logo

2023/2024

Pracovna č. 207

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

Učni ze třídy 1. B jsou ve škole v lichých týdnech. V sudých týdnech mají odborný výcvik.

1B nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1B zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 1. B učební obor kuchař, kuchařka, číšník, servírka – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Ekologie Matematika Potraviny a výživa Ekonomika Německý jazyk (1) Německý jazyk (2) Český jazyk a literatura Technologie Technologie
Úterý Technologie Ekonomika Český jazyk a literatura Potraviny a výživa Chemie Stolničení Stolničení Marketing a etiketa
Středa Stolničení Ekologie Anglický jazyk Anglický jazyk Německý jazyk (2) Německý jazyk (1) Občanská nauka Matematika
Čtvrtek Český jazyk a literatura Technologie Stolničení Anglický jazyk Matematika Matematika Občanská nauka Chemie
Pátek Tělesná výchova Tělesná výchova Anglický jazyk Český jazyk a literatura Marketing a etiketa

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Chytalová

Další vyučující:

Mgr. Ilona Musilová

Ing. Jan Mayer

Mgr. Miroslava Růžičková

Mgr. Ilona Novotná

Ing. Vera Robová

Mgr. Gabriela Vyskočilová

Radek Červený

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník