / číst a vědět, o čem je text, выписать новые незнакомые слова в словарь / nová slova zapsat do sešitu – do slovníčku.
 2. Слова из Урока 22 выписать в словарь / zapsat do slovníčku.
 3. Проект стр. 67 о Зоопарке – написать минимум 60 слов / Písemná práce O Zoo – минимум 60 слов. Написать – napsat:
  • – где находится Зоопарк – kde je zoo
  • – какие виды животных и птиц в нём – jaké druhy zvířat a ptáků jsou v něm
  • – есть ли в нём виды животных и птиц, которые находятся под угрозой исчезновения – existují-li v něm druhy zvířat a ptáků, kterým hrozí vyhynutí
 4. Упр. 15 стр.68 в тетради / napsat do sešitu
  • – Упр. 18 стр. 69 в тетради / do sešitu
  • – Упр. 15 в) стр. 193 написать в тетради / napsat do sešitu
  • – Упр. 16 стр 193
  • – Упр. 17 стр. 194
  • – Упр. 18 стр.194.
 5. Упр. 20 стр. 195
 6. 6. Упр 22 – 23 стр. 196 – 197

Natalia Zdobinska

Návrat k menu

Matematika:

14. 4.: Další úkoly zadány v prostředí Google Classroom a v aplikaci Techambition.

26. 3. Nastudujte si tato témata: čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník, kružnice a kruh.

Nastudujte si tato témata: druhy trojúhelníků, věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků, strany trojúhelníka, vnitřní a vnější úhly trojúhelníka, výšky a těžnice trojúhelníka, střední příčky trojúhelníka, kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná. Do školy po skončení mimořádné situace přinesete úkol, který vám byl zadán 9. března.

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Základy práva:

Pokračujte ve studiu Zákoníku práce, informace čerpejte z internetu.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Cestovní ruch:

Byla zadána práce podle individuálních témat.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Hotelové a lázeňské služby:

25. 3. Termíny pro ročníkovou práci z HLS, MaM a VT:

 1. Do 3. dubna 2020 pošlete ke kontrole 1. část ročníkové práce – úvodní strana, popis zájezdu, trasa a itinerář.
 2. Do 17. dubna 2020 pošlete ke kontrole 2. část ročníkové práce – technické zajištění zájezdu včetně objednávky ubytování
 3. Do 30. 2020 pošlete návrh letáku a vizitky.

Termín odevzdání ročníkové práce v elektronické podobě je 15. května 2020.

12. 3. Byly zadány ročníkové práce podle individuálních témat.

Ing. Astrida Peruthová

Návrat k menu

Marketing a management:

25. 3. Termíny pro ročníkovou práci z HLS, MaM a VT:

 1. Do 3. dubna 2020 pošlete ke kontrole 1. část ročníkové práce – úvodní strana, popis zájezdu, trasa a itinerář.
 2. Do 17. dubna 2020 pošlete ke kontrole 2. část ročníkové práce – technické zajištění zájezdu včetně objednávky ubytování
 3. Do 30. 2020 pošlete návrh letáku a vizitky.

Termín odevzdání ročníkové práce v elektronické podobě je 15. května 2020.

12. 3. Byly zadány ročníkové práce podle individuálních témat.

Ing. Astrida Peruthová

Návrat k menu

Zeměpis:

16. 4. V kurzu zeměpisu v LMS Moodle si můžete opakovaně zkoušet vyplňovat test z evropských reálií. Budu hodnotit počet pokusů, čím více, tím lépe, a také nejlepší dosažený výsledek. Zároveň si vypracujte MO Zeměpis CR Evropy podle přiložené osnovy. Ideální by bylo, kdybyste podle ní dokázali samostatně alespoň 10 minut mluvit. Pečlivá příprava se vám vyplatí u maturitní zkoušky, ale osvojené poznatky se vám určitě hodí i v praxi.

5. 4.. Nezapomeňte do 13. dubna splnit své úkoly v kurzu Zeměpisu v Moodlu. Přeji vám hodně úspěchů.

Vypracovávejte si své maturitní otázky. V Moodlu školy je pro vás připraven kurz Zeměpis cestovního ruchu, do kterého obdržíte přihlašovací údaje. Pokud byste se potřebovali na cokoliv zeptat, napište mi mail. Moje mailová adresa je knappova.m@issrako.cz.

RNDr. Milena Knappová

Návrat k menu

Občanská nauka:

1. 4..Úkoly od 30. března do 3. dubna 2020:

Všichni žáci pracují v učebně GOOGLE CLASSROOM, kde pravidelně odevzdávají úkoly k hodnocení a také se připravují na test a na výuku přes hangouts google video výuku. Všechna cvičení navazující na materiály, kvízy, testy, videa se zadanou prací jsou v prostřední GOOGLE CLASSROOM, kam mají studenti neustále přístup. Tato aplikace je vhodná i pro mobilní telefony, notebooky, tablety atd. Tento týden bylo zadáno DVTV Video Dokument Feřtek: Rodiče jsou zděšení. Teď vidí, co se ve škole děje. Je to ale pozitivní rána. Úkoly:

 1. Zprávy a porozumění obsahu
 2. Vypracovat cvičení – zadané otázky
 3. Společná práce – sdílený dokument, na kterém pracuje skupina studentů společně

Mgr. Gabriela Vyskočilová

Návrat k menu

Výpočetní technika:

25. 3. Termíny pro ročníkovou práci z HLS, MaM a VT:

 1. Do 3. dubna 2020 pošlete ke kontrole 1. část ročníkové práce – úvodní strana, popis zájezdu, trasa a itinerář.
 2. Do 17. dubna 2020 pošlete ke kontrole 2. část ročníkové práce – technické zajištění zájezdu včetně objednávky ubytování
 3. Do 30. 2020 pošlete návrh letáku a vizitky.

Termín odevzdání ročníkové práce v elektronické podobě je 15. května 2020.

12. 3. Byly zadány ročníkové práce podle individuálních témat.

Ing. Astrida Peruthová

Návrat k menu

Účetnictví:

17. 4. Všichni – studentky a studenti kontaktujte vyučující předmětu na e–mailu: koutnikova.d@issrako.cz do 23. dubna 2020.

31. 3. Přehled učiva k samostudiu Základní účtování dlouhodobého hmotného majetku byl zaslán do e–mailových schránek studentů. Platí pro 12. a 13. pracovní týden. Pozor: Bylo prodlouženo do 14. pracovního týdne. Od 13. pracovního týdne pracujte dle pokynů uvedených na vzdělávacím portálu ISŠ – LMS MOODLE. V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

Ve 13. pracovním týdnu si dále procvičujte učivo a odevzdejte všechny zadané úkoly.

Přehled učiva k samostudiu Základní účtování dlouhodobého hmotného majetku zaslán do e-mailových schránek studentů. Platí pro 12. a 13. pracovní týden. Pokud jste neobdrželi zadání pro domácí práci prostřednictvím e-mailu, kontaktujte vyučující na mailové adrese: koutnikova.d@issrako.cz.

Mgr. Dita Koutníková

Návrat k menu

Ekonomika:

Vypracujte referáty a zašlete je do 31. března na mailovou adresu robova.v@issrako.cz:

 1. Finanční úřady
 2. Celnictví – cla a funkce cla, celní orgány
 3. Burzy – co je burza, druhy burz, druhy burzovních obchodů, RM – systém

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Administrativa:

31. 3. Zadání samostatné práce prezentace: Bankovní účet bylo zasláno do e–mailových schránek studentů. Platí pro 11. a 12. pracovní týden. Pozor: Bylo prodlouženo do 13. a 14. pracovního týdne. Od 13. pracovního týdne pracujte dle pokynů uvedených na vzdělávacím portálu ISŠ – LMS MOODLE. V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

Ve 13. pracovním týdnu si dále procvičujte učivo a odevzdejte všechny zadané úkoly.

Zadání samostatné práce  – prezentace Bankovní účet, zasláno do e-mailových schránek studentů. Platí pro 12. pracovní týden. Pokud jste neobdrželi zadání pro domácí práci prostřednictvím e-mailu, kontaktujte vyučující na mailové adrese: koutnikova.d@issrako.cz.

Mgr. Dita Koutníková

Návrat k menu

Fiktivní firma:

23. 3. Prostudujte si materiály k výpočtu kalkulace pro ročníkovou práci, které najdete zde. Všichni si podle tohoto materiálu udělejte poznámky do sešitu. Dle možností a příkladů použijte pro výpočet kalkulace zájezdu. Pokud si nebudete vědět rady, napište mi dotazy na mail novotna.i@issrako.cz. Prohlédněte si příklad výpočtu zájezdu z loňska, jedná se však opravdu pouze o vzor.

Prohlédněte si prezentace: Druhy pojištění, Odměňování pracovníků, Pojistné na sociální zabezpečení a Zdravotní pojištění, vypište si poznámky do sešitu a vypracujte otázky na konci každé prezentace. Vypracované otázky pošlete do 21. března na email novotna.i@issrako.cz.

Bc. Ilona Novotná

Návrat k menu

Tělesná výchova – děvčata:

Zpracujte referát, který bude obsahovat následující body:

 1. Uveď znaky lidské motoriky.
 2. Definuj, co jsou motorické schopnosti.
 3. Jaký je rozdíl mezi pohybovými schopnostmi a pohybovými dovednostmi a uveď jejich příklady.
 4. Co je to motorické učení.
 5. Vysvětli pohybovou aktivitu FITT.
 6. Z jakých částí se skládá cvičební jednotka (hodina), jak dlouhé by jednotlivé části měly být a co by mělo být jejich obsahem nebo na co by se měly zaměřovat.
 7. Sestav plán aktivit na 90 minut cvičební jednotky (nezapomeň uvést délku každé aktivity) a popřípadě aktivitu vysvětli.

Práci zpracujte ve wordovském dokumentu. Práce bude obsahovat titulní stránku a bude mít jednotnou strukturu. Hotovou práci odešlete na můj email maruska.sladkova@gmail.com do 5. dubna.

Marie Sládková

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník