logo

Pracovna č. 223

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

Všichni učni ze třídy 3. A jsou ve škole v sudých týdnech. V lichých týdnech mají odborný výcvik.

Rozvrh 3. A učební obor zedník – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Anglický jazyk Ekonomika Ekonomika Matematika Český jazyk Občanská nauka Výpočetní technika Výpočetní technika
Úterý Odborné kreslení Odborné kreslení Český jazyk Ekonomika Anglický jazyk Přestavby budov Technologie Technologie
Středa Matematika Český jazyk Ekonomika Výpočetní technika Výpočetní technika Anglický jazyk
Čtvrtek Technologie Technologie Český jazyk Občanská nauka Přestavby budov Anglický jazyk
Pátek Tělesná výchova Tělesná výchova Technologie Technologie Přestavby budov

Třídní učitel: Mgr. Robert Kupka

Další vyučující:

Ing. Hana Frančová

Ilona Novotná

Marie Sládková

Mgr. Miroslava Růžičková

Mgr. Ilona Musilová

Mgr. Karel Mencl

Ing. Mgr. Jaroslav Krob

Návrat k menu

Rozvrh 3. A učební obor truhlář – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Anglický jazyk Ekonomika Ekonomika Matematika Český jazyk Občanská nauka Výpočetní technika Výpočetní technika
Úterý Odborné kreslení Odborné kreslení Český jazyk Ekonomika Anglický jazyk Nauka o materiálech Technologie Technologie
Středa Matematika Český jazyk Ekonomika Výpočetní technika Výpočetní technika Anglický jazyk
Čtvrtek Technologie Technologie Český jazyk Občanská nauka Nauka o materiálech Anglický jazyk
Pátek Tělesná výchova Tělesná výchova Technologie Technologie Technologie

Třídní učitel: Mgr. Robert Kupka

Další vyučující:

Mgr. Petr Rédl

Ilona Novotná

Marie Sládková

Mgr. Miroslava Růžičková

Mgr. Ilona Musilová

Mgr. Karel Mencl

Ing. Mgr. Jaroslav Krob

Návrat k menu

Rozvrh 3. A učební obor kominík – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
Pondělí Anglický jazyk Ekonomika Ekonomika Matematika Český jazyk Občanská nauka Výpočetní technika Výpočetní technika
Úterý Stavební konstrukce Stavební konstrukce Český jazyk Ekonomika Anglický jazyk Nauka o materiálech Technologie Technologie
Středa Matematika Český jazyk Ekonomika Výpočetní technika Výpočetní technika Anglický jazyk
Čtvrtek Technologie Technologie Český jazyk Občanská nauka Nauka o materiálech Anglický jazyk
Pátek Tělesná výchova Tělesná výchova

Třídní učitel: Mgr. Robert Kupka

Další vyučující:

Jaromír Olič

Ilona Novotná

Marie Sládková

Mgr. Miroslava Růžičková

Mgr. Ilona Musilová

Mgr. Karel Mencl

Ing. Mgr. Jaroslav Krob

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník