logo

Cíle výzvy Šablony II:

Podpora společného vzdělávání:

 • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

Podpora nových metod ve výuce:

 • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
 • Rozvoj dovedností v ICT

Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink).

Spolupráce s rodiči a veřejností.

Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky.

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci.
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem.
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání.
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby

V čem jsme zapojeni my?

V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, v projektové výuce a v zájmových klubech.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník