logo

Pracovna č. 316

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

1CR nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 1. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Angl. jazyk Něm. jazyk Angl. jazyk Něm. jazyk Rus. jazyk Angl. jazyk Rus. jazyk Angl. jazyk Český jazyk a literatura Dějepis Dějiny kultury Zeměpis
Úterý Ekonomika Ekologie Matematika Pís. a el. komunikace Pís. a el. komunikace
Středa Angl. jazyk Něm. jazyk Angl. jazyk Něm. jazyk Matematika Dějepis Český jazyk a literatura Inf- a kom. technologie Zeměpis Chemie
Čtvrtek Stravovací služby Dějiny kultury Matematika Dějepis Průvodcovství Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Stravovací služby Matematika Chemie Český jazyk a literatura Anglický jazyk 1/2 Anglický jazyk 1/2
Rozvrh 1. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Angl. jazyk Něm. jazyk Angl. jazyk Něm. jazyk Rus. jazyk Angl. jazyk Rus. jazyk Angl. jazyk Český jazyk a literatura Dějepis Dějiny kultury Zeměpis
Úterý Ekonomika Ekologie Matematika Pís. a el. komunikace Pís. a el. komunikace
Středa Angl. jazyk Něm. jazyk Angl. jazyk Něm. jazyk Matematika Dějepis Český jazyk a literatura Inf- a kom. technologie Zeměpis Chemie
Čtvrtek Stravovací služby Dějiny kultury Matematika Dějepis Průvodcovství Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Stravovací služby Matematika Chemie Český jazyk a literatura Anglický jazyk 1/2 Anglický jazyk 1/2

Třídní učitelka: Mgr. Ganriela Vyskočilová

Další vyučující:

Mgr. Ludmila Chytalová

PhDr. Marie Cafourková

Ing. Věra Robová

Mgr. Romana Polcarová

Mgr. Ilona Musilová

Ing. Jan Mayer

Ing. Jana Somolová

Mgr. Miroslava Růžičková

Mgr. Ing. Jaroslav Krob

Ing. Astrida Peruthová

Marie Sládková

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník