logo

Pracovna č. 223

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

Všichni učni ze třídy 1. A jsou ve škole v sudých týdnech. V lichých týdnech mají odborný výcvik.

Rozvrh 1. A učební obor zedník – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Fyzika Fyzika Nauka o materiálech Nauka o materiálech Nauka o materiálech
Úterý Technologie Technologie Český jazyk Anglický jazyk Fyzika Matematika Odborné kreslení Odborné kreslení
Středa Anglický jazyk Fyzika Český jazyk Občanská nauka Ekologie Matematika Technologie Technologie
Čtvrtek Matematika Ekologie Nauka o materiálech Technologie Technologie Anglický jazyk Občanská nauka
Pátek Těl. výchova Těl. výchova Těl. výchova Těl. výchova Český jazyk Odborné kreslení Odborné kreslení

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Musilová

Další vyučující:

Ing. Hana Frančová

Mgr. Robert Kupka

Natalia Zdobinska

Mgr. Miroslava Růžičková

Mgr. Karel Mencl

Ing. Věra Robová

Ing. Mgr. Jaroslav Krob

Bohuslav Kohout

Návrat k menu

Rozvrh 1. A učební obor truhlář – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Fyzika Fyzika Nauka o materiálech Nauka o materiálech Nauka o materiálech
Úterý Technologie Technologie Český jazyk Anglický jazyk Fyzika Matematika Odborné kreslení Odborné kreslení
Středa Anglický jazyk Fyzika Český jazyk Občanská nauka Ekologie Matematika Výrobní zařízení Výrobní zařízení
Čtvrtek Matematika Ekologie Nauka o materiálech Technologie Technologie Anglický jazyk Občanská nauka
Pátek Těl. výchova Těl. výchova Těl. výchova Těl. výchova Český jazyk Odborné kreslení Odborné kreslení

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Musilová

Další vyučující:

Mgr. Robert Kupka

Natalia Zdobinska

Mgr. Miroslava Růžičková

Mgr. Karel Mencl

Ing. Věra Robová

Ing. Mgr. Jaroslav Krob

Bohuslav Kohout

Návrat k menu

Rozvrh 1. A učební obor kominík – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Fyzika Fyzika Nauka o materiálech Nauka o materiálech Nauka o materiálech
Úterý Technologie Technologie Český jazyk Anglický jazyk Fyzika Matematika Odborné kreslení Odborné kreslení
Středa Anglický jazyk Fyzika Český jazyk Občanská nauka Ekologie Matematika
Čtvrtek Matematika Ekologie Nauka o materiálech Technologie Technologie Anglický jazyk Občanská nauka
Pátek Těl. výchova Těl. výchova Těl. výchova Těl. výchova Český jazyk Odborné kreslení Odborné kreslení

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Musilová

Další vyučující:

Mgr. Robert Kupka

Natalia Zdobinska

Mgr. Miroslava Růžičková

Mgr. Karel Mencl

Ing. Věra Robová

Ing. Mgr. Jaroslav Krob

Bohuslav Kohout

Jaromír Olič

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník