logo

2022/2023

Pracovna č. 308

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

3CR nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 3. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Účetnictví Prakt. cvičení Pís. a el. kom. Prakt. cvičení Anglický
jazyk
Český jazyk a literatura Matematika Marketing a managem. Hotel. a láz. služby Hotel. a láz. služby
Úterý Rus. jazyk Něm. jazyk Rus. jazyk Něm. jazyk Základy práva Matematika Účetnictví Inf. a kom. tech. Cestovní ruch Ekonomika Zeměpis
Středa Anglický
jazyk
Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Účetnictví Inf. a kom. tech. Rus. jazyk Něm. jazyk
Čtvrtek Účetnictví Prakt. cvičení Pís. a el. kom. Prakt. cvičení Základy práva Cestovní ruch Matematika Anglický
jazyk
Anglický
jazyk
Občanská nauka
Pátek Matematika Zeměpis Tělesná výchova Tělesná výchova
Rozvrh 3. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Účetnictví Prakt. cvičení Pís. a el. kom. Prakt. cvičení Anglický
jazyk
Český jazyk a literatura Matematika Marketing a managem. Hotel. a láz. služby Hotel. a láz. služby
Úterý Rus. jazyk Něm. jazyk Rus. jazyk Něm. jazyk Základy práva Matematika Zeměpis Cestovní ruch Ekonomika Zeměpis
Středa Český jazyk a literatura Anglický
jazyk
Český jazyk a literatura Účetnictví Inf. a kom. tech. Účetnictví Inf. a kom. tech.
Čtvrtek Pís. a el. kom. Prakt. cvičení Účetnictví Prakt. cvičení Základy práva Cestovní ruch Matematika Anglický
jazyk
Anglický
jazyk
Občanská nauka
Pátek Matematika Rus. jazyk Něm. jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova

Třídní učitelka: RNDr. Milena Knappová

Další vyučující:

Ing. Astrida Peruthová

Mgr. Robert Kupka

Ing. Jana Somolová

Mgr. Ilona Musilová

Mgr. Dita Koutníková

Mgr. Gabriela Vyskočilová

Bc. Ilona Novotná

PhDr. Marie Cafourková

Bc. Natalia Zdobinska

Mgr. Miroslava Růžičková

Bc. Daniel Knapp

Radek Červený

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník