logo

2023/2024

Pracovna č. 412

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

1N nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1N zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 1. N nástavbové studium – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Anglický jazyk Anglický jazyk Marketing a management Obchodní provoz Český jazyk a literatura Matematika
Úterý Matematika Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Účetnictví Ekonomika Tělesná výchova Tělesná výchova
Středa Ekonomika Matematika Pís. a el. kom. Anglický jazyk Základy práva Účetnictví Angl. jazyk Pís. a el. kom. Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Ekonom. cv. Inf. a kom. tech.
Čtvrtek Český jazyk a literatura Účetnictví Obchodní provoz Ekonomika Marketing a management Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Ekonom. cv. Inf. a kom. tech.
Pátek Angl. jazyk Pís. a el. kom. Pís. a el. kom. Anglický jazyk Základy práva Matematika
Rozvrh 1. N nástavbové studium – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Anglický jazyk Anglický jazyk Účetnictví Marketing a management Český jazyk a literatura Matematika
Úterý Matematika Ekonomika Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Obchodní provoz Tělesná výchova Tělesná výchova
Středa Ekonomika Matematika Pís. a el. kom. Anglický jazyk Účetnictví Základy práva Angl. jazyk Pís. a el. kom. Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Ekonom. cv. Inf. a kom. tech.
Čtvrtek Účetnictví Český jazyk a literatura Obchodní provoz Marketing a management Ekonomika Ekonom. cv. Inf. a kom. tech. Ekonom. cv. Inf. a kom. tech.
Pátek Angl. jazyk Pís. a el. kom. Pís. a el. kom. Anglický jazyk Základy práva Matematika

Třídní učitelka: Mgr. Dita Koutníková

Další vyučující:

Mgr. Robert Kupka

Ing. Jana Somolová

Ing. Věra Robová

RNDr. Milena Knappová

Mgr. Antonín Mrvík

Ing. Astrida Peruthová

Mgr. Miroslava Růžičková

Bc. Natalia Zdobinska

Bc. Daniel Knapp

Mgr. Karel Mencl

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník