logo

1A nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1A zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1B nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1B zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2A nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2A zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2B nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2B zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3A nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3A zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3B nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3B zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1N nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1N zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2N zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1CR nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3CR nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

4CR nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

4CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění žáka na dobu delší než 3 dny

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova pro neplnoletého žáka

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova pro plnoletého žáka

Potvrzení o převzetí žáka ze školní akce

Přihláška k maturitní zkoušce – nový tiskopis.

Doplňky ke školnímu řádu Integrované střední školy Rakovník související s distanční výukou

Školní řád Integrované střední školy Rakovník, příspěvkové organizace

Seznam maturitní četby pro třídy 4CR a 2N ve školním roce 2022/2023.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virové choroby

Upozornění k požadovanému zohlednění studenta

Přihláška ke studiu na vysoké škole

Přihláška ke studiu na vyšší odborné škole

Výroční zpráva o činnosti 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti 2022/2023

©ISŠ Rakovník