logo

Pracovna č. 409

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

2N zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 2. N nástavbové studium – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Inf. a kom technologie Obchodní provoz Marketing a management Pís. a el. komunikace Pís. a el. komunikace Český jazyk a literatura Ekonomika
Úterý Účetnictví Seminář z angl jazyka Matematika Ekonomikak Český jazyk a literatura Tělesná výchova Tělesná výchova
Středa Účetnictví Účetnictví Inf. a kom technologie Angl. jazyk Angl. jazyk Angl. jazyk Angl. jazyk Psychologie Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura
Čtvrtek Angl. jazyk Angl. jazyk Angl. jazyk Angl. jazyk Marketing a management Ekonomická cvičení Ekonomická cvičení Matematika Matematika
Pátek Obchodní provoz Ekonomika Matematika Základy práva Seminář z čes. jazyka
Rozvrh 2. N nástavbové studium – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Inf. a kom technologie Obchodní provoz Marketing a management Pís. a el. komunikace Pís. a el. komunikace Český jazyk a literatura Ekonomika
Úterý Účetnictví Seminář z angl jazyka Matematika Ekonomikak Český jazyk a literatura Tělesná výchova Tělesná výchova
Středa Účetnictví Účetnictví Inf. a kom technologie Angl. jazyk Angl. jazyk Angl. jazyk Angl. jazyk Psychologie Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura
Čtvrtek Angl. jazyk Angl. jazyk Angl. jazyk Angl. jazyk Marketing a management Ekonomická cvičení Ekonomická cvičení Matematika Matematika
Pátek Obchodní provoz Ekonomika Matematika Základy práva Seminář z čes. jazyka

Třídní učitel: Ing. Mgr. Jaroslav Krob

Další vyučující:

Mgr. Robert Kupka

Ing. Jana Somolová

Ing. Věra Robová

RNDr. Milena Knappová

Marie Sládková

Mgr. Antonín Mrvík

Ing. Astrida Peruthová

Mgr. Miroslava Růžičková

Ing. Mgr. Jaroslav Krob

Mgr. Dita Koutníková

Mgr. Ludmila Chytalová

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník