logo

Výchovná poradkyně:

Mgr. Miroslava Růžičková

Úřední hodiny:

Sudý týden: Úterý od 9.50 do 10.35 hodin

Lichý týden: Úterý od 9.50 do 10.35 hodin, středa od 14.05 do 14.50

V ostatních dnech kdykoli po domluvě.

Telefon: 603 263 791

Kabinet: 2. patro, číslo dveří 304

Adresa elektronické pošty: ruzickova.m@issrako.cz

Zde si můžete prohlédnout Plán práce výchovné poradkyně pro školní rok 2018/2019 a Časový harmonogram k plánu práce výchovné poradkyně pro školní rok 2018/2019.

©ISŠ Rakovník