logo

Preventista sociálně patologických jevů:

Mgr. Robert Kupka

MIŠ (minimalizace šikany) – užitečný odkaz http://www.minimalizacesikany.cz/ pro rodiče, zaměstnance a žáky školy, ve kterém můžete zcela anonymně nebo naopak v rodinném prostředí nebo o vyučovacích hodinách pracovat s užitečnými odkazy, které jsou soustředěny na uvedeném oficiálním úložišti podporovaném MŠMT.

Zde si můžete prohlédnout Minimální preventivní program na školní rok 2017/2018

NE drogám

Řekni NE drogám – řekni ANO životu

V červnu loňského roku proběhla zdařilá interaktivní beseda v zasedací místnosti školy. Uspořádalo ji Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU v rámci projektu Cyklo–běh Českou republikou bez drog.

Přednáška plná vtipu, nadsázky, ale i tvrdé reality gradovala a studentům i nám pedagogům se velmi líbila. Určitě patřila k tomu nejpovedenějšímu, co v této tematice škola pořádala. Mnoho užitečných odkazů pro vás i pedagogy najdete na tomto webovém odkazu: www.rekninedrogam.cz.

Na tuto přednášku navázala zajímavá prezentace zaměřená na prevenci patologických jevů v mezipatře školy. Pro aktuálnost je nástěnka ponechána na svém místě do konce září i v počátcích nového školního roku.

Několik fotografií ze zmíněné přednášky:

miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník