logo

Výchovná poradkyně:

Mgr. Miroslava Růžičková

Úřední hodiny:

Sudý týden: Středa od 13.15 do 14.00 hodin.

Lichý týden: Středa od 10.55 do 12.30 hodin.

V ostatních dnech kdykoli po domluvě.

Telefon: 603 263 791

Kabinet: 2. patro, číslo dveří 304

Adresa elektronické pošty: ruzickova.m@issrako.cz

Zde si můžete prohlédnout Plán práce výchovné poradkyně pro školní rok 2017/2018 a Časový harmonogram k plánu práce výchovné poradkyně pro školní rok 2017/2018.

©ISŠ Rakovník