logo

Organizace školního roku 2019/2020:

Zahájení vyučování:
Pondělí 2. září 2019 sudý týden
Didaktické testy a písemné práce maturitních zkoušek PODZIM 2019 na GZW Rakovník:
2. září – 6. září
Adaptační kurzy 1. A (truhlář, kominík, zedník) a 1. CR:
Úterý 3. září, středa 4. září
Adaptační kurz 1. B (kuchař, kuchařka, číšník, servírka):
Čtvrtek 5. září, pátek 6. září
Podzimní písemná maturitní zkouška z účetnictví:
Pátek 6. září
Podzimní ústní maturitní zkoušky:
Pondělí 9. září
Podzimní závěrečné zkoušky učebních oborů:
10. záři – 13. září
Cyklistický a turistický kurz Šumava:
Pondělí 23. září až pátek 27. září
Státní svátek:
Sobota 28. září
Státní svátek:
Pondělí 28. října
Podzimní prázdniny:
Úterý 29. října a středa 30. října
Hodnotící porada za I. čtvrtletí:
Úterý 5. listopadu
Třidní schůzky SRPDŠ:
Čtvrtek 7. listopadu
Státní svátek:
Neděle 17. listopadu
Veletrh práce a vzdělávání:
Úterý 19. listopadu 8.30 – 16.00 hodin, KC Rakovník
Odborná praxe 2. N a 4. CR:
25. listopadu – 6. prosince (10 pracovních dnů)
Den otevřených dveří ISŠ:
Středa 4. prosince
Vánoční prázdniny:
Sobota 21. prosince – neděle 5. ledna 2020
Zahájení vyučování:
Pondělí 6. ledna 2020 (sudý týden)
Planeta Země 3000: Pořad Kolumbie – ráj slasti a neřesti
Čtvrtek 9. ledna, KC Rakovník od 11.00 hodin
Ples 4. CR a 2. N:
Pátek 10. ledna 2020, KC Rakovník od 20 hodin, hraje Ideal Band
Den otevřených dveří ISŠ:
Středa 15. ledna
Klasifikační porada za I. pololetí:
Pondělí 27. ledna
Ukončení prvního pololetí, vydání pololetního vysvědčení:
Čtvrtek 30. ledna
Jednodenní pololetní prázdniny:
Pátek 31. ledna
Jarní prázdniny pro okres Rakovník:
2. března – 8. března 2020
Hodnotící porada za III. čtvrtletí pro 2. N a 4. CR:
Pondělí 23. března
Hodnotící porada za III. čtvrtletí pro ostatní třídy:
Pondělí 6. dubna
Velikonoční prázdniny:
Čtvrtek 9. dubna, pátek 10. dubna 2020
Státní svátek:
Velikonoční pondělí 13. dubna
Třídní schůzky SRPDŠ:
Středa 15. dubna od 15.00 hodin
Písemná MZ zkouška z ČJL:
Středa 15. dubna
Jednotné přijímací zkoušky 1. kolo:
Čtvrtek 16. dubna
Jednotné přijímací zkoušky 2. kolo:
Pondělí 20. dubna
Praktická a písemná maturitní zkouška z účetnictví pro 4. CR a 2. N:
Úterý 21. dubna
Závěrečná klasifikační porada pro 2. N a 4. CR:
Pondělí 27. dubna
Vydání závěrečných vysvědčení pro 2. N a 4. CR:
Středa 29. dubna
Studijní volno pro 2. N a 4. CR:
Čtvrtek 20. dubna
Státní svátek:
Pátek 1. května 2020
Jarní termín maturitních zkoušek 2020 – didaktické testy a písemné práce:
Pondělí 4. května – čtvrtek 7. května
Státní svátek:
Pátek 8. května 2020
Odborná praxe 1. CR, 1. N, 2. CR a 3. CR:
18. května – 29. května
Ústní maturitní zkoušky pro 2. N:
18. května – 20. května
Ústní maturitní zkoušky pro 4. CR:
25. května – 28. května
Závěrečná klasifikační porada pro 3. A, 3. B:
Pondělí 25. května
Vydání výročních vysvědčení 3. A, 3. B:
Pátek 29. května
Písemná část závěrečných zkoušek 3. A, 3. B:
Pondělí 1. června
Praktické závěrečné zkoušky 3. A, 3. B:
Dle rozpisu 2. – 8. června
Schůzka pro budoucí první ročníky:
10. června
Ústní závěrečné zkoušky 3. A:
11. června
Ústní závěrečné zkoušky 3. B:
15. června
Zájezd Francie, pořádá G. Vyskočilová:
16. – 21. června 2020
Klasifikační porada za 2. pololetí:
Úterý 23. června
Ukončení druhého pololetí, vydání vysvědčení:
Pátek 26. června 2020
Hlavní prázdniny:
Středa 1. července do pondělí 31. srpna 2020
Zahájení vyučování ve školním roce 2020/2021:
Úterý 1. září 2020

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník