logo

Ústní maturitní zkoušky se budou v projektu PODZIM 2021 konat na naší škole dne 8. září 2021. Didaktické testy se budou konat od 1. září 2021 na spádové škole, konkrétní časy budou upřesněny.

Profilové zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk se stávají podle Úprav MŠMT z 10. března 2021 zkouškami NEPOVINNÝMI A DOBROVOLNÝMI. Je pouze a jedině na žákovi, zda je bude konat či nebude. Rozhodnutí o konání či nekonání těchto zkoušek musí maturující žáci sdělit ředitelství školy písemně do 26. března 2021. Do 31. března 2021 musí ředitel školy stanovit již konkrétní termíny profilových zkoušek. Od všech maturujících žáků budou požadovány seznamy četby, které budou uloženy k jejich přihláškám i tehdy, když nebudou z českého jazyka skládat ústní zkoušku.

Dále připomínáme:

  1. Didaktický test z českého jazyka má časový limit na vypracování 85 minut.
  2. Didaktický test z cizího jazyka má časový limit na vypracování 110 minut.
  3. Didaktický test z matematiky má časový limit na vypracování 135 minut.

Nezapomínejte na webové stránky https://maturita.cermat.cz, kde najdete katalogy požadavků, zadání a výsledky dřívějších didaktických testů společné části maturitních zkoušek a mnoho dalších užitečných informací.

Zde si můžete prohlédnout složení maturitních komisí v  termínu JARO 2021:

Věnujte pozornost těmto dokumentům:

Zde si můžete přečíst seznam maturitních témat z anglického jazyka pro cestovní ruch školní rok 2020/2021.

Zde si můžete stáhnout přihlášku k maturitní zkoušce – nový tiskopis.

Zde si můžete prohlédnout Seznam maturitní četby pro třídy 4CR a 2N ve školním roce 2020/2021. Pokud by někdo svůj seznam přečtených literárních děl neodevzdal, bude si losovat maturitní otázky z celého seznamu školy, tedy ze všech šedesáti literárních děl.

Prohlédněte si Dodatek k ŠVP pro cestovní ruch a Dodatek k ŠVP pro nástavbové studium související s novým modelem maturitní zkoušky.

Profilová část:

Profilová část se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program (RVP). Každý žák má rovněž možnost konat až dvě nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného oboru vzdělávání. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději sedm měsíců před konáním první profilové zkoušky. Provedení a parametry profilové části maturitní zkoušky na příslušné střední škole jsou plně v kompetenci ředitele školy.

Zde si můžete přečíst obsah profilové maturitní zkoušky pro Cestovni ruch, zde obsah profilové maturitní zkoušky pro nástavbové studium Podnikání a zde nabídku nepovinných maturitních zkoušek pro obory Podnikání i Cestovni ruch.

Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem tři pokusy a zkoušku musí vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy. K maturitní zkoušce je potřeba se přihlásit na škole, kde jste studovali. Termíny najdete na stránkách www.novamaturita.cz.

Pro žáky, kteří některou zkoušku či dílčí zkoušku v předešlém termínu nevykonali úspěšně (včetně těch, kteří zkoušku nekonali a omluva jim nebyla ředitelem školy uznána), se jedná o zkoušku opravnou. Opravné zkoušky se konají pouze u povinných zkoušek, neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky se neopravují. Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět. K náhradním a opravným zkouškám se žák nemusí nutně přihlásit ihned v následujícím zkušebním období, ale během pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku studia, jak je uvedeno výše.

S dotazy se obracejte na PhDr. Marii Cafourkovou.

Hodně štěstí!

Prohlédněte si fotografie z předávání maturitních vysvědčení ve školním roce 2018/2019:

Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení. Předávání maturitních vysvědčení.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník