logo

2023/2024

Český jazyk

Pracovna č. 409

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

2N nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2N zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 2. N nástavbové studium – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Účetnictví Matematika Matematika Pís. a el. komunikace Pís. a el. komunikace Seminář z čes. jazyka
Úterý Ekonomika Účetnictví Marketing a management Seminář z angl. jazyka Český jazyk a literatura Tělesná výchova Tělesná výchova
Středa Základy práva Účetnictví Obchodní provoz Anglický jazyk Anglický jazyk Psychologie Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura
Čtvrtek Marketing a management Anglický jazyk Anglický jazyk Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Český jazyk a literatura Matematika
Pátek Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Matematika Ekonomika Ekonomika Obchodní provoz
Rozvrh 2. N nástavbové studium – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Marketing a management Účetnictví Marketing a management Matematika Základy práva Seminář z čes. jazyka Účetnictví
Úterý Ekonomika Matematika Účetnictví Seminář z angl. jazyka Český jazyk a literatura Tělesná výchova Tělesná výchova
Středa Pís. a el. komunikace Pís. a el. komunikace Obchodní provoz Anglický jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura
Čtvrtek Psychologie Anglický jazyk Anglický jazyk Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Český jazyk a literatura
Pátek Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Matematika Ekonomika Ekonomika Obchodní provoz

Třídní učitelka: Ing. Věra Robová

Další vyučující:

Mgr. Robert Kupka

RNDr. Milena Knappová

Mgr. Dita Koutníková

Ing. Jana Somolová

Ing. Astrida Peruthová

Mgr. Antonín Mrvík

Mgr. Miroslava Růžičková

Bc. Natalia Zdobinska

Bc. Daniel Knapp

Mgr. Karel Mencl

Návrat k menu

Materiály k výuce českého jazyka:

Zde si prohlédněte Osnovu čtenářského listu. Příkladem vyplněného čtenářského listu je čtenářský list Romeo a Julie.

výukový materiál obtížné jevy skloňování podstatných jmen rodu mužského výukový materiál obtížné jevy skloňování podstatných jmen rodu ženského výukový materiál obtížné jevy skloňování podstatných jmen rodu středního

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník