logo

Organizace školního roku 2023/2024:

Zahájení vyučování:
Pondělí 4. září 2023 sudý týden
Didaktické testy a písemné práce maturitních zkoušek PODZIM 2023 na GZW Rakovník:
4. září – 6. září
Adaptační kurz 1. CR a 1. B (kuchař, kuchařka, číšník, servírka):
Úterý 5. září - středa 6. září
Adaptační kurz 1. A (truhlář, kominík, zedník):
Čtvrtek 7. září - pátek 8. září
Profilová písemná maturitní zkouška z účetnictví a Anglického jazyka
Pátek 8. září
Podzimní ústní maturitní zkouška:
Pondělí 11. září
Podzimní závěrečné zkoušky učebních oborů – písemná práce:
Pondělí 11. září
Podzimní závěrečné zkoušky učebních oborů – praktické:
Úterý 12. září – čtvrtek 14. září
Podzimní závěrečné zkoušky učebních oborů – ústní:
Pátek 15. září
Státní svátek:
Čtvrtek 28. září
Ředitelské volno:
Pátek 29. září
Veletrh práce a vzdělávání v KC Rakovník
Středa 4. října
Podzimní prázdniny:
Čtvrtek 26. října - pátek 27. října
Státní svátek:
Sobota 28. října
Hodnotící porada za I. čtvrtletí:
Úterý 7. listopadu
Třídní schůzky SRPDŠ:
Čtvrtek 9. listopadu
Státní svátek:
Pátek 17. listopadu
Planeta Země - Kambodža - KC Rakovník
Čtvrtek 23. listopadu od 11:00 hodin
Den otevřených dveří ISŠ:
Středa 6. prosince od 8:00 do 16:00 hodin
Odborná praxe 2. N a 4. CR:
Pondělí 27. listopadu – pátek 8. prosince (10 pracovních dnů)
Ředitelské volno:
Čvrtek 21. prosince - pátek 22. prosince
Vánoční prázdniny:
Sobota 23. prosince – úterý 2. ledna 2024
Zahájení vyučování:
Středa 3. ledna 2024 (lichý týden)
Den otevřených dveří ISŠ:
Středa 10. ledna
Ples 4CR
12. ledna v KC Rakovník
Klasifikační porada za I. pololetí:
Pondělí 29. ledna
Ukončení prvního pololetí, vydání pololetního vysvědčení:
Středa 31. ledna
Jednodenní pololetní prázdniny:
Pátek 2. února
Jarní prázdniny pro okres Rakovník:
Pondělí 19. února až pátek 23. února
Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz Krušné hory Boží Dar:
Pondělí 26. února – pátek 1. března
Hodnotící porada za III. čtvrtletí pro 2. N a 4. CR:
Úterý 19. března
Velikonoční prázdniny:
Čtvrtek 28. března
Státní svátek:
Velký pátek 29. března
Státní svátek:
Velikonoční pondělí 1. dubna
Písemná maturitní zkouška z ČJL:
Pondělí 8. dubna
Hodnotící porada za III. čtvrtletí pro ostatní třídy:
Úterý 9. dubna
Jarní písemná maturitní zkouška – cizí jazyk:
Čtvrtek 11. dubna
Jednotné přijímací zkoušky 1. kolo:
Pátek 12. dubna
Jednotné přijímací zkoušky 2. kolo:
Pondělí 15. dubna
Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek:
Pondělí 29. dubna
Třídní schůzky SRPDŠ
Úterý 16. dubna - online
Soustředění účetnictví:
Středa 17. dubna – čtvrtek 18. dubna
Písemná maturitní zkouška z účetnictví pro 2N:
Pátek 19. dubna
Praktická písemná maturitní zkouška pro 4CR:
Pátek 19. dubna
Závěrečná klasifikační porada pro 2N a 4CR:
Středa 24. dubna
Vydání závěrečných vysvědčení pro 2N a 4CR:
Pátek 26. dubna
Studijní volno pro 2N a 4CR:
Pondělí 29. dubna - úterý 30. dubna
Státní svátek:
Středa 1. května
Jarní termín maturitních zkoušek 2024 – didaktické testy a písemné práce:
Čtvrtek 2. května – úterý 7. května
Státní svátek:
Středa 8. května
Zájezd s Mgr. Vyskočilovou - Itálie:
Květen, termín bude upřesněn
Odborná praxe 1CR, 1N, 2CR a 3CR:
Pondělí 20. května – pátek 31. května (10 pracovních dnů)
Ústní maturitní zkoušky pro 4CR:
Pondělí 20. května – pátek 24. května
Ústní maturitní zkoušky pro 2N:
Pondělí 27. května – pátek 31. května
Závěrečná klasifikační porada pro 3A, 3B:
Středa 29. května
Vydání výročních vysvědčení 3A, 3B:
Pátek 31. května
Písemná část závěrečných zkoušek 3A, 3B:
Pondělí 3. června
Praktické závěrečné zkoušky 3A, 3B:
Dle rozpisu úterý 4. června – pondělí 10. června
Ústní závěrečné zkoušky 3A:
Čtvrtek 13. června
Ústní závěrečné zkoušky 3B:
Pátek 14. června nebo pondělí 17. června (podle počtu žáků)
Schůzka pro budoucí první ročníky:
Středa 12. června od 15.00 hodin
Cyklistický a turistický kurz Šumava:
Sobota 15. června – sobota 22. června
Klasifikační porada za 2. pololetí:
Úterý 25. června
Závěrečná porada:
27. června
Ukončení druhého pololetí, vydání vysvědčení:
Pátek 28. června
Hlavní prázdniny:
Pondělí 1. července – sobota 31. srpna
Zahájení vyučování ve školním roce 2024/2025:
Pondělí 2. září

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník