logo

Pracovna č. 234

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

Učni ze třídy 1. B jsou ve škole v lichých týdnech. V sudých týdnech mají odborný výcvik.

1B nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1B zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 1. B učební obor kuchař, kuchařka, číšník, servírka – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Matematika Český jazyk s literatura Anglický jazyk Chemie Ekologie Německý jazyk Občanská nauka Technologie
Úterý Anglický jazyk Ekonomika Český jazyk s literatura Německý jazyk Potraviny a výživa Stolničení Stolničení
Středa Stolničení Stolničení Anglický jazyk Německý jazyk Společenská výchova Matematika Občanská nauka Technologie
Čtvrtek Ekologie Potraviny a výživa Anglický jazyk Ekonomika Německý jazyk Český jazyk a literatura Matematika Stravovací služby
Pátek Tělesná výchova Tělesná výchova Český jazyk a literatura Chemie Matematika Technologie Technologie

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Růžičková

Další vyučující:

Mgr. Ludmila Chytalová

Mgr. Ilona Musilová

Bc. Ilona Novotná

Mgr. Romana Polcarová

Ing. Vera Robová

Natalia Zdobinska

Marie Sládková

Mgr. Robert Kupka

Ing. Jan Mayer

Ing. Mgr. Jaroslav Krob

Mgr. Karel Mencl

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník