logo

Pracovna č. 332

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

Rozvrh 1. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Matematika Písem. a el. komunikace Inf. a kom. technologie Český jazyk Stravovací služby Anglický jazyk Dějepis
Úterý Anglický jazyk Něm. jazyk Rus. jazyk Něm. jazyk Rus. jazyk Dějepis Dějiny kultury Ekonomika. Zeměpis Chemie
Středa Něm. jazyk Rus. jazyk Český jazyk Průvodcovství Písem. a el. komunikace Stravovací služby Ekologie Zeměpis
Čtvrtek Český jazyk Anglický jazyk Matematika Matematika Dějiny kultury Chemie Dějepis
Pátek Anglický jazyk Matematika TV dívky TV chlapci TV dívky TV chlapci
Rozvrh 1. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Matematika Stravovací služby Dějiny kultury Český jazyk Písem. a el. komunikace Anglický jazyk Dějepis Inf. a kom. technologie
Úterý Chemie Anglický jazyk Něm. jazyk Rus. jazyk Něm. jazyk Rus. jazyk Dějepis Zeměpis Ekonomika
Středa Stravovací služby Český jazyk Průvodcovství Písem. a el. komunikace Ekologie Anglický jazyk Zeměpis
Čtvrtek Český jazyk Anglický jazyk Něm. jazyk Rus. jazyk Matematika Dějiny kultury Chemie Dějepis
Pátek Matematika Matematika TV chlapci TV dívky TV chlapci TV dívky

Třídní učitelka: Ing. Jana Somolová

Další vyučující:

Mgr. Milena Cermanová

RNDr. Milena Knappová

Mgr. Antonín Mrvík

Ing. Věra Robová

Mgr. Dita Koutníková

Mgr. Ilona Musilová

Ing. Jan Mayer

Ing. Astrida Peruthová

Mgr. Miroslava Růžičková

Mgr. Ing. Jaroslav Krob

Natalia Zdobinska

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník