logo

Školská rada Integrované střední školy Rakovník:

Mgr. Robert Kupka
zástupce za pedagogické pracovníky, předseda
Ing. Vladimír Mayer
zástupce za Středočeský kraj
Mgr. et Mgr. Martin Müller
pracovník SKÚ za zřizovatele
Bohumila Čechová
zástupce za rodiče
Bc. Romana Polcarová
zástupce za pedagogické pracovníky
Stanislav Holub
zástupce za zletilé žáky školy

Hlavním úkolem školské rady je projednávat a schvalovat výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, stipendijní řád a pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků. Dále školská rada vyjadřuje své názory a návrhy k ŠVP, koncepčním záměrům rozvoje školy a rozpočtu.

Zápis ze schůze školské rady dne 15. listopadu 2017.

Zápis z poslední schůzky :

Školská rada se sešla 12. února 2018, aby projednala závěry zprávy ČŠI, která byla doručena elektronicky spisovou službou dne 7. února 2018. Zpráva je k nahlédnutí na stránkách ČŠI http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy a školská rada ji přijímá. Zároveň bere na vědomí opatření ředitele školy k vysloveným nedostatkům a souhlasí s nimi.

Zapsal Mgr. Robert Kupka

©ISŠ Rakovník