logo

Návrat do záložky Aktuality

3. A:

Český jazyk:

14. 5. Pokračujte v přípravě na závěrečné a přijímací zkoušky.

28. 4. Znovu příprava na další studium: www.youtube.com/watch?v=Ca3O642xz-8.

14. 4. Napište úvahu na téma Je lepší chodit do školy nebo se vzdělávat doma? Rozsah 250 slov. Úvahu odešlete na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz do pátku 17. dubna 2020 včetně, do 20.00 hodin.

30. 3. Využíváme internetové procvičování českého jazyka na těchto odkazech: https://www.ocestine.cz/gramatika/ a https://www.ocestine.cz/testy/. Samostatně a svým tempem si projděte výklad gramatiky v prvním odkazu. Zároveň si ji hned procvičte na jevech uvedených v odkazu druhém.

30. 3. Dále si prostudujte prezentaci Vypravování, kterou najdete zde. Na základě čtyř posledních snímků sestavte vypravování o exkurzi na soutěži SUSO. Rozsah cca 200 slov.

Připravujte se k přijímacím zkouškám, zadání najdete zde. Vypracovávejte si průběžně testy, nejlépe do samostatného sešitu, který předložíte ke kontrole, sami si můžete vyhodnocovat a poznamenávejte si problémovější úlohy, které byste chtěli vysvětlit. Tento úkol nemusí dělat ti, kteří k přijímacím zkouškám nepůjdou.

Přečtěte si text, který najdete na přílohách příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5 a příloha 6. Po přečtení textu Chytám svůj život u druhé otázky pod textem napište úvahu, zamyšlení v rozsahu 250 a více slov.

Vypracujte si všechna cvičení a všechny úkoly v kapitole Přídavná jména – najdete na těchto přílohách: příloha 1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4.

Práce je zadána na počet hodin, který odpovídá vašemu rozvrhu.

Cvičení se mnou můžete konzultovat. Vypracujte je do školních sešitů a předložte ke kontrole, až se uvidíme. Mám také messenger a můžete mi psát na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz. Děkuji, hodně zdaru a opatrujte se.

Mgr. Robert Kupka

Návrat k menu

Anglický jazyk:

7. 4. Vypracujte si cvičení v této příloze a zašlete na email maruska.sladkova@gmail.com do 12. dubna.

31. 3. Zpracujte cvičení z přílohy na papír či do wordovského dokumentu a zašlete na můj email (maruska.sladkova@gmail.com, termín odevzdání nejpozději do 4. dubna.

Úkoly jsou zadány přímo do skupiny na facebooku.

Marie Sládková

Návrat k menu

Matematika:

14. 5. Pokračujte v přípravě na závěrečné a přijímací zkoušky.

14. 4. Vypracujte přiložené úlohy na přílohách: příloha 1, příloha 2, příloha 3 a cvičení ze str. 122/6 a 7 mi pošlete vyřešené v messengeru do pátku 17. dubna 2020 včetně, do 20.00 hodin. Zadání pro str. 121: Vypočti do sešitu obvody a obsahy obrazců A, B, C, D na obr. 7.2. Základní čtverec sítě má stranu dlouhou 1 cm. Vypočítej do sešitu obsah rovinných útvarů K a L z obr. 7.3, základní čtverec má obsah 1 centimetr čtvereční.

Zadané úkoly:

 1. Vypracujte si úlohy na str. 116, zadání najdete zde.
 2. Vypracujte si celou stranu 121 a obrazce ze strany 121 do sešitu přesně narýsujte s odpovídajícími rozměry a kosením, zadání najdete zde.

Práce je zadána na počet hodin, který odpovídá vašemu rozvrhu.

Cvičení se mnou můžete konzultovat. Vypracujte je do školních sešitů a předložte ke kontrole, až se uvidíme. Mám také messenger a můžete mi psát na mailovou adresu kupka.robert@seznam.cz. Děkuji, hodně zdaru a opatrujte se.

Mgr. Robert Kupka

Návrat k menu

Ekonomika:

24. 4. Pokud potřebujete s něčím pomoci nebo máte zájem o konzultaci, napište na mailovou adresu robova.v@issrako.cz.

7. 4.

 1. Vypracujte si referát na téma Spotřebitelský úvěr – kdy a k čemu ho lze využít, které instituce jej poskytují, co je kreditní karta. Tento referát zašlete na mailovou adresu robova.v@issrako.cz do konce dubna.
 2. Vypracujte si referát na téma Hypoteční úvěr – co je a k čemu ho lze využít, čím je podmíněno jeho získání, jaké je hlavní riziko hypotečního úvěru. Tento referát zašlete na mailovou adresu robova.v@issrako.cz do konce května.

Vypracujte referáty a zašlete je do 31. března na mailovou adresu robova.v@issrako.cz:

 1. Sociální a zdravotní pojištění:
  • – podstata sociálního a zdravotního pojištění
  • – k čemu jsou určena
  • – kdo se podílí na jejich platbě
  • – komu se odvádí platby
  • – sazby
  • – které zdravotní pojišťovny znáte
 2. Daně:
  • – proč se odvádějí daně
  • – funkce daní v rozpočtu
  • – státní rozpočet a jeho úloha
  • – přímé a nepřímé daně
  • – stručná charakteristika jednotlivých daní

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Občanská nauka:

7. 4.

 1. Přečtěte si informace na tomto odkazu https://www.zivotopisy.cz/motivacni–dopis a sepište svůj motivační dopis pro potenciálního zaměstnavatele. Tento dopis zašlete na email maruska.sladkova@gmail.com do 17. dubna.
 2. Zpracujte svůj životopis. O tom, jak napsat životopis, se dozvíte zde: https://www.zivotopisy.cz/jak-napsat-zivotopis. Vypracovaný životopis zašlete na email maruska.sladkova@gmail.com do 17. dubna.

31. 3. Zpracujete ÚVAHU ve Wordu v rozsahu A4 a pošlete na můj email maruska.sladkova@gmail.com. Termín odevzdání již minul, hotovou práci odešlete proto co nejdříve! Téma práce je úvaha na momentální problematiku s koronavirem, zamyslíte se nad tím, jestli bylo možné zabránit rozšíření z Číny, jaký je váš názor na nezodpovědné Čechy, kteří i přes hrozbu jezdili do Itálie, ignorovali karanténu, jak se staví k situaci nyní, zda si myslíte, že vše budou dodržovat nebo vše obcházet, jak situaci vnímáte vy, jestli se bojíte o své příbuzné, co si myslíte o nouzovém opatření, zdali byste udělali něco jinak, pokud ano, jak, a zhodnotíte, jak se chováte vy sami v této situaci. A můžete napsat i cokoliv jiného, co vás k tématu napadne.

Marie Sládková

Návrat k menu

Výpočetní technika:

17. 4. Vypracujte si referát na téma Internet, který zašlete na e–mailovou adresu: mayer.j@issrako.cz.

Ing. Jan Mayer

Návrat k menu

Odborné předměty oboru kominík:

30. 3. Byly odevzdány zadané úkoly ohledně přípravy k písemným a ústním závěrečným zkouškám (otázky z loňského roku). Tyto byly odkontrolovány, případně vráceny k doplnění. Aktuálně mají všichni kominíci v tomto ročníku k dispozici k samostudiu jimi zpracované a vyučujícím odkontrolované a doplněné podklady k přípravě na ústní i písemné závěrečné zkoušky. V rámci učebních týdnů budou pravidelně telefonicky realizovány krátké ústní testy z vybraných otázek z přípravy, aby byla ověřena jejich znalost a případně konzultovány nejasnosti.

Témata ke studiu dostanete zadány emailem, jejich obdržení bude ověřeno telefonicky s ohledem na prioritu přípravy k závěrečným zkouškám.

Ing. Josef Melč

Návrat k menu

Odborné předměty oboru zedník:

Dopracujte si a učte se otázky k závěrečným ústním zkouškám.

Ing. Hana Frančová

Návrat k menu

Odborné předměty oboru truhlář:

24. 4. Zúčastněte se povinné konzultace 12. května od 8.30 do 10.00 hodin v truhlářské dílně školy.. Pokračuje v přípravě na závěrečné zkoušky.

Příprava na závěrečné zkoušky podle zadaných okruhů témat.

Mgr. Petr Rédl

Návrat k menu

Odborný výcvik – zedníci:

19. 4. Nezapomínejte na facebookový profil https://www.facebook.com/Zedn%C3%ADci-IS%C5%A0-Rakovnik-1754876321400819/, kde najdete pokyny od učitele odborného výcviku, užitečné odkazy a mnoho zajímavého.

Emil Hanych

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník