logo

Pracovna č. 308

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

Rozvrh 2. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Cestovní ruch Anglický jazyk Ruský jazyk Stolničení Český jazyk Matematika
Úterý Anglický jazyk Fyzika Matematika Zeměpis Účetnictví Průvodcovství Průvodcovství
Středa Stolničení Výpočetní technika Ruský jazyk Matematika Administr. Občanská nauka Český jazyk
Čtvrtek Ruský jazyk Cestovní ruch Stravovací služby Český jazyk Zeměpis Anglický jazyk Anglický jazyk
Pátek Matematika Ekonomika TV chlapci TV dívky TV chlapci TV dívky
Rozvrh 2. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Matematika Cestovní ruch Ruský jazyk Ruský jazyk Český jazyk Průvodcovství Průvodcovství
Úterý Anglický jazyk Fyzika Matematika Zeměpis Účetnictví Občanská nauka
Středa Ruský jazyk Český jazyk Český jazyk Stolničení Administr. Matematika Zeměpis
Čtvrtek Ekonomika Cestovní ruch Výpočetní technika Stolničení Stravovací služby Anglický jazyk Anglický jazyk
Pátek Matematika Anglický jazyk TV chlapci TV dívky TV chlapci TV dívky

Třídní učitelka: Mgr. Milena Knappová

Další vyučující:

Mgr. Milena Cermanová

Ing. Astrida Peruthová

Mgr. Ing. Jaroslav Krob

Ing. Jana Somolová

Mgr. Dita Koutníková

PhDr. Marie Cafourková

Mgr. Gabriela Vyskočilová

Mgr. Ilona Musilová

Mgr. Miroslava Růžičková

Ilona Novotná

Marie Sládková

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník