logo

Organizace školního roku 2017/2018:

Zahájení vyučování:
Pondělí 4. září 2017 sudý týden
Didaktické testy a písemné práce maturitních zkoušek PODZIM 2017 na GZW Rakovník:
4. září – 6. září
Adaptační kurzy 1. A (truhlář, kominík, zedník) a 1. CR:
Úterý 5. září, středa 6. září
Adaptační kurz 1. B (kuchař, kuchařka, číšník, servírka):
Čtvrtek 7. září, pátek 8. září
Podzimní ústní maturitní zkoušky:
Pátek 15. září
Podzimní závěrečné zkoušky učebních oborů:
15. záři – 22. září
Státní svátek:
Čtvrtek 28. září
Podzimní prázdniny:
Čtvrtek 26. října a pátek 27. října
Státní svátek:
Sobota 28. října
Hodnotící porada za I. čtvrtletí:
Pondělí 6. listopadu
Třidní schůzky SRPDŠ:
Čtvrtek 9. listopadu
Státní svátek:
Pátek 17. listopadu
Burza škol v KC:
Úterý 21. listopadu
Odborná praxe 2. N a 4. CR:
27. listopadu – 8. prosince (10 pracovních dnů)
Den otevřených dveří ISŠ:
Středa 6. prosince
Planeta Země 3000: Pořad Brazílie – vášnivé srdce Ameriky
Úterý 12. prosince od 12.30 hodin
Vánoční prázdniny:
Sobota 23. prosince – úterý 2. ledna 2018
Zahájení vyučování:
Středa 3. ledna 2018 (lichý týden)
Den otevřených dveří ISŠ:
Středa 17. ledna
Klasifikační porada za I. pololetí:
Pondělí 29. ledna
Ukončení prvního pololetí, vydání pololetního vysvědčení:
Čtvrtek 1. února
Jednodenní pololetní prázdniny:
Pátek 2. února
Jarní prázdniny pro okres Rakovník:
19. února – 25. února 2018
Hodnotící porada za III. čtvrtletí pro 2. N a 4. CR:
Pondělí 26. března
Velikonoční prázdniny:
Čtvrtek 29. března, pátek 30. března 2018
Státní svátek:
Velikonoční pondělí 2. dubna
Hodnotící porada za III. čtvrtletí pro ostatní třídy:
Pondělí 9. dubna
Třídní schůzky SRPDŠ:
Středa 11. dubna od 15.00 hodin
Písemná MZ zkouška z ČJL:
Středa 11. dubna
Jednotné přijímací zkoušky 1. kolo:
Čtvrtek 12. dubna
Jednotné přijímací zkoušky 2. kolo:
Pondělí 16. dubna
Praktická maturitní zkouška z účetnictví:
Středa 18. dubna
Závěrečná klasifikační porada pro 2. N a 4. CR:
Pondělí 23. dubna
Vydání závěrečných vysvědčení pro 2. N a 4. CR:
Pátek 27. dubna
Studijní volno pro 2. N a 4. CR:
Pondělí 30. dubna
Státní svátek:
Úterý 1. května 2018
Jarní termín maturitních zkoušek 2017 – didaktické testy a písemné práce:
Středa 2. května – pátek 4. května.
Státní svátek:
Úterý 8. května 2018
Maturity JARO 2018 pro 4. CR:
16. května – 18. května
Odborná praxe 1. CR a 1. N:
14. května – 25. května
Maturity JARO 2018 pro 2. N:
21. května – 24. května
Odborná praxe 2. CR a 3. CR:
21. května – 1. června
Závěrečná klasifikační porada pro 3. A, 3. B:
Pondělí 28. května
Vydání výročních vysvědčení 3. A, 3. B:
Čtvrtek 31. května
Písemná část závěrečných zkoušek 3. A, 3. B:
Pátek 1. června
Praktické a ústní závěrečné zkoušky 3. A, 3. B:
Dle rozpisu v následujících dnech
Zájezd Velká Británie a Nizozemí:
Červen 2018
Klasifikační porada za 2. pololetí:
Pondělí 25. června
Ukončení druhého pololetí, vydání vysvědčení:
Pátek 29. června 2018
Hlavní prázdniny:
Od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018
Zahájení vyučování ve školním roce 2018/2019:
Pondělí 3. září 2018

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník