logo

ISŠ Rakovník jako autorizovaná osoba pořádá zkoušky profesních kvalifikací v následujících termínech a kvalifikacích:

 • 26.4.2023 od 9:00: montáž komínů a komínových vložek (kód: 36-017-H)
 • 27.4.2023 od 9:00: kontrola a čištění spalinových cest (kód: 36-025-H)
 • 28.4.2023 od 9:00: měření spalin (kód: 36-023-H)
 • 10.5.2023 od 9:00: montáž komínů a komínových vložek (kód: 36-017-H)
 • 11.5.2023 od 9:00: kontrola a čištění spalinových cest (kód: 36-025-H)
 • 12.5.2023 od 9:00: měření spalin (kód: 36-023-H)
 • 25.5.2023 od 9:00: Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H) Termín zrušen z technických důvodů.
 • 20.6.2023 od 9:00: Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H)

O termínech přípravných kurzů, které pořádá Cech kominíků z.s., budeme s předstihem informovat.

Otevření rekvalifikace v oboru kominík

Integrovaná střední škola Rakovník se stala jednou z pěti autorizovaných osob pro tento obor v rámci ČR. Je tak druhou organizací v Čechách, která je oprávněna připravovat a pořádat zkoušky k získání osvědčení profesních kvalifikací v oboru Kominík (36-56-H/01). Úspěšné složení zkoušek ze všech tří profesních kvalifikací je nezbytným předpokladem a podmínkou k připuštění uchazeče ke státní zkoušce pro získání výučního listu v oboru kominík.

Jednotlivé profesní kvalifikace:

Kominík

 • Kominík – kontrola a čištění spalinových cest (kód: 36-025-H)
 • Kominík – montáž komínů a komínových vložek (kód: 36-017-H)
 • Kominík – měření spalin (kód: 36-023-H)
 • Získání výučního listu v oboru kominík (kód: 36-56-H/01)

Revizní technik spalinových cest

 • Kominík – revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H)

Kominík

Získání jednotlivých autorizací

Žadatel si podá na připraveném formuláři písemnou žádost o získání jedné či více profesních kvalifikací, kterou zašle poštou na adresu školy, nebo prostřednictvím emailu na adresu: josef.melc@issrako.cz

Podrobnější informace naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací nebo zde.

K žádosti musí být přiloženy následující přílohy:

 1. Lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti viz formulář
 2. Potvrzení o dosazeném vzdělání – kopie osvědčení
 3. Potvrzení o absolvované praxi viz formulář
Účastník kurzu musí splňovat a doložit požadovanou dobu praxe podle typu vzdělání.
Typ vzdělání Praxe v rekvalifikovaném nebo příbuzném oboru
Základní vzdělání 5 let
Libovolné SOU nebo SŠ 2 roky
SOU nebo SŠ příbuzný obor 1 rok
Libovolná VŠ 1 rok

V případě dotazů se prosím obracejte na autorizovaného zástupce autorizované osoby Ing. Josefa Melče na telefonním čísle 725 509 757 nebo emailem Josef.Melc@issrako.cz.

Návrat k menu

Revizní technik spalinových cest

Získání autorizace

Žadatel si podá na připraveném formuláři písemnou žádost o autorizaci, kterou zašle poštou na adresu školy, nebo prostřednictvím emailu na adresu: josef.melc@issrako.cz

Podrobnější informace naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací nebo zde.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je doložení:

 1. Vyplněné přihlášky ke zkoušce.
 2. Ověřené kopie výučního listu v oboru kominík
 3. Potvrzení praxe v oboru kominík v délce 5 let, z toho 3 roky před vykonáním zkoušky (praxe se prokazuje ověřenou kopii pracovní smlouvy, živnostenského listu v oboru kominictví, nebo výpisem z OR)
 4. Doklad o proškolení a přezkoušení z BOZP a PO vztahujícími se k činnosti revize a zkoušení spalinových cest.
 5. Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Bez splnění podmínky v bodě 3 nemůže být uchazeč ke zkoušce připuštěn.

V případě dotazů se prosím obracejte na autorizovaného zástupce autorizované osoby Ing. Josefa Melče na telefonním čísle 725 509 757 nebo emailem Josef.Melc@issrako.cz.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník