logo

Školská rada Integrované střední školy Rakovník:

Mgr. Robert Kupka
zástupce za pedagogické pracovníky, předseda
Kontakt pro dotazy rodičů a žáků k chodu školy: Robert.Kupka@issrako.cz
Ing. Zdeněk Nejdl
zástupce za Středočeský kraj
Renáta Fryčová DiS.
pracovník SKÚ za zřizovatele
Alexandra Laubrová
zástupce za rodiče
Mgr. Romana Polcarová
zástupce za pedagogické pracovníky
Zdeněk Strnad
zástupce za zletilé žáky školy

Hlavním úkolem školské rady je projednávat a schvalovat výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, stipendijní řád a pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků. Dále školská rada vyjadřuje své názory a návrhy k ŠVP, koncepčním záměrům rozvoje školy a rozpočtu.

Zápis ze schůze školské rady dne 3. listopadu 2022.

©ISŠ Rakovník