logo

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do těchto učebních oborů: 36-67-H/01 – Zedník (tříletý obor s výučním listem), 33-56-H/01 – Truhlář (tříletý obor s výučním listem), 36-56-H/01 – Kominík (tříletý obor s výučním listem), 65-51-H/01 – Kuchař/číšník (tříletý obor s výučním listem).

Náhradní termíny přijímacích zkoušek na studijní obory Cestovní ruch a stravovací služby a Podnikání jsou pro první termín 10. května 2018, pro druhý termín 11. května 2018.

Ředitel školy rozhodl, že na ostatní obory se v rámci přijímacího řízení nebude konat přijímací zkouška.

Zde se můžete seznámit s kritérii pro přijetí do čtyřletého studijního oboru Cestovní ruch a stravovací služby, dále s kritérii pro přijetí do dvouletého nástavbového studia a s kritérii pro přijetí do učebních oborů kuchař, kuchařka – čísník, servírka, kominík, truhlář, zedník.

Mgr. Karel Mencl v. r., ředitel školy

Ke studiu pro školní rok 2018/2019 byli přijati:
Označení oboru Seznam přijatých uchazečů
36-67-H/01 – Zedník (tříletý obor s výučním listem) Seznam přijatých uchazečů do tohoto učebního oboru.
33-56-H/01 – Truhlář (tříletý obor s výučním listem) Seznam přijatých uchazečů do tohoto učebního oboru.
36-56-H/01 – Kominík (tříletý obor s výučním listem) Seznam přijatých uchazečů do tohoto učebního oboru.
65-51-H/01 – Kuchař/číšník (tříletý obor s výučním listem) Seznam přijatých uchazečů do tohoto učebního oboru.
65-42-M/02 – Cestovní ruch (čtyřletý obor s maturitou) Seznam přijatých uchazečů do tohoto studijního oboru.
64-41-L/51 – Podnikání (dvouleté nástavbové studium s maturitou pro žáky s výučním listem) Seznam přijatých uchazečů do tohoto studijního oboru.

Zde si můžete stáhnout přihlášku ke studiu na střední škole, denní forma vzdělávání a přihlášku ke studiu nástavbového studia na střední škole.

Zájemci o studium čtyřletého denního oboru 65–42–M/02 CESTOVNÍ RUCH A STRAVOVACÍ SLUŽBY se na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html mohou seznámit s ukázkovými testy k přijímacím zkouškám a najdou zde mnoho dalších užitečných informací.

Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky včetně archů na zaznamenání odpovědí z českého jazyka i z matematiky si můžete stáhnout i zde.

Učni učebních oborů zedník a kominík mohou získat krajské stipendium. Jeho získání je podmíněno pouze řádnou docházkou do školy a velmi dobrým chováním. Toto stipendium měsíčně činí v prvním ročníku 300 Kč, ve druhém ročníku 400 Kč a ve třetím ročníku 500 Kč.

Podaří–li se učňům učebních oborů zedník a kominík dosáhnout vyznamenání, je jim navíc z krajského stipendia v každém pololetí, kdy tohoto vyznamenání dosáhli, vyplacena jednorázová odměna v prvním ročníku 1000 Kč, ve druhém ročníku 2000 Kč a ve třetím ročníku 3000 Kč.

Dále jsou učni všech učebních oborů finančně odměňováni za produktivní práci na zakázkách, výše těchto odměn závisí na druhu a množství odvedené práce.

Více si o učebních a studijních oborech, které vás zajímají, přečtěte v jednotlivých záložkách. Dostanete se k nim pomocí nabídky v horní části stránky.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník