logo

Výchovná poradkyně:

Mgr. Miroslava Růžičková

Úřední hodiny:

Sudý týden: Úterý od 10.00 do 10.45 hodin

Lichý týden: Středa od 10.00 do 10.45 hodin

V ostatních dnech kdykoli po domluvě.

Telefon: 603 263 791

Kabinet: 2. patro, číslo dveří 304

Adresa elektronické pošty: ruzickova.m@issrako.cz

Výchovná poradkyně Mgr. Miroslava Růžičková se těší na spolupráci s vámi. V případě jakýchkoli problémů ji neváhejte kontaktovat.

Zde si můžete prohlédnout Plán práce výchovné poradkyně pro školní rok 2022/2023 a Časový harmonogram k plánu práce výchovné poradkyně pro školní rok 2022/20223.

Zde se můžete prostřednictvím letáku seznámit s činností veřejného ochránce práv – ombudsmana.

©ISŠ Rakovník