logo

2022/2023

Pracovna č. 316

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

2CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 2. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Matematika Inf. a kom. tech. Český jazyk a literatura Cestovní ruch Anglický jazyk 1/2 Anglický jazyk 1/2 Ekonomika
Úterý Matematika Český jazyk a literatura Rus. jazyk Angl. jazyk Rus. jazyk Angl. jazyk Stravovací služby Stolničení Fyzika
Středa Stolničení Zeměpis Angl. jazyk Něm. jazyk Cestovní ruch Občanská nauka Matematika
Čtvrtek Zeměpis Matematika Český jazyk a literatura Pís. a el. komunikace Rus. jazyk Angl. jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Průvodcovství Průvodcovství Angl. jazyk Něm. jazyk Angl. jazyk Něm. jazyk Účetnictví
Rozvrh 2. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Inf. a kom. tech. Matematika Český jazyk a literatura Cestovní ruch Anglický jazyk 1/2 Anglický jazyk 1/2 Ekonomika
Úterý Matematika Český jazyk a literatura Rus. jazyk Angl. jazyk Rus. jazyk Angl. jazyk Stravovací služby Stolničení Fyzika
Středa Stolničení Zeměpis Angl. jazyk Něm. jazyk Cestovní ruch Občanská nauka Matematika
Čtvrtek Matematika Pís. a el. komunikace Český jazyk a literatura Zeměpis Rus. jazyk Angl. jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Průvodcovství Průvodcovství Angl. jazyk Něm. jazyk Angl. jazyk Něm. jazyk Účetnictví

Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Vyskočilová

Další vyučující:

Mgr. Ludmila Chytalová

Ing. Jana Somolová

Ing. Jan Mayer

Ing. Astrida Peruthová

Mgr. Dita Koutníková

PhDr. Marie Cafourková

Mgr. Ilona Musilová

Mgr. Miroslava Růžičková

Bc. Ilona Novotná

Bc. Daniel Knapp

Radek Červený

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník