logo

Vedení školy a učitelé ve školním roce 2018/2019:

Mgr. Karel Mencl, ředitel školy
4. patro, číslo dveří 519
Adresa elektronické pošty:
issrako@issrako.cz, mencl.k@issrako.cz
PhDr. Marie Cafourková, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, statutární zástupkyně ředitele
1. patro, číslo dveří 210
Adresa elektronické pošty:
cafourkova.m@issrako.cz

Učitelé všeobecných předmětů, odborných předmětů a odborného výcviku:

Mgr. Milena Cermanová, učitelka všeobecných předmětů
2. patro, číslo dveří 307
Adresa elektronické pošty:
cermanova.m@issrako.cz
Ing. Hana Frančová, učitelka odborných předmětů
1. patro, číslo dveří 214
Adresa elektronické pošty:
francova.h@issrako.cz
Emil Hanych, učitel odborného výcviku oboru zedník
2. patro, číslo dveří 323
Adresa elektronické pošty:
hanych.e@issrako.cz
Bohumil Hnízdil, učitel odborného výcviku oboru truhlář
2. patro, číslo dveří 323
Adresa elektronické pošty:
hnizdil.b@issrako.cz
RNDr. Milena Knappová, učitelka všeobecných předmětů, třídní učitelka 3. CR
1. patro, číslo dveří 213
Adresa elektronické pošty:
knappova.m@issrako.cz
Další aktivity
Vytvořila a spravuje webové stránky školy.
Bohuslav Kohout, učitel odborného výcviku oboru truhlář, učitel odborných předmětů
2. patro, číslo dveří 323
Adresa elektronické pošty:
kohout.b@issrako.cz
Mgr. Dita Koutníková, učitelka odborných předmětů, třídní učitelka 2. N
3. patro, číslo dveří 431
Adresa elektronické pošty:
koutnikova.d@issrako.cz
Ing. Mgr. Jaroslav Krob, učitel odborných předmětů, třídní učitel 1. N
3. patro, číslo dveří 400
Adresa elektronické pošty:
krob.j@issrako.cz
Mgr. Robert Kupka, učitel všeobecných předmětů, třídní učitel 1. A
1. patro, číslo dveří 250
Adresa elektronické pošty:
kupka.r@issrako.cz
Další aktivity
Metodik a preventista sociálně patologických jevů. Vede Školní sportovní klub. Aktualizuje obsah informačního panelu ve vestibulu školy.
Ing. Jan Mayer, učitel všeobecných předmětů a odborných předmětů
3. patro, číslo dveří 400
Adresa elektronické pošty:
mayer.j@issrako.cz
Ing. Josef Melč, učitel odborných předmětů
1. patro, číslo dveří 214
Adresa elektronické pošty:
melc.j@issrako.cz
Mgr. Antonín Mrvík, učitel všeobecných předmětů
1. patro, číslo dveří 213
Adresa elektronické pošty:
mrvik.a@issrako.cz
Mgr. Ilona Musilová, učitelka všeobecných předmětů, třídní učitelka 3. A
3. patro, číslo dveří 431
Adresa elektronické pošty:
musilova.i@issrako.cz
Další aktivity
Zajišťuje PR školy.
Ilona Novotná, učitelka odborných předmětů, třídní učitelka 3. B
2. patro, číslo dveří 304
Adresa elektronické pošty:
novotna.i@issrako.cz
Jaromír Olič, učitel odborných předmětů a odborného výcviku oboru kominík
1. patro, číslo dveří 214
Adresa elektronické pošty:
olic.j@issrako.cz
Marie Sládková, učitelka všeobecných předmětů, třídní učitelka 2. A
1. patro, číslo dveří 206
Adresa elektronické pošty:
sladkova.m@issrako.cz
Ing. Astrida Peruthová, učitelka odborných předmětů, třídní učitelka 4. CR
3. patro, číslo dveří 431
Adresa elektronické pošty:
peruthova.a@issrako.cz
Další aktivity
Koordinátorka ICT.
Bc. Romana Polcarová, učitelka odborného výcviku obor kuchař, kuchařka, číšník, servírka
2. patro, číslo dveří 318
Adresa elektronické pošty:
polcarova.r@issrako.cz
Mgr. Petr Rédl, učitel odborných předmětů a odborného výcviku oboru truhlář
1. patro, číslo dveří 250
Adresa elektronické pošty:
redl.p@issrako.cz
Ing. Věra Robová, učitelka odborných předmětů, třídní učitelka 2. B
1. patro, číslo dveří 226
Adresa elektronické pošty:
robova.v@issrako.cz
Další aktivity
Koordinátorka EVVO.
Mgr. Miroslava Růžičková, učitelka odborných předmětů, třídní učitelka 1. B
2. patro, číslo dveří 304
Adresa elektronické pošty:
ruzickova.m@issrako.cz
Další aktivity
Výchovná poradkyně, více v záložce Výchovné poradenství.
Jana Růžičková, učitelka odborného výcviku oboru kuchař, kuchařka, číšník, servírka
2. patro, číslo dveří 318
Adresa elektronické pošty:
ruzickova.j@issrako.cz
Helena Sobotková, učitelka odborného výcviku oboru kuchař, kuchařka, číšník, servírka
2. patro, číslo dveří 318
Adresa elektronické pošty:
sobotkova.h@issrako.cz
Ing. Jana Somolová učitelka odborných předmětů, třídní učitelka 1. CR
2. patro, číslo dveří 307
Adresa elektronické pošty:
somolova.j@issrako.cz
Mgr. Gabriela Vyskočilová, učitelka všeobecných předmětů, třídní učitelka 2. CR
1. patro, číslo dveří 206
Adresa elektronické pošty:
vyskocilova.g@issrako.cz
Natalia Zdobinska, učitelka všeobecných předmětů
1. patro, číslo dveří 226
Adresa elektronické pošty:
zdobinska.n@issrako.cz

mail

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník