logo

36-67-H/01 ZEDNÍKvítězní učni oboru zedník

Tříletý učební obor je zakončený závěrečnými zkouškami. Absolvent získává střední odborné vzdělání. Učni učebního oboru zedník mohou získat krajské stipendium. Jeho získání je podmíněno pouze řádnou docházkou do školy a velmi dobrým chováním. Toto stipendium měsíčně činí v prvním ročníku 300 Kč, ve druhém ročníku 400 Kč a ve třetím ročníku 500 Kč.

Podaří–li se učňům učebního oboru zedník dosáhnout vyznamenání, je jim navíc z krajského stipendia v každém pololetí, kdy tohoto vyznamenání dosáhli, vyplacena jednorázová odměna v prvním ročníku 1000 Kč, ve druhém ročníku 2000 Kč a ve třetím ročníku 3000 Kč.

Dále jsou učni finančně odměňováni za produktivní práci na zakázkách, výše těchto odměn závisí na druhu a množství odvedené práce.

Učební obor zedník je povolání, které nachází uplatnění v každé době. Obor je určen pro chlapce, vyžaduje dobrou fyzickou zdatnost, zručnost a zájem o stavebnictví. Náplní učiva je teoretická i praktická výuka. Praxe probíhá přímo na stavbách, které škola realizuje pro různé investory. Učni se naučí i dovednosti příbuzných stavebních profesí, jako jsou např. jednoduché práce tesařské, železobetonářské, malířské apod.

Naši učni oboru zedník se zúčastňují celostátních soutěží, jako je např. Soutěžní přehlídka řemesel (SUSO). Dosahují v nich velmi dobrých umístění a patří mezi nejlepší v republice. V 18. ročníku celostátní Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO 2014, která se konala v Praze, získali naši zedničtí učni skvělé 1. místo. Dvojici Karel Vosička a Zdeněk Jirásek vedl učitel odborného výcviku Emil Hanych. Gratulujeme!

SUSO Praha 2014 a jiné soutěže:

miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník