logo

Návrat do záložky Aktuality

1. CR:

Český jazyk:

12. 6. Ukončuji příjem a hodnocení vašich prací. Už nic neposílejte! Závěrečná klasifikace je uzavřena a nahlášena třídním.

14. 5. Text z přílohy přepište bez chyb.

8. 5. Další úkoly na TVAROSLOVÍ:

 1. Vypiš podstatná jména hromadná a pomnožná:
  • Můj karnevalový kostým doplňovaly široké červené kalhoty, žluté botky a černý klobouk s barevným peřím.
 2. Doplň koncovky:
  • Dobré výkony se chválí sam-.
  • Chodí všude sam- dva.
  • Jabloně byly sam- květ.
  • Chlapci sušili houby, které sam- nasbírali.
 3. Rozhodni, zda napíšeš za číslovkou tečku. Přepiš věty správně:
  • Naše škola má celkem 22 tříd.
  • V 1 dílu v kapitole 46 na straně 205 najdete potřebné údaje.
 4. Zapiš sloveso ve 3. os. mn. č. podm. zp. sl. rod – Č: POKRAČOVAT
 5. Zařaď podstatná jména ke vzorům, podle kterých se skloňují:
  • tetřev
  • Posázaví
  • dítě
  • kukuřice
  • rákosí
  • lůj
  • jaro
 6. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • (soused) holubi
  • (Petr) bratři
  • pro (Hlaváč) vnučku
  • o (učitel) radě
 7. Nahraďte slova v závorkách náležitými tvary:
  • Musíš šlapat (obě nohy).
  • Dívej se s (otevřené oči).
  • Pan Kraus má potíže s (uši).
  • Mám tašku s (kožená ucha).
  • Přátelé si potřásli (ruce).
 8. Přepiš v množném čísle:
  • Pařížský šofér, ubohý otrok, pravěký člověk, obrovský dravec, lehký atlet.
 9. Urči mluvnické kategorie u zvýrazněného slova: LIDOVÍ vypravěči
 10. Doplň náležité tvary zájmen:
  • Jestliže (ona) neuvidím, rád (ona) vyřídím pozdrav.
  • Když (já) nechceš pomáhat, raději se tu nepleť.
  • Nejvíce (já) zaujaly ilustrace Mikoláše Alše.
  • Ty jsi (on) včera nepoznal?

4. 5. Další úkoly na procvičování učiva:

 1. Stručně vyjádři, co znamenají tato rčení:
  • Vyjel s barvou ven.
  • Krve by se v něm nedořezal.
  • Měl všech pět pohromadě.
  • Zpíval stále stejnou písničku.
  • Byla to voda na jeho mlýn.
  • Mohl by skály lámat.
 2. Utvoř věty na daná slova tak, aby se rozlišil jejich význam:
  • briliantový – brilantní
  • energický – energetický
  • vodní – vodnatý
  • bidlo – bydlo
 3. Nahraď českými synonymy tato slova:
  • kvalita
  • panika
  • premiér
 4. Přepište celé cvičení a doplňte:
  • Pozb-l rozumu, těžce nab-té zkušenosti, dob-tí hradu, dob-l prázdnou autobaterii, taška nab-tá nákupem, přib-l laťku, pob-l u nás týden, přib-lo hodně vody, ub-l nepřítele, odb-la dvanáctá hodina, odb-l úkol, vyb-tá zvěř, vyb-tá energie, přib-l na návštěvu, přeb-l nižší kartu, sb-l bednu, prodavač mě odb-l, nab-l pušku, ub-l na váze, rozb-l vázu.
 5. Najděte a opravte všechny chyby. Celé cvičení přepište správně:
  • Ranný středověk, kvetoucí ocún, kočka se shrbila, mikrovlná trouba, stěžka dosedl, havraní vlasy, plasské ulice, výkonný ředitel, romantizmus, houba pýchavka, kdo z koho, manikúra a pedikůra, dceřiná společnost, ztěží mu porozuměl, zapířila se studem, zhlédnout film, městská poliklinika, zasklená skříň, vyzívavé a přezíravé chování, francouští herci, zcvrklé ovoce, zatmnění Slunce, sběhlý v matematice, jelenní ragů, zaplatit kurzovné, dobré uzemění, vikýř na střeše, cítil se nevinnen, šestiranná puška, vysutý most, skomolená zpráva, vyviklaný zub, ztemnělé ulice, horská tůra, skamarádit se, vřelé obětí, komíhat nohama, zužující bolesti, nejsem s to vydržet, zplavená hlína, vyjímečný případ, osmileté gymnazium, krkonošští lyžaři, spytovat svědomí, plamenný řečník, tamnější obyvatelé, lecos popletl, vymýtat ďábla, poštovní cenina, ztrávit čas, zpřetrhané provazy, politechnické zaměření, půlitr piva, hlasité vískání dětí, rozbitá přeska u opasku, zvířený prach, bouřlivá diskuze, vyhrál milión, dysharmonický vztah, vysoké podpadky.

14. 4. Další úkoly – TVAROSLOVÍ:

 1. Urči druhy slov. U podstatných jmen urči vzory, u zájmen a číslovek druhy.
  • toho
  • vůdci
  • leckomu
  • boháčovi
  • Hůlův
  • takto
  • stovka
  • hleď
  • tisící
  • tamhle
  • něčemu
 2. Doplň správné tvary zájmen:
  • Dlouho (ona) neviděl, pouze (ona) psal.
  • O (já) nejde, (já) to neublíží.
  • S (oni) nepočítejte, jděte tam (sám).
  • Na (náš) výzvu nereagovaly, tak si musí pomoci (sama).
 3. Urči vše u zvýrazněného textu: Je všemi chápán.
 4. Urči rozdílný slovní druh u zvýrazněných slov:
  • Sedni si vedle.
  • Je vedle vás místo?
 5. Urči vše u zvýrazněného slova: Dávám přednost televizním soutěžím.
 6. Doplň ve správných případech tečky za číslovkami:
  • Ve třídě je 28 žáků.
  • Sedíme ve 2 řadách.
  • Na 152 kilometru se stala dopravní nehoda.
  • Bylo 37 zraněných.
 7. Číslovky z předchozího cvičení přepiš v příslušném tvaru slovy.
 8. Slova v závorce dej do správného tvaru:
  • (Nové Strašecí) obyvatelé
  • před zbořenými (zeď)
  • (dětský) herci
  • taška s (dvě) (ucho)
  • tleskají (ručičky)
  • novomanželé (Král)
  • (veselý) hosté
  • před (obdivovatelé)
  • (režisérův) filmy
  • (pražský) umělci

1. 4. Další úkoly:

 • Přečtěte si text v příloze 1 a napište ho bez chyb.
 • Nejcennějším zdrojem se pro nás staly finanční informace a podmínkou našeho úspěchu je využívat jich.
  1. Urči druh posledního neohebného druhu slov.
  2. Urči druh a pád posledního zájmena.
  3. Urči vid prvního slovesa.
  4. U posledního podstatného jména urči vzor a pád.
 1. Vypracovat slohovou práci na papír, bude se odevzdávat po nástupu do školy, bude oznámkována: téma: Strašidelný sen (vypravování).
 2. Vypracovat referát na téma: Jan Amos Komenský – život a dílo, založit do literárního sešitu, bude použito ve výuce.

Mgr. Milena Cermanová

Návrat k menu

Anglický jazyk – paní učitelka Vyskočilová:

6. 4. Tento týden nebyl zadán nový úkol v Google Classroomu v neděli jako obvykle, protože vás čeká test. Obsahem testu bude učivo posledních dvou týdnů:

 1. the UK
 2. vztažná zájmena
 3. časy: přítomný prostý, průběhový
 4. porozumění textu

Test proběhne ve středu 8. dubna 2020 od 9.00 hodin, bude na to určitý časový limit, ve kterém ho musíte odevzdat. Pokud někdo něčemu nerozumí, tentokrát se raději ptejte. Klidně pište na stream do Google Classroomu, protože info může být prospěšné pro celou skupinu.

1. 4..Úkoly od 30. března do 3. dubna 2020:

Všichni žáci pracují v učebně GOOGLE CLASSROOM, kde pravidelně odevzdávají úkoly k hodnocení a také se připravují na test a na výuku přes hangouts google video výuku. Všechna cvičení navazující na materiály, kvízy, testy, videa se zadanou prací jsou v prostřední GOOGLE CLASSROOM, kam mají studenti neustále přístup. Tato aplikace je vhodná i pro mobilní telefony, notebooky, tablety atd. Tento týden bylo zadáno:

 • Vztažná zájmena
 • Opakování přítomných časů
 • Čtení s porozuměním
 • Video epizoda FRIENDS cvičení
 • Video dokument New Zealand – cvičení

Úkoly od 23. března do 27. března 2020:

Od 22. března 2020 pracujeme v prostředí Google Classroom. Každý žák má svůj pracovní prostor/záznamový arch.

 1. Watch the video https://www.dailymotion.com/video/ and answer the enclosed worksheet questions.
 2. Watch the video https://www.youtube.com/ and answer the enclosed worksheet questions.
 3. Textbook p. 38–39 ex. 3, 4, 5.
 4. Textbook p. 108 ex. 1., 2., 3., 4.
 5. 1x části maturitního testu, další příloha

Úkoly do 20. března:

 1. Naučit se slovíčka 4. lekce.
 2. Ze slovíček 4. lekce vybrat 15 slov a popsat je, ale v popisu nepoužít vybrané slovo
 3. Vystupňovat přídavná jména (doufám, že znáte jejich význam): Slow, fine, thin, dry, nice, useful, friendly handsome, high, ambitious, valuable, early
 4. Text učebnice str. 43/1., 2., 3
 5. této příloze je text, který máte také doplnit.

Ve všech úkolech můžete používat slovník, ale ne internetový překladač. Prosím poslat úkoly do 20. března 2020, vypracované na A4 a nafocené, aby byly ke čtení. V některých případech budu ráda za napsání na počítači, občas po vás opravdu nejde číst. Zašlete mi úkoly buď na můj facebook gabriela kučerová vyskočilová, nebo na mailovou adresu gabrielavyskocilova@gmail.com. V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5.

Mgr. Gabriela Vyskočilová

Návrat k menu

Anglický jazyk – paní učitelka Zdobinska:

20. 4. D/U od 20. dubna do 24. dubna:

 1. SB: Do exercises 1 – 6, 8 – 10 page 42 and exercises 1 – 5 page 43
 2. SB: Ex. 1 p. 43 – write your answers and send them
 3. SB: Listening 13 for Student's Book; WB – Listening 18 for Workbook – attached audio tracks: track 13, track 18.
 4. WB: Copy attached file WB Get ready for Maturita.
 5. Writting: Trávíte dovolenou na horách. Napište svému anglickému kamarádovi pohlednici (60-70 slov). Uveďte:
  • kde jste
  • co jste dělali včera
  • co se chystáte dělat po zbytek vašeho pobytu na horách
  • kdy se vracíte zpět

Dávejte pozor na rukopis, když píšete D/U!

6. 4. D/U od 6. dubna do 17. dubna:

0d 30. března pracujeme v Google Classroom.

 1. Watch the video https://www.youtube.com/watch?v=eOa5hl4lMvc.
 2. Answer the questions to the video Easter – Questions
 3. New words write down in Your Vocabulary
 4. text read and do exercises to the text Teaching teens activities Easter
 5. Write how do Czech people celebrate Easter and what the differences are between celebrating Easter in the Czech (please type it)

30. 3. Studentům jsou tyto úkoly také zadávány v prostředí Google Classroom. D/U od 30. března do 3. dubna:

 1. Test Maturita – přečtěte si článek na příloze 1 a na příloze 2. Na základě textu vyberte k úlohám 50 – 64 jednu správnou odpověď A–C.
 2. Z přílohy Review Unit 4 vypracujte Exercises 1, 2.
 3. Topic William Shakespeare – samostudium této přílohy. Read and know about Shakeaspeare

24. 3. Prosím nafoťte nebo naskenujte D/U a pošlete na můj email natalia.zdobinska@gmail.com do 29. března 2020 na kontrolu:

 1. Ex. 2, 3, 4 page 36 – vyfoťte vypracovaná cvičení z učebnice
  • Ex. 1, 2, 4, 5 page 37 – vyfoťte vypracovaná cvičení z učebnice
  • Ex. 3 page 37 – napsané v sešitě
  • Ex. 5 page 40 – vyfoťte vypracovaná cvičení z učebnice
  • Ex. 6 page 40 – napsané v sešite
  • Ex. 3, 4 page 41 – vyfoťte vypracovaná cvičení z učebnice
 2. Exercises: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 page 110 – vyfoťte vypracovaná cvičení z učebnice nebo v sešitě
 3. Written work – A film review – práce, která byla zadána 16. března, vypracujte na A4 a nafoťte tak, aby byla ke čtení.

V případě nezaslání úkolu bude každý zvlášť hodnocen známkou 5. Pokud vám není něco jasné, prosím pište na email natalia.zdobinska@gmail.com.

Prosím nenechávejte domácí úkoly na poslední chvíli, na konci týdne pošlu nové úkoly k výuce.

16. 3. Zadané úkoly:

 1. Unit 4C. Text page 36 – Read + write new words into your vocabulary / číst a vědět, o čem je text + nová slova napište do slovníku. Ex. 2, 3, 4 page 36.
 2. Unit 4D. Ex. 1, 2, 3, 4, 5 page 37.
 3. Unit 4F. Ex. 1, 2 page 40; Ex. 5, 6 page 40.
 4. Unit 4G. Ex. 2, 3, 4 page 41.
 5. Written work / Písemná práce – A film review – minimálně 60 slov. Použijte následující informace: Ex.5, 8 page 41 (as a guide for writing).
 6. All exercises from the page 110 – do in the text books.

Natalia Zdobinska

Návrat k menu

Ruský jazyk:

1. 6. Opakovací úkoly na období od 1. června do 11. června (99. – 104. hodina). Vypracovaná cvičení nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz:

 • 99. hodina – 1. června: 143/10
 • 100. hodina – 2. června: 144/12
 • 101. hodina – 4. června: naučte se časování sloves na straně 156 – 157
 • 102. hodina – 8. června: 145/15 – doplňte správné tvary sloves
 • 103. hodina – 10. června: 147/20
 • 104. hodina – 11. června: 151/11

19. 5. Někteří z vás dosud neodevzdali úkoly za předchozí období, urychleně napravte! Další úkoly:

  99. hodina - 1. června - 143/10
 • 90. – 93. hodina – 11. května – 18. května: ZHOTOVTE POUTAČ NA SVOJI VLASTNÍ RESTAURACI a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 94. hodina – 20. května: Napište si slovíčka z 9. lekce.
 • 95. hodina – 21. května: Přečtěte si rozhovor 88/1a, písemně jej přeložte, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 96. hodina – 25. května: Naučte se dopravní prostředky ze cvičení 89/3; přečtěte si rozhovor 89/4, potom zaškrtněte správné výpovědi pod rozhovorem; nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 97. hodina – 27. května: 91/10; 92/12; 92/13 – doplňte, případně spojte podle zadání, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 98. hodina – 28. května: 93/15 – přečtěte si článečky a doplňte pod každý název země, o které je řeč; nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.

27. 4. 84. – 89. hodina: 27. dubna – 7. května 2020:

 • 84. hodina – 27. dubna: Pročtěte si na straně 86 vysvětlení, jaké tvary podstatných jmen píšeme po číslovkách, ať už jednoduchých nebo složených; pravidlo jsme si již říkali i ve škole. Potom zpracujte podle tohoto pravidla cvičení 78/7 a 79/8, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 85. hodina – 29. dubna: Udělejte si do učebnice anketu za sebe, zakřížkujte, které jídlo máte velmi rádi, které moc nemusíte a které nemáte vůbec rádi, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz. Na straně 156 máte vyčasované sloveso пить, na straně 157 sloveso есть. Naučte se časování; vypracujte cvičení 81/13 b, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 86. hodina – 30. dubna: 82/15 a, b – vypracujte, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz; 82/16 – přeložte otázky v rámečku a potom přiřaďte vhodné obrázky restaurací.
 • 87. hodina – 4. května: 84/18 a) – odpověď, jednu větu, mi pošlete na mail cafmar@seznam.cz; 84/18 b – věty napište ve správném pořadí a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.
 • 88. hodina – 6. května: 85/ шаг за шагом – trénujte si čtení, máte i na CD; 86/грамматика – zopakujte si, co bychom měli z této lekce umět.
 • 89. hodina – 7. května: 141/1, 2, 3, 4, 5 – vypracujte do pracovního sešitu, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.

5. 4. 78. hodina – 6. dubna: Opakujeme 7. lekci. Vypracujte cvičení 136/8 – označte správnou odpověď křížkem, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz, cvičení 136/9 – utvořte věty, osobní zájmena dávejte do 3. pádu, použijte výraz нужно, infinitiv slovesa koupit a předměty na obrázku, věty napište do školního sešitu, nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.

5. 4. 79. hodina – 8. dubna: Do pracovního sešitu si udělejte cvičení 137/13 – nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz. Zopakujte si vyjádření spojení já bych chtěl, já bych chtěla, on by chtěl, my bychom chtěli atd. – Я хотел бы; Я хотелa бы, он хотел бы, мы хотели бы, potom vypracujte do školního sešitu cvičení z pracovního sešitu 138/14 – tj. utvořte věty, napište je do školního sešitu, přeložte a nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.

VELIKONOCE

5. 4. 80. hodina – 15. dubna: Zpracujte si v pracovním sešitu cvičení 140/22,23 – nafoťte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz.

5. 4. 81. hodina – 20. dubna: Napište si slovíčka z 8. lekce, nezapomeňte na přízvuky, a všechny poznámky, které u slovíček jsou napsané.

5. 4. 82. hodina – 22. dubna: Přečtěte si na straně 75, co všechno 8. lekce obsahuje, co bychom se měli naučit, trénujeme odpovědi na otázku Co je to? – Что это?/štó eta. Ve cvičení 76/1 trénujte otázky a odpovědi podle obrázků, cvičení máte na CD2/31. Pozorně si přečtěte dialogy 76/3, 77/4 – dbejte na redukci i intonaci, opět máte cvičení na CD2/32, 33.

5. 4. 83. hodina – 23. dubna: Zpracujte si cvičení 77/4b, c, naučte se číslovky strana 86/II 200 – 1000.

Další úkoly z ruského jazyka:

 1. 72. hodina – 23. března – vypracujte úkoly z testu, který najdete v této příloze, někteří jste měli možnost si jej již vyzkoušet. Pokud nemáte možnost si stránky vytisknout, zpracujte úkoly na jiné listy papíru, potom nafoťte na mobil a pošlete ke kontrole, nebo naskenujte a pošlete na mail cafmar@seznam.cz. Dejte si záležet, máte možnost používat učebnici, dbejte na správný pravopis a navazování písmenek. Vyzkoušeli jsme ve škole – 45 minut je dostačujících.
 2. 73. hodina – 25. března – tak jako v ostatních jazycích, tak také v ruštině se setkáváme s cizími slovy včetně anglických výrazů. Přečtěte si text 72/15 a) – vypište si zvýrazněná slovíčka do slovníčků a napište k nim české výrazy. 72/15 b) – spojte výrazy s obrázky, slovíčka opět zapište do slovníčků a přeložte.
 3. 74. hodina – 26. března – pozorně čtěte výrazy a věty na stránce 73 – шаг за шагом – máte CD, která jsou součástí učebnice, pokud můžete, tak si je pusťte. Opravdu dbejte na správnou výslovnost.
 4. 75. hodina – 30. března, 76. hodina – 1. dubna – pozorně si pročtěte mluvnici na straně 74, máte na to 2 vyučovací hodiny, látka není složitá, budete-li soustředění, pochopíte a zvládnete, řadu věcí jsme spolu již dělali, jen si vzpomenout.
 5. 77. hodina – 2. dubna – opakujte si prosím celou 7. lekci, čtěte si, pište si rusky slova, abyste si stále opakovali azbuku – těším se na vás.

Úkoly z ruského jazyka:

 1. 66. hodina – 66/1 – přiřadit obrázky k jednotlivým obchodům, umět časovat slovesa: подарить; купить (str. 157)
 2. 67. hodina – 67/3 a, b – umět číst, překládat; 67/4 – písemně do školního sešitu
 3. 68. hodina – naučit se 3. pád osobních zájmen – str. 154, potom vypracovat cvičení 67/4, 68/5
 4. 69. hodina – 68/7 – přečíst a přeložit článek o nákupním centru v Moskvě a písemně odpovědět na otázky
 5. 70. hodina – napsat a umět číst slovíčka 7. lekce
 6. 71. hodina – naučit se slovíčka 7. lekce; 71/ проект – zpracovat referát o obchodním domu v Moskvě

PhDr. Marie Cafourková

Návrat k menu

Německý jazyk:

28. 5. Na str. 71 si přečtěte a přeložte článek, doplňte si novou slovní zásobu z této lekce, ze str. 74 a 75 si opište gramatiku, je vždy v šedivém rámečku.

5. 5. Str. 66/9 – doplňte tabulku, vypracujte na str. 66/10, na str. 66/11. Vypracovaná cvičení pošlete na mail musiilona@ post.cz.

7. 4. Vypracujte si cvičení 64/5 – doplňte předložky, 65/6, 65/7 – Was finden Sie Spass? – odpovídejte podle vzoru a napište o sobě, které koníčky vás baví a které vás nebaví. Vypracovaná cvičení pošlete na mail musiilona@ post.cz.

Str. 59/cv.7 – doplňte slovesa, str. 60/cv. 8 – doplňte koncovku členu, str. 61/cv. 10 – přeložte věty do češtiny, str. 63/cv. 1 – přeložte do češtiny, str. 64/4 – odpovězte na otázky.

Mgr. Ilona Musilová

Návrat k menu

Matematika:

18. 5. Do poloviny června si vypracujte všechny požadované testy v LMS Moodle. Příklady z testů si počítejte na papír, výsledky pak do testu zadávejte podle pokynů v zadání. Denně si vypracujte maximálně dva testy, ať nejste unavení a neprojeví se to na horších výsledcích testů.

16. 4. V kurzu matematiky v LMS Moodle vám přibyla kapitola Slovní úlohy, kde máte deset obtížnějších vyřešených příkladů a test. Řešené příklady si pozorně prostudujte. Zadání a řešení si zapište a zkuste vyřešit sami. Test je opět tvořen náhodně generovanými úlohami z bohaté databáze. Některé úlohy můžete vyřešit úsudkem, trojčlenkou, všechny můžete řešit rovnicí nebo soustavou rovnic. Máte neomezený počet pokusů. Budu hodnotit počet pokusů, čím více, tím lépe, a nejlepší dosažený výsledek.

28. 3. Začněte, prosím, všichni pracovat v kurzu matematiky na školním Moodlu. Opakovaně si zkoušejte vypracovávat test na slovní úlohy s procenty. Zapíšu vám pak nejlepší dosaženou známku. Po každém spuštění se do testu náhodně vkládá deset úloh, nebudete tedy počítat pořád stejné příklady. Pokud budete mít problémy s přihlášením, napište mi, pošlu vám nové přihlašovací údaje. Přeji vám hodně úspěchů.

Opakujte si probranou látku, počítejte si samostatně řešené příklady, které máte v sešitě. Projděte si prezentace ke slovním úlohám a souhrnnému opakování, které najdete v záložce Digitální učební materiály na webu školy. V Moodlu školy je pro vás připraven kurz Matematika – souhrnné opakování, do kterého obdržíte mailem přihlašovací údaje. Abych vás mohla do kurzu zapsat, potřebuji znát vaši mailovou adresu. Napište mi mail na adresu knappova.m@issrako.cz. Upozorňuji, že kdo tento úvodní úkol nesplní do pátku 20. března včetně, bude hodnocen nedostatečnou.

RNDr. Milena Knappová

Návrat k menu

Zeměpis:

28. 5. Vysočina, Jižní Morava – vypište si do sešitu kulturní a přírodní památky, pamětihodnosti a zajímavosti daných lokalit.

5. 5. Východní Čechy, Krkonoše – vypište si do sešitu kulturní a přírodní památky, pamětihodnosti, zajímavosti daných lokalit.

7. 4. Český ráj, Jižní Čechy a Šumava, Západní Čechy – vypište si do sešitu kulturní a přírodní památky, pamětihodnosti, zajímavosti daných lokalit.

Studium probrané látky, připravte prezentaci na téma Přírodní a kulturní zajímavosti libovolné zvolené oblasti v rozsahu minimálně šesti snímků.

Mgr. Ilona Musilová

Návrat k menu

Ekonomika:

Procvičování učiva za první pololetí a příprava na test, který bude zadán ve škole po skončení mimořádné situace.

Ing. Jana Somolová

Návrat k menu

Průvodcovství:

Byla zadána práce na téma Společenský protokol průvodce. Vypracujte si referát a prezentace.

Ing. Astrida Peruthová

Návrat k menu

Chemie:

14. 4. Vypracujte si dva referáty na dva libovolné chemické prvky. Referáty vypracujte do 30. dubna a pošlete na e–mailovou adresu: mayer.j@issrako.cz.

26. 3. Nastudujte si tato témata: halogenderiváty (freony a chloroform), alkoholy (methanol, ethanol a glykol).

Nastudujte si tato témata: tuha a diamant, alkany a alkiny (acetylen), aromatické uhlovodíky (benzen, toluen a naftalen).

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Písemná a elektronická komunikace:

17. 4. Všichni – studentky a studenti kontaktujte vyučující předmětu na e–mailu: koutnikova.d@issrako.cz do 23. dubna 2020.

30. 3. Nácvik lekcí s dodržováním desetiprstové hmatové metody:

 • 38. lekce – písmeno é
 • 39. lekce – opakování
 • 40. lekce – písmeno š
 • 41. lekce – opakování

Platí pro 14. a 15. pracovní týden. V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu koutnikova.d@issrako.cz.

Následující zadaná práce platí i pro 13. pracovní týden:

Nácvik lekcí s dodržováním desetiprstové hmatové metody: 34. lekce – písmeno á; 35. lekce – opakování; 36. lekce – písmeno ř; 37. lekce – opakování.

Mgr. Dita Koutníková

Návrat k menu

Stravovací služby:

Práce zadána z minulého týdne. Způsob odevzdání bude upřesněn.

Bc. Ilona Novotná

Návrat k menu

Ekologie:

7. 4. Práce je zadána přes Google Classroom.

Vypracujte referáty a zašlete je do 31. března na mailovou adresu robova.v@issrako.cz:

 1. Znečištění ovzduší v ČR
 2. Znečištění povrchových a spodních vod v ČR

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Informační a komunikační technologie:

16. 4. Zadáno vypracování referátu Historie počítačů (na Google Classroom kód rqbmncu).

Mgr. et Ing. Jaroslav Krob

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník