logo

Otevření přípravných kurzů rekvalifikace v oboru kominík

Integrovaná střední škola Rakovník se stala jednou z pěti autorizovaných osob pro tento obor v rámci ČR. Je tak druhou organizací v Čechách, která je oprávněna připravovat a pořádat zkoušky k získání osvědčení profesních kvalifikací v oboru Kominík (36-56-H/01). Úspěšné složení zkoušek ze všech tří profesních kvalifikací je nezbytným předpokladem a podmínkou k připuštění uchazeče ke státní zkoušce pro získání výučního listu v oboru kominík.

Jednotlivé profesní kvalifikace:

  • Kominík – kontrola a čištění spalinových cest (kód: 36-025-H)
  • Kominík – montáž komínů a komínových vložek (kód: 36-017-H)
  • Kominík – měření spalin (kód: 36-023-H)
  • Kominík – revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H)

Získání jednotlivých autorizací:

  1. Žadatel si podá na připraveném formuláři (ke stažení zde) písemnou žádost o získání jedné či více profesních kvalifikací, kterou zašle poštou na adresu školy, nebo prostřednictvím emailu na adresu: josef.melc@issrako.cz

Podrobnější informace naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Na těchto stránkách naleznete i odpovědi na nejčastější dotazy k tématu získání vzdělání.

Postup pro podání žádosti autorizované osobě je možno shlédnout na Autorizovaná osoba: Povinnosti před zkouškou z profesní kvalifikace – YouTube.

K žádosti musí být přiloženy následující přílohy:

  1. Lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti viz formulář
  2. Potvrzení o dosazeném vzdělání – kopie osvědčení
  3. Potvrzení o absolvované praxi viz formulář
Účastník kurzu musí splňovat a doložit požadovanou dobu praxe podle typu vzdělání:
Typ vzdělání Praxe v rekvalifikovaném nebo příbuzném oboru
Základní vzdělání 5 let
Libovolné SOU nebo SŠ 2 roky
SOU nebo SŠ příbuzný obor 1 rok
Libovolná VŠ 1 rok

V případě dotazů se prosím obracejte na autorizovaného zástupce autorizované osoby Ing. Josefa Melče na telefonním čísle 725 509 757 nebo emailem Josef.Melc@issrako.cz.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník