logo

Školská rada Integrované střední školy Rakovník:

Mgr. Robert Kupka
zástupce za pedagogické pracovníky, předseda
Kontakt pro dotazy rodičů a žáků k chodu školy: Robert.Kupka@issrako.cz
Ing. Zdeněk Nejdl
zástupce za Středočeský kraj
Renáta Fryčová DiS.
pracovník SKÚ za zřizovatele
Jiří Zikmund
zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků
Bc. Roman Pech
zástupce za pedagogické zaměstnance školy (učitel OV)
Milan Flek
zástupce za žáky

Hlavním úkolem školské rady je projednávat a schvalovat výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, stipendijní řád a pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků. Dále školská rada vyjadřuje své názory a návrhy k ŠVP, koncepčním záměrům rozvoje školy a rozpočtu.

Zápis ze schůze školské rady dne 14. října 2023.

Zápis ze schůze školské rady dne 9. listopadu 2023.

Zápis ze schůze školské rady dne 2. ledna 2024.

Zápis ze schůze školské rady dne 6. února 2024.

©ISŠ Rakovník