logo

36-67-H/01 ZEDNÍKvítězní učni oboru zedník

Tříletý učební obor je zakončený závěrečnými zkouškami. Absolvent získává střední odborné vzdělání. Tento učební obor je podporován zřizovatelem školy.

Dále jsou učni finančně odměňováni za produktivní práci na zakázkách, výše těchto odměn závisí na druhu a množství odvedené práce.

Učební obor zedník je povolání, které nachází uplatnění v každé době. Obor je určen pro chlapce, vyžaduje dobrou fyzickou zdatnost, zručnost a zájem o stavebnictví. Náplní učiva je teoretická i praktická výuka. Praxe probíhá přímo na stavbách, které škola realizuje pro různé investory. Učni se naučí i dovednosti příbuzných stavebních profesí, jako jsou např. jednoduché práce tesařské, železobetonářské, malířské apod.

Naši učni oboru zedník se zúčastňují celostátních soutěží, jako je např. Soutěžní přehlídka řemesel (SUSO). Dosahují v nich velmi dobrých umístění a patří mezi nejlepší v republice. V 18. ročníku celostátní Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO 2014, která se konala v Praze, získali naši zedničtí učni skvělé 1. místo. Dvojici Karel Vosička a Zdeněk Jirásek vedl učitel odborného výcviku Emil Hanych. Gratulujeme!

SUSO Praha 2014 a jiné soutěže:

miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014 miniatura obrázku ze Soutěžní přehlídky řemesel SUSO 2014

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník