logo

Pracovna č. 223

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

Všichni učni ze třídy 3. A jsou ve škole v sudých týdnech. V lichých týdnech mají odborný výcvik.

3A nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3A zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rozvrh 3. A učební obor zedník – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Ekonomika Ekonomika Anglický jazyk Občanská nauka Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura
Úterý Technologie Technologie Technologie Ekonomika Matematika Ekonomika Výpočetní technika Výpočetní technika
Středa Výpočetní technika Výpočetní technika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika Občanská nauka
Čtvrtek Technologie Technologie Technologie Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Odborné kreslení Odborné kreslení
Pátek Tělesná výchova Tělesná výchova Přestavby budov Přestavby budov Přestavby budov

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Musilová

Další vyučující:

Ing. Hana Frančová

Ing. Věra Robová

Ing. Jan Mayer

Mgr. Robert Kupka

Mgr. Karel Mencl

Natalia Zdobinska

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

Rozvrh 3. A učební obor truhlář – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Ekonomika Ekonomika Anglický jazyk Občanská nauka Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura
Úterý Technologie Technologie Technologie Ekonomika Matematika Občanská nauka Ekonomika Výpočetní technika Výpočetní technika
Středa Výpočetní technika Výpočetní technika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika
Čtvrtek Technologie Technologie Technologie Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk Materiály Materiály
Pátek Tělesná výchova Tělesná výchova Technologie Odborné kreslení Odborné kreslení

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Musilová

Další vyučující:

Mgr. Petr Rédl

Ing. Věra Robová

Ing. Jan Mayer

Mgr. Robert Kupka

Mgr. Karel Mencl

Natalia Zdobinska

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

Rozvrh 3. A učební obor kominík – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Ekonomika Ekonomika Anglický jazyk Občanská nauka Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura
Úterý Technologie Technologie Technologie Ekonomika Matematika Občanská nauka Ekonomika Výpočetní technika Výpočetní technika
Středa Výpočetní technika Výpočetní technika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika
Čtvrtek Technologie Stavební konstrukce Stavební konstrukce Český jazyk a literatura Matematika Anglický jazyk
Pátek Tělesná výchova Tělesná výchova Materiály Materiály Materiály

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Musilová

Další vyučující:

Ing. Josef Melč

Ing. Věra Robová

Ing. Jan Mayer

Mgr. Robert Kupka

Mgr. Karel Mencl

Natalia Zdobinska

Mgr. Miroslava Růžičková

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník