logo

2023/2024

Pracovna č. 332

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

2CR nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 1. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Matematika Ekonomika Český jazyk a literatura Inf. a kom. tech. Angl. jazyk Rus. jazyk Angl. jazyk Zeměpis
Úterý Český jazyk a literatura Angl. jazyk Něm. jazyk Inf. a kom. tech. Angl. jazyk Cestovní ruch Zeměpis
Středa Angl. jazyk Něm. jazyk Rus. jazyk Angl. jazyk Český jazyk a literatura Stravovací služby Cestovní ruch Fyzika Průvodcovství Stolničení Průvodcovství Stolničení
Čtvrtek Občanská nauka Matematika Matematika Rus. jazyk Angl. jazyk Angl. jazyk Něm. jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Průvodcovství Stolničení Průvodcovství Stolničení Účetnictví
Pís. a el. komunikace
Účetnictví
Pís. a el. komunikace
Matematika
Rozvrh 1. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Ekonomika Cestovní ruch Český jazyk a literatura Inf. a kom. tech. Angl. jazyk Inf. a kom. tech. Angl. jazyk Zeměpis
Úterý Rus. jazyk Angl. jazyk Rus. jazyk Angl. jazyk Fyzika Stravovací služby Matematika Angl. jazyk Něm. jazyk Angl. jazyk Něm. jazyk
Středa Angl. jazyk Něm. jazyk Rus. jazyk Angl. jazyk Český jazyk a literatura Cestovní ruch Průvodcovství Stolničení Průvodcovství Stolničení
Čtvrtek Občanská nauka Matematika Matematika Český jazyk a literatura Zeměpis Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Průvodcovství Stolničení Průvodcovství Stolničení Účetnictví
Pís. a el. komunikace
Účetnictví
Pís. a el. komunikace
Matematika

Třídní učitelka: Ing. Jana Somolová

Další vyučující:

PhDr. Marie Cafourková

Mgr. Ilona Musilová

Mgr. Robert Kupka

Ing. Astrida Peruthová

Mgr. Antonín Mrvík

Mgr. Miroslava Růžičková

Mgr. Ilona Novotná

Bc. Daniel Knapp

Radek Červený

RNDr. Milena Knappová

Ing. Jan Mayer

Mgr. Dita Koutníková

Mgr. Karel Mencl

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník