logo

Důležité informace:

Maturitní zkoušky termín PODZIM 2018: Písemná praktická zkouška se bude konat 10. září 2018 a ústní zkoušky společné a profilové části se uskuteční 11. září 2018. Zde si můžete přečíst podrobný přehled důležítých termínů.

Abyste mohli vykonat zbývající zkoušky v termínu PODZIM 2018, musíte se přihlásit (tj. odevzdat vyplněnou přihlášku) nejpozději do 25. června 2018. Pokud půjdete na ústní zkoušku z ČJL, musíte zároveň odevzdat k tomuto datu seznam četby. Didaktické testy a písemné práce se budou konat na spádové škole od 3. září 2018 od 12.00 hodin do 7. září 2018. Praktická písemná profilová zkouška z účetnictví se bude konat na naší škole dne 10. září 2018. Ústní maturitní zkoušky se na naší škole budou konat 11. září 2018.

Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem tři pokusy a zkoušku musí vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy. K maturitní zkoušce je potřeba se přihlásit na škole, kde jste studovali. Termíny najdete na stránkách www.novamaturita.cz.

Pro žáky, kteří některou zkoušku či dílčí zkoušku v předešlém termínu nevykonali úspěšně (včetně těch, kteří zkoušku nekonali a omluva jim nebyla ředitelem školy uznána), se jedná o zkoušku opravnou. Opravné zkoušky se konají pouze u povinných zkoušek, neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky se neopravují. Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět. K náhradním a opravným zkouškám se žák nemusí nutně přihlásit ihned v následujícím zkušebním období, ale během pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku studia, jak je uvedeno výše.

Seznam literárních děl k ústní zkoušce státní maturity z českého jazyka a literatury ve školním roce 2017/2018 si můžete stáhnout zde. Pokud by někdo svůj seznam přečtených literárních děl neodevzdal, bude si losovat maturitní otázky z celého seznamu školy, tedy ze všech šedesáti literárních děl.

Nezapomínejte na webové stránky www.novamaturita.cz, kde najdete katalogy požadavků, zadání a výsledky dřívějších didaktických testů společné části maturitních zkoušek a mnoho dalších užitečných informací.

Informace o tom, jak si počínat, požadujete-li přezkoumání výsledku maturitní zkoušky, a důležité časové termíny s tím související najdete zde.

S dotazy se obracejte na PhDr. Marii Cafourkovou.

Hodně štěstí!

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník