logo

Společná část maturitní zkoušky – jaro 2019: Zde máte k dispozici jednotné zkušební schéma (JZS) pro písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky vydané MŠMT 11. ledna 2019. Další informace získáte na tomto odkazu.

Obdobně jako v loňském roce budou zkoušky konané formou písemné práce probíhat již v polovině dubna, a to nově nejen písemné práce z českého jazyka a literatury, ale také z cizích jazyků. Didaktické testy se budou konat v prvním květnovém týdnu.

Přihláška k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k ústní zkoušce státní maturity z českého jazyka a literatury ve školním roce 2018/2019 si můžete stáhnout zde. Pokud by někdo svůj seznam přečtených literárních děl neodevzdal, bude si losovat maturitní otázky z celého seznamu školy, tedy ze všech šedesáti literárních děl.

Nezapomínejte na webové stránky www.novamaturita.cz, kde najdete katalogy požadavků, zadání a výsledky dřívějších didaktických testů společné části maturitních zkoušek a mnoho dalších užitečných informací.

Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem tři pokusy a zkoušku musí vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy. K maturitní zkoušce je potřeba se přihlásit na škole, kde jste studovali. Termíny najdete na stránkách www.novamaturita.cz.

Pro žáky, kteří některou zkoušku či dílčí zkoušku v předešlém termínu nevykonali úspěšně (včetně těch, kteří zkoušku nekonali a omluva jim nebyla ředitelem školy uznána), se jedná o zkoušku opravnou. Opravné zkoušky se konají pouze u povinných zkoušek, neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky se neopravují. Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět. K náhradním a opravným zkouškám se žák nemusí nutně přihlásit ihned v následujícím zkušebním období, ale během pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku studia, jak je uvedeno výše.

Informace o tom, jak si počínat, požadujete-li přezkoumání výsledku maturitní zkoušky, a důležité časové termíny s tím související najdete zde.

S dotazy se obracejte na PhDr. Marii Cafourkovou.

Hodně štěstí!

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník