logo

Jednotná přijímací zkouška 2019: Dne 11. ledna 2019 zveřejnilo MŠMT jednotné zkušební schéma pro jednotné přijímací zkoušky 2019.

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do následujících oborů:
Maturitní obor, kód oboru Obor Délka studia Forma studia Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
65-42-M/02 Cestovní ruch 4 denní 25
64-41-L/51 Podnikání 2 denní 25
Obory s výučním listem, kód oboru Obor Délka studia Forma studia Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
65-51-H/01 Kuchař – číšník 3 denní 30
36-56-H/01 Kominík 3 denní 12
33-56-H/01 Truhlář 3 denní 12
36-67-H/01 Zedník 3 denní 12

Přihlášky doručte na ředitelství školy nejpozději do 1. března 2019.

Na obor Cestovní ruch a stravovací služby a Podnikání se bude v rámci přijímacího řízení konat jednotná přijímací zkouška. Přijímací zkouška se bude konat z českého jazyka a literatury a matematiky. Pro první kolo přijímacího řízení byly stanoveny dva termíny konání přijímací zkoušky 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019. Časy konání v termínech 1. kola jsou stanoveny MŠMT. Každý uchazeč si vybere pro konání zkoušky jeden termín. Náhradní termíny jsou pro první termín 13. května 2019, pro druhý termín 14. května 2019.

Zde se můžete seznámit s kritérii pro přijetí do čtyřletého studijního oboru Cestovní ruch a stravovací služby, dále s kritérii pro přijetí do dvouletého nástavbového studia a s kritérii pro přijetí do učebních oborů kuchař, kuchařka – čísník, servírka, kominík, truhlář, zedník.

Mgr. Karel Mencl v. r., ředitel školy

Zde si můžete stáhnout přihlášku ke studiu na střední škole, denní forma vzdělávání a přihlášku ke studiu nástavbového studia na střední škole.

Zájemci o studium čtyřletého denního oboru 65–42–M/02 CESTOVNÍ RUCH A STRAVOVACÍ SLUŽBY se na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html mohou seznámit s ukázkovými testy k přijímacím zkouškám a najdou zde mnoho dalších užitečných informací.

Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky včetně archů na zaznamenání odpovědí z českého jazyka i z matematiky si můžete stáhnout i zde.

Učni učebních oborů zedník a kominík mohou získat krajské stipendium. Jeho získání je podmíněno pouze řádnou docházkou do školy a velmi dobrým chováním. Toto stipendium měsíčně činí v prvním ročníku 300 Kč, ve druhém ročníku 400 Kč a ve třetím ročníku 500 Kč.

Podaří–li se učňům učebních oborů zedník a kominík dosáhnout vyznamenání, je jim navíc z krajského stipendia v každém pololetí, kdy tohoto vyznamenání dosáhli, vyplacena jednorázová odměna v prvním ročníku 1000 Kč, ve druhém ročníku 2000 Kč a ve třetím ročníku 3000 Kč.

Dále jsou učni všech učebních oborů finančně odměňováni za produktivní práci na zakázkách, výše těchto odměn závisí na druhu a množství odvedené práce.

Více si o učebních a studijních oborech, které vás zajímají, přečtěte v jednotlivých záložkách. Dostanete se k nim pomocí nabídky v horní části stránky.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník